UfR 1983.1136/1 ØLD
 

  Ø. L. D. 13. september 1983 i anke 9-302/1983

Anklagemyndigheden mod T (adv. Kjeld Klausen, Svendborg, e.o.)

Af anke 9-302/1983 - Anklagemyndigheden mod T (adv. Kjeld Klausen, Svendborg, e.o.) - fremgik, at den 19-årige T, der afsonede straf i Ringe Statsfængsel, var fundet skyldig i følgende forhold: Under besøg i statsfængslet den 24. april, 1. maj og 8. maj 1983 havde hans veninde efter forudgående aftale med T indsmuglet ialt 50 gram hash til ham. Det var til hans eget forbrug, og prisen var 2.000 kr., som han havde sparet sammen. T forklarede bl.a. at prisen for hash, der købtes i fængslet, androg 300 kr. pr. gram.

Ved Svendborg herredsrets dom 19. maj 1983 blev T i medfør af lovbekendtgørelse nr. 391 af 21. juli 1969 om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jfr. § 1, sammenholdt med bekendtgørelse nr. 90 af 24. februar 1981 § 27, stk. 1, jfr. § 2, stk. 2, og liste A, nr. 1 idømt hæfte i 30 dage.

T ankede dommen til formildelse. Anklagemyndigheden påstod skærpelse.

Ved Ø. L. D. 13. september 1983 stadfæstedes den indankede dom.