Formular til klage over fængselsforhold
(Udfyld de lyseblå felter og klik i "Afsend formularen til KRIM")

 

 

 
 
 

 

 

1: Hvor fandt episoden sted?

Stedet kan være en bestemt adresse. Det kan for eksempel være en fængselsafdeling,
en arbejdsplads i fængslet, en retsbygning eller et køretøj osv.
 

2: Hvornår fandt episoden sted?

Angiv gerne dato og klokkeslæt. Husker du ikke dette, kan du f. eks. skrive:
"For cirka 14 dage siden", "Sidst i januar" osv.
 

3: Blev episoden set af vidner?

Anfør navne på vidner, som har overværet episoden, hvis dette er muligt. Ellers kan
du anføre antal samt oplysninger, som evt. kan bidrage til, at vidnerne kan spores.
 

4: Dit navn, adresse og evt. telefon:

Indsæt navn og adresse. Indsæt gerne et telefonnummer, hvor KRIM kan træffe dig.
Du kan eventuelt indsætte nummeret til en kontaktperson (f. eks. en pårørende). 
Du bedes Indsætte dine kontaktoplysninger (gerne e-mail og telefonnr.) samt dit cpr.-nr., for at vi kan indlede en klagesag for dig

5: Beskriv episoden:

Fortæl om episoden med dine egne ord. Beskriv især det forhold, som der klages over
(f. eks. vold fra fængselsbetjente eller anden form for magtmisbrug).