Indsatte, der ikke prøveløslades, er mindre belastede end for 10 år siden

 


Af Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM

9. september 2011På politiken.dk den 5. august 2011 citeres seniorkonsulent Niels Løppenthin, Direktoratet for Kriminalforsorgen, for i en afhandling fra Københavns Universitet at udtale, at indsatte i danske fængsler, der nægtes prøveløsladelse efter udståelse af 2/3 af straffen på en række områder er mindre belastede end for 10 år siden.

I indlægget, der er skrevet af Flemming Christiansen, hedder det blandt andet:

 
"Stadig flere indsatte får nej fra fængslerne til at blive prøveløsladt – selv om loven siger, at fanger som udgangspunkt skal ud før tid og prøve, om de kan klare sig med støtte.

Den officielle begrundelse fra justitsministre og kriminalforsorgen har været, at de indsatte er blevet mere socialt og kriminelt belastede. Men en afhandling fra Københavns Universitet viser nu det modsatte:

Fanger, der i dag får nej til prøveløsladelse efter to tredjedeles afsoning, er på en række områder mindre belastede end for ti år siden. Blandt andet er deres boligforhold bedre, de har mindre misbrug og kortere domme end dem, der sad på fuld tid for ti år siden. "

 
Det fremgår af artiklen, at Niels Løppenthin i sin afhandling har undersøgt 231 afslag på prøveløsladelser.

Niels Løppenthin citeres videre for at udtale:
  "Det skader retssikkerheden, at nu knap hver tredje indsatte nægtes prøveløsladelse – og at det sker med en begrundelse, der ikke holder"

Det fremgår af artiklen, at Niels Løppenthin selv mener, at fængslerne og kriminalforsorgen har gennemført en administrativ stramning, der ikke er grundlag for. Det påpeges, at for 20 år siden fik hver tiende fange afslag på prøveløsladelse, medens det nu nærmer sig hver tredje.

Professor Eva Smith, Københavns Universitet, citeres for at udtale, at det er "en farlig cocktail", at lade stadig flere indsatte sidde straffen af på fuld tid, når stadig flere af dem ikke er så belastede. Hun finder det "umådelig interessant og meget beklageligt, at der tilsyneladende ikke er objektivt belæg for denne stramning af brugen af prøveløsladelse". Eva Smith henviser derpå til, at indsatte, der udstår hele straffen uden at blive prøveløsladt, løslades uden hjælp til at holde sig fri af kriminalitet.

Det fremgår endeligt af artiklen, at Anette Esdorf i Direktoratet for Kriminalforsorgen kalder afhandlingens konklusioner "interessante", og at direktoratet på baggrund af afhandlingen vil foretage en kulegravning af sammenhængen mellem afslag på prøveløsladelse og fangernes baggrund. Hun citeres endvidere således: "Vi er også bekymrede over, at så mange får afslag på prøveløsladelse, og det har vi i forvejen fokus på. Vi har dog hidtil ment, at vi ikke har skærpet vores praksis. Vi har mest skønnet, at klientellet var blevet mere belastet".