Statistik, forskning, undersøgelser mv.
om kriminalitet, fængselsforhold, politi mv.


 

 

   
 
    Vælg et emne nedenfor:  
KRIM indsamler og offentliggør artikler, statistik mv., der kan sikre bedre viden om for eksempel virkningen af straf, omkostningerne ved straf og eventuelle alternativer til straf. Billedet foroven af Arresthuset i Roskilde er taget i juni 2008
     
  Kriminalstatistik  
  Kriminalforsorgens statistik  
  Europarådets statistik over fængselsforhold  
  Forskning mv. særligt om fængsler.  
  Forskning mv. særligt om alternativer til frihedsstraf.  
  Justitsvæsenets økonomi  
     
  Flere artikler med kriminologisk indhold, statistik mv.