Om KRIM-Nyt
 

 
Af Claus Bonnez, Formand for Landsforeningen KRIM

Opdateret 28. juli 2008
   
På KRIM-Nyt udgiver Landsforeningen KRIM nyheder, der relaterer sig til de områder, som Landsforeningen KRIM beskæftiger sig med. Nyhederne drejer sig som regel om forholdene i fængslerne samt om politiets og domstolenes virksomhed. Der er tale om forholdsvis korte nyheder, men det er ofte muligt at klikke sig videre fra den enkelte nyhed til en mere detaljeret behandling af stoffet. 

Landsforeningen KRIMs udgangspunkt er, at traditionel kriminalitet som for eksempel vold, tyveri og narkotikamisbrug normalt begås i afmagt af personer, der ikke har samme adgang til samfundets goder som andre. KRIM mener derfor, at vi kan påvirke kriminaliteten samt befolkningens opfattelse af, hvilke handlinger, der bør anses som kriminelle, gennem oplysning om de forhold i samfundet, der har indflydelse på kriminaliteten. KRIM håber, at vi med prioriteringen af stoffet i KRIM Nyt kan bidrage til, at læserne tilføres oplysninger, der giver dem bedre indsigt i og indflydelse på, hvorledes samfundet skal reagere overfor lovovertrædelser.

KRIM-Nyts elektroniske udgave kom til verden 19. maj 2006. Landsforeningen KRIM har tilbage fra 1960'erne udgivet forskellige former for tidsskrifter, som har været rettet mod såvel offentligheden som mod foreningens medlemmer. Det første tidsskrift KRIM udgav hed "KRIM-Orientering", som udkom allerede i 1960'erne, senere kom bladet til at hedde "KRIM". I 1973 begyndte KRIM at udgive bladet "KRIMinalpolitik, der udkom mere eller mindre regelmæssigt frem til 1990'erne. KRIM har i perioder været involveret i udgivelsen af fangebladet "Rebstigen", der siden slutningen af 1960'erne blev udgivet af de indsatte i Statsfængslet i Horsens. Mere om KRIMs tidligere udgivelser

På KRIMs bibliotek i Århus findes en stor samling af bladet "Kriminalpolitik" og bladet "Rebstigen". Der findes også et mindre udvalg af de gamle "KRIM-Orientering" og af "KRIM" fra 1960'erne og først i 1970'erne. Endelig findes der samlinger af fangeblade fra andre fængsler end Statsfængslet i Horsens herunder udenlandske fængsler. Endelig har vi en mindre samling af "KROM-Nytt", som udgives af KRIMs søsterorganisation KROM i Norge.