Uddrag af arikel bragt i jp.dk, 19. oktober 2007 af journalist Kristoffer Pinholt og journalist Peter Ernstved Rasmussen

 

 
".... Efter at Morgenavsien Jyllands-Posten den 8. april skrev artiklen Opsøg, optrap og nedkæmp om negativt stærke fængselsfunktionærer i de lukkede danske fængsler, brugte Martin Kauffmann en del af sin selvstudietid til at sammenskrive klagerne fra 26 indsatte over en fængselsfunktionær, der blev beskrevet som både »racistisk«, »aggressiv« og »nedladende«.

Klagerne afleverede han på de indsattes vegne til fængselsinspektør Arne Tornvig Christensen mandag den 16. april og fortalte samtidig, at han havde sendt dem i kopi til Jyllands-Posten. Dagen efter afbrød fængslet Martin Kauffmann i sit selvstudium ifølge fængselsinspektøren i forbindelse med en »rutinemæssig« ransagning.

En afdelingsleder og en overvagtmester konfiskerede fællestalsmandens tilstedeværende papirer og personlige effekter og førte ham tilbage til sin celle. På baggrund af ransagningen fik Martin Kauffmann inddraget sin selvstudieordning og er siden blevet overflyttet til et værksted i fængslet, hvor han syr uniformer til Kriminalforsorgen.

Ifølge fængselsinspektør Arne Tornvig Christensen er der ikke fundet noget ulovligt på computerne alene noget materiale, som »er i strid med reglerne for selvstudium«. Alligevel har lokalet og adgangen til computerne siden været lukket for alle indsatte.

Computerne er tilsluttet en printer, men har ikke adgang til internettet. Ud over selvstudium blev de hovedsageligt brugt til at skrive breve, ansøgninger og for talsmandens vedkommende dokumenter til brug i talsmandsarbejdet.

Adgangen til computerne er altså lukket, fordi nogen i forbindelse med selvstudium har brugt dem til noget andet end studier?

»Ja. Man har simpelthen misbrugt den tillid, som ligger i det at være selvstuderende ved at anvende computerne til et andet formål,« siger Arne Tornvig Christensen.

Det er mere end en måned siden, at ransagningen fandt sted. Men fællestalsmanden har endnu ikke fået udleveret sine personlige effekter og talsmandspapirer, som fuldt lovligt blev opbevaret i lokalet.

De ransagede personer skal vel have deres personlige effekter tilbage, hvis de vel at mærke ikke er ulovlige og i øvrigt ikke har noget med sagen at gøre?

»Hvis genstandene er lovlige, vil man få dem tilbage, når undersøgelsen er afsluttet. Vi går ikke og tager ting fra folk, som de godt må have. Men der kan være nogle ting, som indgår i en undersøgelse,« siger Arne Tornvig Christensen, som imidlertid ikke kan sige noget om, hvornår fængslet har afsluttet sin undersøgelse. .."