TfK2005.312

Ø.L.D. 9. februar 2005 i anke 24. afd. S-3807-04
 

 

Anklagemyndigheden mod T1 (adv. Margrete Steen, besk.). T2 (adv. Oluf Møller Olsen, besk.) T3 (adv. Erik Gaarn, besk.).
(Mikael Sjöberg, Ole Græsbøll Olesen og Anne Øvlisen (kst.) med domsmænd).

Helsingør Rets dom af 12. august 2004:Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 922.


Retsmødebegæring er modtaget den 7. juni 2004.


T1, T2 og T3 er tiltalt for


1. T3


for overtrædelse af straffelovens § 166, stk. 1,


ved den 17. december 2003 af A ud for Hotel Las Vegas på Rønnebæralle i Helsingør for kr. 200, at have forskaffet sig 6 falske 500 kr. sedler, i den hensigt at omsætte dem som ægte.


2a. T1


for overtrædelse af straffelovens § 166, stk. 1,


ved mellem den 17. og 18. december 2003 af A på parkeringspladsen ved Grydemosevej i Espergærde for kr. 600,- at have forskaffet sig 13 falske 500 kr. sedler i den hensigt at bringe dem i omsætning som ægte.


2b. T2


for overtrædelse af straffelovens § 166, stk. 1,


ved mellem den 17. og 18. december 2003 af A på parkeringspladsen ved Grydemosevej i Espergærde for kr. 500,- at have forskaffet sig 10 falske 500 kr. sedler i den hensigt at bringe dem i omsætning som ægte.


3.(1) Alle


for overtrædelse af straffelovens § 167


ved den 18. december 2003 ca. kl. 18.30 i forening i B, Rønnebær Alle 104, 3000 Helsingør, at have udgivet en falsk 500 kr. seddel i forbindelse med varekøb.


4.(2) T1 og T2


for overtrædelse af straffelovens § 167


ved den 18. december 2003 om aftenen i forening i Hydro Texaco, Kongevej en 99 i Helsingør at have udgivet en falsk 500 kr. seddel i forbindelse med varekøb.


5.(3) T1 og T2


for overtrædelse af straffelovens § 167


ved den 18. december 2003 om aftenen i forening i McDonald, Kongevejen 103 i Helsingør at have udgivet en falsk 500 kr. seddel i forbindelse med varekøb.


6.(4) T1 og T2


for overtrædelse af straffelovens § 167


ved den 18. december 2003 om aftenen i forening i Statoil, Kongevejen 26 i Helsingør at have udgivet en falsk 500 kr. seddel i forbindelse med varekøb.


7.(5) T1 og T2


for overtrædelse af straffelovens § 167


ved den 18. december 2003 om aftenen i forening i Q8-benzintanken, Frederiksborgvej i Hørsholm at have udgivet en falsk 500 kr. seddel i forbindelse med varekøb.


8.(6) T1 og T2


for overtrædelse af straffelovens § 167


ved den 18. december 2003 om aftenen i forening i Statoil, Usserød Kongevej 23 i Hørsholm at have udgivet en falsk 500 kr. seddel i forbindelse med varekøb.


9.(7) T1 og T2


for overtrædelse af straffelovens § 167


ved den 18. december 2003 om aftenen i forening i Shell, Brødebæksvej 2 i Hørsholm at have udgivet en falsk 500 kr. seddel i forbindelse med varekøb.


10.(8) Alle


for overtrædelse af straffelovens § 167


ved den 18. december 2003 omkring midnat i forening i uidentificeret pølsevogn i Istedgade i København at have udgivet en falsk 500 kr. i forbindelse med varekøb.


11.(9) T1 og T2


for overtrædelse af straffelovens § 167


ved den 18. december 2003 omkring midnat i forening i forretningen Fallos, Istedgade 34 i København at have udgivet en falsk 500 kr. seddel i forbindelse med varekøb.


12.(10) T3


for overtrædelse af straffelovens § 167


ved den 19. december 2003 omkring døgnets begyndelse i forening i uidentificeret pornoforretning i Istedgade i København at have udgivet en falsk 500 kr. seddel i forbindelse med varekøb.


13.(11) Alle


for overtrædelse af straffelovens § 167


ved den 19. december 2003 omkring døgnets begyndelse i forening i uidentificeret massageklinik i Istedgade, 1650 København V hver at have udgivet en falsk 500 kr. seddel i forbindelse med køb af seksuelle tjenesteydelser.


14.(12) T1 og T2


for overtrædelse af straffelovens § 167


ved den 19. december 2003 omkring døgnets begyndelse i forening i Shell, Lyngbyvej 60A i København at have udgivet en falsk 500 kr. seddel i forbindelse med varekøb.


15.(13) T2


for overtrædelse af straffelovens § 167


ved den 19. december 2003 i Sygehuskiosken i Helsingør Sygehus, Esrumvej 145 i Helsingør at have udgivet en falsk 500 kr. seddel i forbindelse med varekøb.


16.(14) T2


for overtrædelse af straffelovens § 167


ved den 19. december 2003 kl. 14.42 i BR-legetøj, Stengade 44, 3000 Helsingør at have udgivet en falsk 500 kr. seddel i forbindelse med varekøb.


17.(15) T1


for overtrædelse af straffelovens § 167


ved den 19. december 2003 kl. 15.45 i Rønnebærkiosken, Rønnebær Alle 172 1 Helsingør, at have udgivet en falsk 500 kr. seddel i forbindelse med varekøb.


18.(16) for overtrædelse af straffelovens § 167


ved den 19. december 2003 i Spar Købmand, Mads Holms Vej 36 i Helsingør at have udgivet en falsk 500 kr. seddel i forbindelse med varekøb.


Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.

- - -


Der har under sagen været fremlagt personundersøgelser for alle tre tiltalte, hvori Kriminalforsorgen konkluderer, at de alle tre er egnede til at udføre samfundstjeneste.

- - -


Tiltalte T1 er tidligere straffet ved denne rets betingede dom af 12. marts 2003 efter straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 84, stk. 1, nr. 1 og nr. 4 med fængsel i 30 dage. Prøvetid i medfør af straffelovens § 56 i 1 år fra dommens dato.

- - -


De tiltalte T1 og T2 har været varetægtsfængslet fra den 20. december 2004 til den 9. januar 2004.


Rettens bemærkninger:Tiltalte T1 har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i forhold 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 og 17.


Straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder, jf. straffelovens § 166 og § 167, jf. § 166.


Straffen omfatter ikke den betingede straf i dommen af 12. marts 2003, jf. straffelovens § 61, stk. 2, nr. 1.


Tiltalte T2 har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i forhold 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, og 18.


Straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder, jf. straffelovens § 166 og § 167, jf. § 166.


Tiltalte T3 har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i forhold 1, 3, 10, 12 og 13.


Straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder, jf. straffelovens § 166 og § 167, jf. § 166.


Retten har lagt vægt på, at de tiltalte dels skaffede sig falske pengesedler og dels anvendte disse i et antal tilfælde. Retten har i den forbindelse ikke fundet grundlag for at fastsætte straf af forskellig længde for de tiltalte, idet T3 - der udgav færrest pengesedler - henledte de to andres opmærksomhed på, fra hvem de kunne skaffe falske pengesedler.


Efter karakteren af de strafbare forhold finder retten - trods de tiltaltes gode personlige forhold - at der ikke er grundlag for at gøre straffen for nogen af de tiltalte betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Østre Landsrets dom:Helsingør Rets dom af 12. august 2004 (- - -) er anket af T1, T2 og T3 med påstand om formildelse.


Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.


Anklagemyndigheden har berigtiget tiltalen i forhold 12, således at »i forening« udgår.


De tiltalte har i landsretten givet forklaring om deres personlige forhold.


Straffen findes passende udmålt for T1 og T2.


Der er således som tiltalen er rejst og i overensstemmelse med T3's tilståelse ikke grundlag for at fastslå, at T3 havde en sådan medvirken til de øvriges erhvervelse og brug af de falske penge, at dette de skal have betydning ved straffens udmåling. Straffen for denne tiltalte findes derfor passende at kunne nedsættes til fængsel i 4 måneder.


Det tiltrædes for T1's vedkommende, at det har sit forblivende ved den betingede straf fastsat ved dommen af 12. marts 2003.


Efter forholdenes karakter er udgangspunktet en ubetinget straf, men under hensyn til de tiltaltes personlige forhold skønnes det upåkrævet at hele straffen skal fuldbyrdes, hvorfor 3 måneder af straffen for henholdsvis T1 og T2 skal fuldbyrdes og 2 måneder af straffen for T3 skal fuldbyrdes, medens den resterende del af straffen for alle de tiltalte gøres betinget på vilkår om samfundstjeneste som nedenfor bestemt.


I øvrigt stadfæstes dommen.

Thi kendes for ret:


Byrettens dom i sagen mod T1 ændres, således at af straffen på 6 måneders fængsel skal 3 måneder fuldbyrdes, medens resten gøres betinget på vilkår, at tiltalte i en periode på 2 år fra denne dom ikke begår strafbart forhold, at tiltalte inden for en længstetid på 6 måneder skal udføre 60 timers ulønnet samfundstjeneste, og at tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af kriminalforsorgen.


Byrettens dom i sagen mod T2 ændres, således at af straffen på 6 måneders fængsel skal 3 måneder fuldbyrdes, medens resten gøres betinget på vilkår, at tiltalte i en periode på 2 år fra denne dom ikke begår strafbart forhold, at tiltalte inden for en længstetid på 6 måneder skal udføre 60 timers ulønnet samfundstjeneste, og at tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af kriminalforsorgen.


Byrettens dom i sagen mod T3 ændres, således at fængselsstraffen nedsættes til 4 måneder, hvoraf 2 måneder skal fuldbyrdes, medens resten gøres betinget på vilkår, at tiltalte i en prøvetid på 2 år fra denne dom ikke begår strafbart forhold, at tiltalte inden for en længstetid på 6 måneder udfører 40 timers samfundstjeneste, og at tiltalte i perioden undergiver sig tilsyn af kriminalforsorgen.


Prøvetiden for alle de tiltalte ophører, når længstetiden for arbejdsforpligtelsens ophør er udløbet.