UfR 1963.947/1 ØLD
 

  Af anke III 235/1963 fremgik, at T under en i medfør af rpl. § 925 behandlet sag var sat under tiltale for tyveri. I den indankede dom siges det:

Ved tiltaltes uforbeholdne tilståelse og det i øvrigt oplyst er det godtgjort, at han er skyldig i følgende forhold:

Den 24. april 1963 om aftenen var han en hel del påvirket af spiritus og under samvær med to bekendte, de - - - fængslede A og B, på restaurationer i Nyhavn fortalte han dem om en let måde at begå indbrud i fiskeforretningen - - - på - - -. Han har ikke selv begået indbrud der, men under ophold i kaffebaren "Slap å" havde andre fortalt ham om fremgangsmåden. Han blev efterhånden endnu mere påvirket af spiritus og de to bekendte kom væk fra ham, uden at han blev klar over, at de samme nat begik indbrud i forretningen, men havde de bedt ham om at deltage i tyveriet, ville han være taget med. Han har intet udbytte modtaget af de andre.

For det således beskrevne forhold vil tiltalte være at anse efter straffelovens § 285, stk. 1, jfr. § 276, sammenholdt med § 23, - - -

Ø. L. D. 25. juli 1963 er sålydende:
Den indankede dom - - - er påanket af anklagemyndigheden med påstand om ophævelse af dommen og hjemvisning. - - -

Anklagemyndigheden har begrundet sin påstand med, at den i dommen gengivne tilståelse ikke indeholder beskrivelse af et strafbart forhold, medens den i sagen nævnte A til en rapport af 25. april 1963 detailleret har forklaret om de forudgående aftaler med tiltalte om indbruddet, ligesom tiltalte selv til samme rapport har forklaret, at det var aftalt, at han skulle deltage i indbruddet og i udbyttet.

Anklagemyndigheden har udtalt, at man agter at rejse tiltale - - - mod tiltalte for meddelagtighed i tyveri.

Da der findes at måtte gives anklagemyndigheden medhold i det af den anførte, findes dommen at burde ophæves og sagen hjemvises til fornyet behandling - - - i henhold til retsplejelovens § 963, stk. 1, jfr. § 943. - - -