Nærmere om indsattes og disses pårørendes rettigheder og pligter
under afsoning af fængselsstraf
 

  KRIM har lavet en let tilgængelig oversigt over de mest almindelige rettigheder og pligter, som indsatte og disses pårørende har. Klik i et af emnerne i den alfabetiske oversigt nedenfor.

Er du i tvivl om reglerne, er du til enhver tid velkommen til at rette henvendelse til Krims Retshjælp på telefon 70 22 22 42 med spørgsmål.

Under straffuldbyrdelse finder du en væsentlig mere detaljeret beskrivelse af de regler, der gælder for fængsler og arresthuse.


Statsfængslet i Vridsløselille er et lukket fængsel. Det er ikke svært at forestille sig, at dette bygningsværk kan forstærke de indsattes opfattelse af sig selv som forbrydere. Mange vender trofast tilbage efter endt afsoning.