Vejledning til formular til klage over og erstatningskrav mod politiet

 
Klager over politivold og erstatning for uberettiget anholdelse, varetægtsfængsling, detentionsophold mv.

KRIM hjælper med at klage eller søge erstatning, hvis du har været udsat for politivold, magtmisbrug eller anden form for ukorrekt adfærd fra politifolk. KRIM hjælper også, hvis du uden rimelig grund har været anholdt, varetægtsfængslet, haft ransagning eller haft telefonaflytning. Nogle gange kan du få erstatning for kropsvisitationer, ophold i detentionen ("fuldebrummen"), eller hvis du har været hængt ud i pressen i anledning af en straffesag.   

For at KRIM bedst muligt kan hjælpe, skal KRIM bruge nogle oplysninger. Vi vil gerne vide, hvor hændelsen skete og hvornår. Vi vil også gerne vide, om hændelsen blev overværet af vidner. Derudover skal vi bede om dit navn, adresse og telefonnummer, således at vi kan komme i kontakt med dig. Endelig skal du (gerne kortfattet) fortælle din version af, hvad der skete. Du skal normalt udfylde alle fem lyseblå felter i formularen - dvs. felterne 1, 2, 3, 4 og 5.

Du bedes fortælle, hvis du er i tvivl om hændelsesforløbet eller ikke (længere) kan huske det.

Ønsker du hjælp til at udfylde formularen, er du velkommen til at ringe til KRIM på telefon 70 22 22 42
 
     
 
 

Klik her for at gå til formularen

 
 
     
   


Søg hurtigst muligt læge eller skadestue, hvis du har mærker efter overgreb, så de kan blive registreret.