Gratis retshjælp fra Krims Retshjælp til indsatte i fængsler og arresthuse

 
Indsatte i fængsel eller arresthus har normalt ret til:
 • at gå i skole eller tage en uddannelse under afsoningen
 • at modtage besøg af pårørende eller besøge pårørende
 • at udstå straffen i et åbent fængsel
 • at udstå straffen i fællesskab med andre indsatte
 • at sove i enerum om natten
 • at modtage (eller kunne tilberede) rimelige fødevarer
 • at deltage i talsmandsarbejde
 • at låne bøger, tidsskrifter mv. fra almindelige biblioteker
 • at holde sig orienteret gennem den almindelige presse
 • at komme på toilet efter behov  (relevant i arresthuse mv.)
 • at udtale sig kritisk om fængselsforholdene
 • at modtage hjælp til at finde bolig mv. før løsladelsen
 • at søge juridisk hjælp (for eksempel hos KRIM)

Såfremt den behandling, som du får i et fængsel eller arresthus, ikke er rimelig, kan du rette henvendelse til Krims Retshjælp.
 

 


Arresthuset i Odense - Billedet er taget i august 2008