Referat på Københavns Byrets hjemmeside af dom afsagt af Københavns Byret den 26. november 2010

 

 

Fængselsfunktionær frifundet for at modtage bestikkelse 
26-11-2010 

Fængselsfunktionær frifundet for at modtage bestikkelse
 
Københavns Byret har i dag den 26. november 2010 frifundet en 52 årig fængselsfunktionær for uberettiget at have modtaget dels pengebeløb på ikke under 20.000 kr og dels seksuelle ydelser fra en prostitueret. Tre medtiltalte blev frifundet for at have ydet de omtalte pengebeløb samt for at have arrangeret og betalt for de seksuelle ydelser.

 Fængselsfunktionæren er endvidere frifundet for at have ladet indsatte uretmæssigt beholde indsmuglede mobiltelefoner og -udstyr, samt for ikke at have iværksat sædvanlige disciplinære foranstaltninger og sanktioner over for en medtiltalt.

 To af de tiltalte blev som afsonere dømt for at have besiddet hver en Nokia mobiltelefon. Straffen herfor blev for den enes vedkommende fastsat til fængsel i 7 dage, for den andens vedkommende blev der ikke udmålt nogen tillægsstraf.