TfK 2005.38/2 HD
 

  H.D. 14. oktober 2004 i sag 61/2004 (1. afd.)

Rigsadvokaten mod T1 (adv. Michael v. Kauffmann, Kbh., e.o.), T2 (adv. Kristian Mølgaard, Frederiksberg, e.o.) og T3 (adv. Erik Turley, Hillerøde.o.).

Østre Landsrets dom 15. januar 2004 (3. afd.)

(Niels Johan Petersen, Nils Erik Jensen, Finn Morten Andersen med nævninger).

Under denne nævningesag har Statsadvokaten for Sjælland ved anklageskrift af 13. juni 2003, således som dette er berigtiget ved anklageskrift af 21. november 2003 og under domsforhandlingen, rejst tiltale mod T1-T7 til straf

1. (13.)

T7

for røveri efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1,

ved den 25. maj 2001 kl. 14.04 i Græsted posthus, - - -, i forening med en eller flere medgerningsmænd, under trussel med en pistollignende genstand at have tvunget personalet til at udlevere kontanter til en værdi af 57.100 kr., idet 2 af gerningsmændene maskerede indfandt sig i posthuset.

2. (15.)

T7

for røveri efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1,

den 3. august 2001 kl. 11.55 i Den Danske Bank, - - -, i forening med en ukendt medgerningsmand, idet de maskerede og under trussel med en pistollignende genstand tvang personalet til at udlevere kontanter til en værdi af 208.993 kr.

3. (12.)

T2

for forsøg på røveri efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, jf. § 21,

den 28. december 2001 ca. kl. 13.28 i Amagerbanken, - - -, Kgs. Lyngby, i forening med en ukendt medgerningsmand, idet de maskerede og under trussel med en pistollignende genstand forsøgte at få personalet til at udlevere kontante penge, hvilket mislykkedes, da et ukendt udrykningskøretøj nærmede sig banken, hvorefter gerningsmændene flygtede.

4. (28.)

T2 og T7

for røveri efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1,

ved den 31. oktober 2001 kl. 13.52 i Den Danske Bank, - - -, Regstrup, i forening med flere ukendte medgerningsmænd, under trussel med en pistollignende genstand at have tvunget personalet til at udlevere kontanter til en værdi af 638.250 kr., idet 2 af gerningsmændene maskerede indfandt sig i banken, mens en tredje afventede i en flugtbil.

5. (7.)

T1, T3, T4 og T5

for røveri efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1,

ved den 1. maj 2002 kl. 11.17 i Nordea, - - -, Lynge, i forening og efter forudgående aftale og forberedelse, under trussel med en pistollignende genstand og en totenschlæger at have tvunget personalet til at udlevere kontanter til en værdi af 53.950 kr., idet 3 af gerningsmændene maskerede indfandt sig i banken, mens en fjerde afventede i en flugtbil.

6. (9.)

T1, T3, T5 og T6

for røveri efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1,

ved den 30. maj 2002 kl. 10.42 i Nordea, - - -, Tune, i forening og efter forudgående aftale og forberedelse, under trussel med en pistollignende genstand at have tvunget personalet til at udlevere kontanter til en værdi af 565.000 kr., idet 3 af gerningsmændene maskerede indfandt sig i banken.

7. (19.)

T1 - T6 >> 246 >>

for forsøg på røveri efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, jf. § 21,

ved på et ikke nærmere angivet tidspunkt i tiden fra den 5. marts 2002 til den 29. april 2002, i forening og efter forudgående aftale og forberedelse, at have indfundet sig ved et ukendt pengeinstitut i Gilleleje i den hensigt at tvinge personalet til at udlevere kontante penge, hvilket mislykkedes, da pengeinstituttet var lukket.

8. (15.)

T1 - T6

for røveri efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1,

ved den 11. marts 2002 kl. 13.03 i Nordea, - - -, Græsted, i forening med en ukendt medgerningsmand og efter forudgående aftale og forberedelse, under trussel med en pistollignende genstand at have tvunget personalet til at udlevere kontanter til en værdi af 295.950 kr., idet 4 af gerningsmændene maskerede indfandt sig i banken, mens andre afventede i flugtbiler.

9. (10.)

T6

for overtrædelse af våbenlovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og 2,

ved i tiden frem til den 20. juni 2002 på adressen - - -, København, uden politiets tilladelse at have besiddet en revolver mrk. Smith & Wesson, cal. 22, ladt med 6 patroner.

10. (8.)

T1, T2, T3, T6 og T7

for røveri efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1,

ved den 16. maj 2002 kl. 10.43 i Nordea, - - -, Tølløse, i forening og efter forudgående aftale og forberedelse, under trussel med en pistollignende genstand at have tvunget personalet til at udlevere kontanter til en værdi af 144.264 kr., idet 3 af gerningsmændene maskerede indfandt sig i banken.

11. (3.)

T1-T7

for røveri efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1,

ved den 31. januar 2002 ca. kl. 10.08 i Slagelse Sparekasse, - - -, Vemmelev, i forening og efter forudgående aftale og forberedelse, under trussel med en pistollignende genstand at have tvunget personalet til at udlevere kontanter til en værdi af 173.109 kr., idet 2 af gerningsmændene maskerede indfandt sig i sparekassen, mens andre afventede i flugtbiler.

12. (58.)

T1-T7

for forsøg på røveri efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, jf. § 21,

ved den 3. april 2002 om formiddagen i forening og efter forudgående aftale og forberedelse at have forsøgt røveri mod Den Danske Bank, - - -, Vemmelev, hvilket måtte opgives.

13. (6.)

T1 - T7

for røveri efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1,

ved den 3. april 2002 kl. 11.36 i Spar Trelleborg, - - -, Vemmelev, i forening og efter forudgående aftale og forberedelse, under trussel med en pistollignende genstand at have tvunget personalet til at udlevere kontanter til en værdi af 72.481 kr., idet 2 af gerningsmændene maskerede indfandt sig i sparekassen, mens andre afventede i flugtbiler.

14. (1.)

T1 og T3

for røveri efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1,

ved den 13. december 2001 kl. 13.13 i Den Danske Bank, - - -, Vemmelev, i forening med flere ukendte medgerningsmænd og efter forudgående aftale og forberedelse, under trussel med en pistollignende genstand at have tvunget personalet til at udlevere kontanter til en værdi af 704.740 kr., idet 3 af gerningsmændene maskerede indfandt sig i banken, mens en eller flere afventede i flugtbil.

15. (2.)

T1 og T3

for røveri efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1,

ved den 10. januar 2002 kl. 10.20 i Den Danske Bank, - - -, Vemmelev, i forening med flere ukendte medgerningsmænd og efter forudgående aftale og forberedelse, under trussel med en pistollignende genstand at have tvunget personalet til at udlevere kontanter til en værdi af 304.331 kr., idet 3 af gerningsmændene maskerede indfandt sig i banken, mens en eller flere afventede i flugtbil.

16. (4.)

T2, T3 og T6

for forsøg på røveri efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, jf. § 21,

ved i tiden forud for den 27. februar 2002 kl. 20.25 i forening med en eller flere ukendte medgerningsmænd at have aftalt og forberedt at begå røveri mod et ukendt pengeinstitut i Hvalsø eller omegn, idet de i tiden fra den 22. februar 2002 til den 27. februar 2002 placerede 2 brugsstjålne biler i Hvalsø med henblik på at bruge disse som flugtbiler, men hvor røveriet mislykkedes, idet de tiltalte blev anholdt af politiet.

17. (31.)

T2

for forsøg på røveri efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, jf. § 21,

ved den 6. februar 2002 kl. 11.18 i Sparekassen Sjælland, - - -, Mørkøv, i forening med - - -, der er afgået ved døden, at have indfundet sig ved sparekassen i den hensigt at tvinge personalet til at udlevere kontante penge, hvilket mislykkedes, idet sparekassen var lukket. >> 247 >>

Der er nedlagt påstand om, at overtrædelserne af straffelovens § 288, stk. 1, samlet subsumeres under straffelovens § 288, stk. 2.

Der er nedlagt følgende konfiskationspåstande i medfør af straffelovens § 75, stk. 1 og 2:

• Hos T4: en knippel (nr. 303).

Tiltalte har anerkendt påstanden.

• Hos T6: en revolver (nr. 623) og 12.000 kr. (nr. 633).

Tiltalte har påstået frifindelse vedrørende de 12.000 kr. og har anerkendt påstanden vedrørende revolveren.

• Hos T1: et Rolexur (nr. 708), 1.500 kr. (nr. 714), en mobiltelefon (nr. 715) og en guldhalskæde (nr. 722).

Tiltalte har i det hele påstået frifindelse.

• Hos T2: en softgun (nr. 903).

Tiltalte har påstået frifindelse.

• Hos T3: en mobiltelefon (nr. 809), 59.250 kr. (nr. 812b og 815), en gaspistol (nr. 814) og en hue (nr. 835).

Tiltalte har påstået frifindelse vedrørende mobiltelefonen og har i øvrigt anerkendt påstanden.

Der er nedlagt følgende erstatningspåstande:

• Post Danmark 33.135 kr. (forhold 1).

• Danske Bank 208.993 kr. (forhold 2).

• Danske Bank 638.250 kr. (forhold 4).

• Nordea 63.086,28 kr. (forhold 5).

• Nordea 580.211 kr. (forhold 6).

• Nordea 310.269,28 kr. (forhold 8).

• Nordea 188.303,17 kr. (forhold 10).

• Spar Trelleborg 10.000 kr. (forhold 11).

• Spar Trelleborg 10.000 kr. (forhold 13).

• If 81.715,67 kr. (forhold 13).

• Danske Bank 704.740 kr. (forhold 14).

• Danske Bank 340.292,63 kr. (forhold 15).

De tiltalte har anerkendt erstatningspåstandene, dog har T5 påstået frifindelse for den del af kravene, der udgør psykologbistand.

T4 har nægtet sig skyldig i forhold 7 og 12. Han har i forhold 5, 8, 11 og 13 erkendt sig skyldig ved at have været chauffør af flugtbiler.

T5 har nægtet sig skyldig i forhold 5, 6, 7, 8, 11, 12 og 13.

T6 har nægtet sig skyldig i forhold 6, 7, 8, 10, 11, 12 og 13 og har erkendt sig skyldig i forhold 9.

T1 har nægtet sig skyldig i forhold 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 og 15.

T2 har nægtet sig skyldig i forhold 3, 4, 7, 10, 12, 13, 16 og 17. Han har i forhold 8 erkendt sig skyldig i hæleri med hensyn til 5.000 kr. I forhold 11 har han erkendt sig skyldig i røveri sammen med to unavngivne personer, men har nægtet at have deltaget i forberedelsen af røveriet.

T3 har nægtet sig skyldig i forhold 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16.

T7 har nægtet sig skyldig i forhold 1, 2, 4, 10, 11, 12 og 13.

T4 er bl.a. straffet

ved Københavns Byrets dom af 3. juni 1996 efter straffelovens § 244 og § 288, stk. 1, nr. 1, med en fællesstraf af fængsel i 10 måneder, betinget, prøvetid 2 år.

ved Rudkøbing Rets dom af 25. november 1996 efter straffelovens § 252 med fængsel i 60 dage, udstået ved varetægt.

T5 er bl.a. straffet

ved Københavns Byrets dom af 2. august 2000 efter straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 276, og færdselslovgivningen med en betinget dom uden straffastsættelse, prøvetid 2 år.

ved Københavns Byrets dom af 16. januar 2001 efter straffelovens § 276, § 277 og § 293, stk. 1, samt lov om forbud mod visse dopingmidler med en betinget dom uden straffastsættelse, jf. straffelovens § 61, stk. 1, prøvetid 2 år.

ved Gentofte Rets dom af 16. maj 2002 efter straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 276, til dels jf. § 21, samt våbenloven med en fællesstraf af fængsel i 50 dage, betinget, prøvetid 2 år.

T6 er bl.a. straffet

ved Københavns Byrets dom af 19. november 1996 efter straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 276, våbenloven og lov om euforiserende stoffer med fængsel i 50 dage. Løsladt den 29. april 1997.

ved Københavns Byrets dom af 16. april 1998 efter straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 276, § 285, stk. 1, jf. § 284, jf. § 276, § 291, stk. 2, og § 293, stk. 1, med en betinget dom uden straffastsættelse på vilkår af bl.a. udførelse af 80 timers samfundstjeneste, prøvetid 1 år.

ved Københavns Byrets dom af 26. november 1998 efter straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 276, samt våbenloven med en fællesstraf, jf. straffelovens § 61, stk. 1 og 2, af fængsel i 40 dage, betinget på vilkår af bl.a. udførelse af 40 timers samfundstjeneste, prøvetid 1 år.

ved Københavns Byrets dom af 29. september 1999 efter straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 276, § 293, stk. 1, jf. til dels § 21, våbenloven og færdselsloven med fængsel i 4 måneder.

ved Gladsaxe Rets dom af 26. juni 2000 efter straffelovens § 244, § 260, nr. 1, § 261, stk. 1, § 285, stk. 1, jf. § 276 og § 288, stk. 1, nr. 1, med fængsel i 8 måneder. Løsladt den 4. december 2000, prøvetid 2 år og reststraf 122 dage.

ved Københavns Byrets dom af 27. marts 2002 efter straffelovens § 293, stk. 1, og § 285, stk. 1, jf. § 276 samt færdselsloven med fængsel i 60 dage og en bøde på 10.500 kr.

Der er ikke ved dommen taget stilling til reststraffen på 122 dage fra prøveløsladelsen den 4. december 2000. >> 248 >>

T1 er bl.a. straffet

ved St. Heddinge Rets dom af 21. oktober 1998 efter straffelovens § 285, jf. § 276, jf. § 21, med fængsel i 30 dage, betinget, prøvetid 1 år.

T2 er bl.a. straffet

ved St. Heddinge Rets dom af 21. oktober 1998 efter straffelovens § 285, jf. § 276, jf. § 21, med fængsel i 30 dage, betinget, prøvetid 1 år.

ved Helsingør Rets dom af 13. februar 2002 efter straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 276 og § 290, stk. 1, jf. tillige § 284, jf. § 276, lov om euforiserende stoffer, våbenloven og lov om forbud mod visse dopingmidler med fængsel i 60 dage, betinget, prøvetid 2 år.

ved Frederiksberg Rets dom af 28. maj 2002 efter færdselslovens § 118, stk. 1, jf. § 26, stk. 3, med en bøde på 1500 kr. og betinget frakendelse af førerretten.

T3 er ikke straffet af betydning for denne sag.

T7 er straffet

ved Gentofte Rets dom af 7. juni 2000 efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, jf. § 23, samt § 287, jf. § 284, jf. § 276, med fængsel i 2 år. Løsladt den 15. juni 2001, prøvetid 2 år, reststraf 245 dage.


For så vidt angår T4 har nævningerne svaret bekræftende på hovedspørgsmål svarende til anklageskriftets forhold 5, 7, 8, 11, 12 og 13.

For så vidt angår T5 har nævningerne svaret bekræftende på hovedspørgsmål svarende til anklageskriftets forhold 5, 6, 7, 8, 11, 12 og 13.

For så vidt angår T6 har nævningerne svaret bekræftende på hovedspørgsmål svarende til anklageskriftets forhold 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 16.

For så vidt angår T1 har nævningerne svaret bekræftende på hovedspørgsmål svarende til anklageskriftets forhold 5, 6, 7, 8 10, 11, 12, 13, 14 og 15.

For så vidt angår T2 har nævningerne svaret bekræftende på hovedspørgsmål svarende til anklageskriftets forhold 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16 og 17.

Nævningerne har svaret benægtende på følgende tillægsspørgsmål i forhold 12:

»Er tiltalte T2 straffri i medfør af straffelovens § 24, jfr. § 22 fordi han i det i hovedspørgsmål 43 beskrevne forhold frivilligt og ikke på grund af tilfældige hindringer for gerningens udførelse eller for opnåelse af det ved denne tilsigtede øjemed hindrede fuldbyrdelsen eller foretog handlinger, som ville have hindret fuldbyrdelsen, hvis denne ikke, ham uafvidende, var mislykkedes eller ad anden vej var afværget?«.

For så vidt angår T3 har nævningerne svaret bekræftende på hovedspørgsmål svarende til anklageskriftets forhold 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16.

For så vidt angår T7 har nævningerne svaret bekræftende på hovedspørgsmål svarende til anklageskriftets forhold 1, 2, 4, 10, 11, 12 og 13.

Nævningerne har for alle de tiltalte svaret bekræftende på et hovedspørgsmål om, at straffen skal udmåles efter straffelovens § 288, stk. 2, fordi der foreligger særligt skærpende omstændigheder.

Retten har for alle de tiltalte lagt nævningernes fældende erklæringer til grund.

T4 straffes efter straffelovens § 288, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. til dels § 21, med fængsel i 6 år.

T5 straffes efter straffelovens § 288, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. til dels § 21, jf. § 61, stk. 1 og 2, med en fællesstraf, omfattende dommen af 16. maj 2002, af fængsel i 7 år.

T6 straffes efter straffelovens § 288, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. til dels § 21, og våbenlovens § 10, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2, jf. straffelovens § 40, stk. 1, jf. § 61, stk. 2, og til dels § 89, med en fællesstraf, omfattende reststraffen på 122 dage fra prøveløsladelsen den 4. december 2000, og en delvis tillægsstraf til dommen af 27. marts 2002 af fængsel i 7 år.

T1 straffes efter straffelovens § 288, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. til dels § 21, med fængsel i 9 år.

T2 straffes efter straffelovens § 288, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. til dels § 21, jf. § 61, stk. 1 og 2, og § 89, med en fællesstraf, omfattende dommen af 13. februar 2002, og en tillægsstraf til dommen af 28. maj 2002 af fængsel i 8 år.

T3 straffes efter straffelovens § 288, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. til dels § 21, med fængsel i 9 år.

T7 straffes efter straffelovens § 288, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. til dels § 21, jf. § 40, stk. 1, jf. § 61, stk. 2, med en fællesstraf, omfattende reststraffen på 245 dage fra prøveløsladelsen den 15. juni 2001, af fængsel i 8 år.

Ved strafudmålingen er der for alle de tiltalte navnlig lagt vægt på, at røverierne, der er begået efter forudgående aftale og planlægning, er blevet professionelt udført af flere i forening og med en ikke ubetydelig grovhed samt under anvendelse af maskering og pistollignende genstande.

For T4's vedkommende er der ved strafudmålingen særligt lagt vægt på, at tiltalte er fundet skyldig i over en periode på ca. 3 måneder som chauffør at have medvirket i 2 forsøg og 4 fuldbyrdede røverier mod pengeinstitutter med et samlet udbytte på knap 600.000 kr.

For T5's vedkommende er der ved strafudmålingen særligt lagt vægt på, at tiltalte er fundet skyldig i over en periode på ca. 4 måneder at have medvirket i 2 forsøg og 5 fuldbyrdede røverier mod pengeinstitutter med et samlet udbytte på knap 1,2 mio. kr.

For T6's vedkommende er der ved strafudmålingen særligt lagt vægt på, at tiltalte er fundet skyldig i over en periode på ca. 4 måneder at have medvirket i 3 forsøg og 5 fuldbyrdede røverier mod pengeinstitutter med et samlet udbytte på godt 1,2 mio. kr. Der er endvidere lagt vægt på, at tiltalte tidligere er straffet for røveri. >> 249 >>

For T1's vedkommende er der ved strafudmålingen særligt lagt vægt på, at tiltalte er fundet skyldig i over en periode på godt 5 måneder at have medvirket i 2 forsøg og 8 fuldbyrdede røverier mod pengeinstitutter med et samlet udbytte på godt 2,3 mio. kr.

For T2's vedkommende er der ved strafudmålingen særligt lagt vægt på, at tiltalte er fundet skyldig i over en periode på ca. 7 måneder at have medvirket i 5 fuldbyrdede røverier mod pengeinstitutter med et samlet udbytte på godt 1,3 mio. kr. Der er videre lagt vægt på, at tiltalte har medvirket i 5 forsøg på røverier, hvoraf navnlig det ene var særdeles tæt på at blive fuldbyrdet.

For T3's vedkommende er der ved strafudmålingen særligt lagt vægt på, at tiltalte er fundet skyldig i over en periode på godt 5 måneder at have medvirket i 3 forsøg og 8 fuldbyrdede røverier mod pengeinstitutter med et samlet udbytte på godt 2,3 mio. kr.

For T7's vedkommende er der ved strafudmålingen særligt lagt vægt på, at tiltalte er fundet skyldig i over en periode på ca. 1 år at have medvirket i 1 forsøg og 6 fuldbyrdede røverier mod pengeinstitutter med et samlet udbytte på knap 1,3 mio. kr. Der er endvidere lagt vægt på, at ét forhold er begået under afsoningen af en dom for røveri, og at et andet forhold er begået kort efter prøveløsladelse.

Konfiskationspåstandene tages til følge i medfør af straffelovens § 75, stk. 1 og 2, som nedenfor bestemt.

Påstandene om erstatning tages til følge som nedenfor bestemt. Det bemærkes, at de tiltalte er forpligtet til at erstatte pengeinstitutternes udgifter til psykologbehandling af personale, der har været udsat for røveri. Udgiften hertil må anses for en direkte følge af de tiltaltes adfærd.

T4 har været frihedsberøvet fra den 29. maj 2002 uden isolation.

T5 har været frihedsberøvet fra den 20. juni 2002, herunder i isolation fra den 20. juni 2002 til den 13. september 2002 og fra den 14. november 2002 til den 18. december 2002.

T6 har været frihedsberøvet fra den 20. juni 2002, herunder i isolation fra den 20. juni 2002 til den 12. juli 2002.

T1 har været frihedsberøvet fra den 20. juni 2002, herunder i isolation fra den 20. juni 2002 til den 13. september 2002.

T2 har været frihedsberøvet fra den 20. juni 2002, herunder i isolation fra den 20. juni 2002 til den 5. juli 2002.

T3 har været frihedsberøvet fra den 23. september 2002, herunder i isolation fra den 23. september 2002 til den 22. oktober 2002.

T7 har været frihedsberøvet fra den 4. juli 2002 uden isolation.

- - -

Hos T4 konfiskeres en knippel (nr. 303).

Hos T6 konfiskeres en revolver (nr. 623) og 12.000 kr. (nr. 633).

Hos T1 konfiskeres et Rolexur (nr. 708), 1.500 kr. (nr. 714), en mobiltelefon (nr. 715) og en guldhalskæde (nr. 722).

Hos T2 konfiskeres en softgun (nr. 903).

Hos T3 konfiskeres en mobiltelefon (nr. 809), 59.250 kr. (nr. 812b og 815), en gaspistol (nr. 814) og en hue (nr. 835).

T7 skal betale 33.135 kr. til Post Danmark (forhold 1) og 208.993 kr. til Danske Bank (forhold 2).

T2 og T7 skal solidarisk betale 638.250 kr. til Danske Bank (forhold 4).

T1, T3, T4 og T5 skal solidarisk betale 63.086,28 kr. til Nordea (forhold 5).

T1, T3, T5 og T6 skal solidarisk betale 580.211 kr. til Nordea (forhold 6).

T1-T6 skal solidarisk betale 310.269,28 kr. til Nordea (forhold 8).

T1, T2, T3, T6 og T7 skal solidarisk betale 188.303,17 kr. til Nordea (forhold 10).

T1-T7 skal solidarisk betale 10.000 kr. til Spar Trelleborg (forhold 11)

T1-T7 skal solidarisk betale 10.000 kr. til Spar Trelleborg (forhold 13) og 81.715,67 kr. til If (forhold 13).

T1 og T3 skal solidarisk betale 704.740 kr. til Danske Bank (forhold 14).

T1 og T3 skal solidarisk betale 340.292,63 kr. til Danske Bank (forhold 15).

Det idømte skal betales inden 14 dage.

De tiltalte skal solidarisk betale sagens omkostninger, dog således at de hver især skal betale salæret til den for dem beskikkede forsvarer.

Højesterets dom.
I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 3. afdeling den 15. januar 2004.

I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Wendler Pedersen, Torben Melchior, Per Sørensen, Poul Søgaard og Thomas Rørdam.

Dommen er anket af de tiltalte, T1-T3.

T1 og T3 har påstået formildelse.

T2 har principalt påstået frifindelse i forhold 12 og formildelse, subsidiært ophævelse af landsrettens dom og hjemvisning af sagen til fornyet behandling ved landsretten, mere subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Af landsrettens retsbog fremgår følgende om retsformandens retsbelæring til nævningerne vedrørende tillægsspørgsmålet om frivillig tilbagetræden fra forsøg i forhold 12: >> 250 >>

»Advokat Mølgaard begærede i medfør af retsplejelovens § 893, stk. 2, nogle bemærkninger fra retsformanden om frivillig tilbagetræden ført til retsbogen.

Retsformanden bemærkede, at han som konklusion på nogle konkrete eksempler oplyste, at frivillig tilbagetræden måtte kræve, at der forelå en eller anden form for agtværdigt motiv.

Senere i retsbelæringen blev det anført: »Her hører det på sin plads, at en tiltalt forklarer, hvorfor han er trådt tilbage, således at det kan vurderes, om tilbagetrædelsen er frivillig.

En betingelse for, at man kan tale om straffrihed, er netop, at der er sket en frivillig tilbagetrædelse.«

På rumaflytningen af T2's fængselscelle kan vi høre ham sige: »Jeg gad ikke«. Det er noget underligt noget at sige om et røveri, og det er i hvert fald ikke frivillig tilbagetræden.«

Retsformanden har i en erklæring af 3. september 2004, indhentet i medfør af retsplejelovens § 955, stk. 4, udtalt, at det ikke - ud over hvad der fremgår af retsbogstilførslen - er muligt for ham at redegøre for, hvad der blev sagt under retsbelæringen vedrørende spørgsmålet om frivillig tilbagetræden fra forsøg i forhold 12. Han har i den forbindelse bemærket:

»Rigsadvokaten har i sin skrivelse af 17. februar 2004 til Højesteret anmodet om en erklæring fra mig om, »hvad der vedrørende de til forhold 12 stillede tillægsspørgsmål nærmere blev anført i retsformandens belæring, jf. retsplejelovens § 955, stk. 4.«

Det fremgår af afdelingens retsbog . . ., at advokat Kristian Mølgaard i henhold til retsplejelovens § 893, stk. 2, forlangte, at netop de af Rigsadvokaten påpegede dele af retsbelæringen blev gengivet i retsbogen, hvilket derefter skete, jf. retsbogens gengivelse.

Hverken Rigsadvokaten eller advokat Kristian Mølgaard har rejst andre punkter vedrørende domsforhandlingens forløb. Jeg kan derfor ikke afgive yderligere erklæring om, hvad der er foregået under domsforhandlingen for landsretten, jf. retsplejelovens § 955, stk. 4.

Det kan tilføjes, at jeg, navnlig på grund af sagens langvarighed og ganske komplicerede faktum, lod retsbelæringen optage på elektronisk medium, da min retsbelæring altid er et frit mundtligt foredrag. Da afdelingens dommere i en pause til brug for protokolleringen fra retsbelæringen ønskede at høre præcist, hvad jeg havde sagt, viste det sig desværre, at ingen del af retsbelæringen var optaget på grund af en teknisk fejl. Det har på trods af flere efterfølgende forsøg ikke været muligt at høre den originale formulering. Dette er årsagen til retsbogens formulering.«

T2 har til støtte for sin principale og subsidiære påstand anført, at nævningernes fældende kendelse vedrørende forhold 12 er blevet fejlagtig på grund af urigtig retsbelæring om betingelserne for at statuere straffrihed ved frivillig tilbagetræden fra forsøg, jf. retsplejelovens § 945, stk. 1, nr. 2. Der kan således ikke stilles krav om et agtværdigt motiv som betingelse for frivillig tilbagetræden. Det kan heller ikke kræves, at gerningsmanden har afgivet en forklaring, hvoraf det fremgår, hvorfor han trådte tilbage, idet vurderingen af, om hans tilbagetræden er frivillig, kan ske på baggrund af sagens øvrige oplysninger. Endvidere er det, at en person ikke »gad«, som udgangspunkt udtryk for, at han frivilligt trådte tilbage.

Anklagemyndigheden har tilkendegivet, at man tilslutter sig T2's frifindelsespåstand i forhold 12, hvis Højesteret finder, at der foreligger en fejl ved retsbelæringen, som må tillægges betydning.

Højesterets begrundelse og resultat

Frivillig tilbagetræden fra forsøg er ikke betinget af, at gerningsmandens tilbagetræden skyldes agtværdige motiver. Det kan endvidere ikke i sig selv udelukke frivillighed, at gerningsmanden afstår, fordi han ikke »gider«.

Højesteret finder, at retsformanden ved sine foran gengivne generelle udtalelser om betingelserne for frivillig tilbagetræden fra forsøg har givet nævningerne en retsbelæring, som har været urigtig og ufyldestgørende for deres besvarelse af tillægsspørgsmålet om tilbagetræden fra forsøg i forhold 12. Da der ikke kan bortses fra muligheden af, at fejlen har haft betydning for nævningernes besvarelse af tillægsspørgsmålet, tager Højesteret efter anklagemyndighedens tilkendegivelse T2's påstand om frifindelse i forhold 12 til følge.

Højesteret finder ikke grundlag for at ændre straffene, heller ikke efter frifindelsen af T2 i forhold 12, og stadfæster derfor dommen.

T1-T3 har fortsat været fængslet under anken.

Thi kendes for ret:
Landsrettens dom stadfæstes.

T1-T3 skal solidarisk betale sagens omkostninger for Højesteret, dog således at de hver især skal betale udgifterne til egen forsvarer.