TfK 2013.13/2
 

 

Ø.L.D. 2. oktober 2012 i anke 11. afd. nr. S-1592-12

(Karsten Bo Knudsen, Katja Høegh, Morten Kroon (kst.) med domsmænd).

Den Militære Anklagemyndighed mod T (adv. Charlotte Møller Larsen, Kbh, besk.).


Holbæk Rets dom 7. maj 2012, 60-2337/2011.Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.


Anklageskrift er modtaget i retten den 11. august 2011, jf. militær retsplejelovs § 5, stk. 1.


T [født 1986] er tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 241, samt for overtrædelse af færdselslovens § 3, stk. 1, samt for spirituskørsel efter færdselslovens § 53, stk. 1, ved den 23. marts 2011 ca. kl. 03.30 på parkeringspladsen ved gymnastiksalen på Flyvestation Karup i Karup som fører af det militære køretøj med reg.nr. 69 840 at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, ligesom tiltalte undlod at optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, idet tiltalte med en hastighed på ca. 15 km/t. kørte frem og svingede til venstre, uden at sikre sig, at højre sidedør var lukket, hvilket bevirkede, at D faldt ud af bilen og slog baghovedet i asfalten, hvorved han senere samme dag som følge af faldet afgik ved døden, ligesom tiltalte foretog kørslen efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 0,5 promille.


Påstande


Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.


Anklagemyndigheden har påstået, at tiltalte skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, og at frakendelsen skal ske ubetinget, jf. færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 7, jf. § 125, stk. 1, nr. 1 og nr. 8.


Tiltalte har nægtet sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 241 og færdselslovens § 3, stk. 1. Han har erkendt sig skyldig i spirituskørsel efter færdselslovens § 53, stk. 1.


Der er ikke rejst erstatningskrav under sagen.


Sagens oplysninger


Der er afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne A, B og C. Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen. 1)


Tiltalte har forklaret, at han er ansat i frømandskorpset, hvor han også var ansat den 23. marts 2011. Han gør normalt tjeneste i Kongsøre. Fra den 21. marts til den 25. marts 2011 var han og nogle kollegaer på øvelse i Karup. Øvelsen bestod i, hvordan man redder folk, som er blevet taget til fange, og en anden øvelse i, hvordan man reagerer, hvis man bliver taget til fange i en krigssituation. Det var en almindelig øvelse for frømandskorpset. De var 4 fra frømandskorpset, der var med på øvelsen. De har et meget tæt kammeratskabsforhold. De 3, han var sammen med, har han været elev sammen med.


Tiltalte forklarede om den 23. marts 2011, at de kørte ind til motionscentret, da de var færdige med øvelsen. Der var fest ved siden af. Efter et stykke tid kørte de ind til byen for at hæve nogle penge. De kørte tilbage til festen og deltog, indtil den sluttede. Tiltalte gik herefter ud til køretøjet for at køre hjem. Han var i bilen sammen med B og ventede på de 2 sidste. Det havde ikke været planlagt, at de skulle deltage i festen. Tiltalte drak omkring 7-10 genstande i perioden fra kl. 22.00 til kl. 00.30, hvor han holdt op med at drikke. Hans kammerater fik også noget at drikke. Han ved ikke, hvor meget der blev drukket, men de var alle sammen i godt humør. De kørte til idrætshallen og gik fra idrætshallen ind til festen. Det var tiltalte, der førte bilen.


Forevist billederne, bilag B 2-4, side 2, forklarede tiltalte, at festen foregik på stedet vist til højre i billedet. Festsalen er ikke med på billedet. Tiltalte viste på billeder, hvor de havde parkeret bilen. De var stadig i godt humør, da de forlod festen. Tiltalte gik hen til bilen og satte sig ind i bilen sammen med B. Tiltalte kørte lidt frem, som han viste på billedet. Tiltalte sad bag rattet, og B sad sig ved siden af. Forevist bilag B 1-4, billede 4, forklarede tiltalte, at det var en »Folkevogns-transporter«, de kørte i. Tiltalte og B sad på forsædet. Det var en bil, hvor der var 2 rækker sæder og en skydedør. Der var et sæde lige ud for skydedøren og ét sæde lidt længere tilbage. Tiltalte kørte lidt frem og standsede bilen. De ventede på, at de andre skulle komme hen til bilen. Motoren kørte stadig. A kom først. Han åbnede skydedøren og satte sig ind. Han satte sig på den forreste bagsæderække i højre side, tættest ved skydedøren. Der lå ting på sædet, men det var muligt at sætte sig. De holdt stadig stille. Herefter kom D løbende og hoppede ind i bilen hen over A. Tiltalte kiggede tilbage og så, at D lå med sine lår hen over A's lår. Tiltalte startede med at køre frem. Han fik at vide af B, at de var røget ud af bilen. Han stoppede bilen og så tilbage og opdagede, at de var røget ud af bilen. Han så ikke, da de faldt ud. Det var både D og A, der faldt ud af bilen. Tiltalte havde sat bilen i gang, da D kom ind i bilen, og mens skydedøren var åben. Det, som tiltalte lagde mærke til, var, at D lå med sine lår oven på A. Han vidste ikke, om D's ben stak 30 cm ud af bilen. Tiltalte vil ikke mene, at hele D's krop var inde i bilen. Da han kørte videre, vidste han godt, at døren var åben. Tiltalte fulgte vejen, som vist på billedet. Han foretog et venstresving, som var en blød kurve. Han kørte ikke stærkt. Han vil tro, det var lige over koblingspunktet - fra at holde stille til 1. gear. Han kom op i 1. gear, da det skete. Da han havde foretaget svinget, rød de ud af bilen. Han så det ikke, idet han kiggede frem. Det var B, der sagde det til ham. Tiltalte viste på billedet, hvor han standsede bilen. B og tiltalte steg ud af bilen og gik hen til dem. De snakkede begge to. A kom hurtigt op at stå. D var ligesom på vej op, men blev liggende. De kiggede på D og prøvede at få kontakt. Tiltalte kørte bilen tilbage og væk og holdt i parkeringsbåsen. B stod ved D. A satte sig ind i bilen. B så, at D blødte fra baghovedet og næsen. Tiltalte satte sig ned til D og begyndte at yde førstehjælp, mens B ringede efter en ambulance. A kom hen til dem lidt senere, mens B snakkede med ambulancefolkene. Tiltalte husker ikke, om det var den samme bås, han havde parkeret bilen i, men det var det samme parkeringsareal. Han satte bilen tilbage, for at den ikke skulle være i vejen.


Tiltalte forklarede, at de plejer at sætte bilen i gang, hvor døren plejer at blive smækket i efterfølgende, kort tid efter de er sat i gang. Det er ikke noget, de plejet at gøre, men det er sket før - en sjælden gang. Han har tidligere kørt på den måde, hvor døren bliver lukket, samtidig med at bilen starter. Hvis tingene skal gå lidt hurtigt, sætter de sig ind i bilen, sætter bilen i gang og smækker døren. Det er ikke noget, der sker hver dag eller ofte, men han har oplevet det før. Det med at komme hurtigt væk fra et sted, er noget de indøver.


Adspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at alt grej, der lå på bagsædet og nede foran sædet, bilag B 2-4, foto 12, side 9, er, som det så ud dagen efter. Det så ikke sådan ud, da de kørte bilen om natten. De måtte ind i bilen og hive diverse tasker og ting ud til brug for at yde førstehjælp. De ting, der ikke blev brugt, blev bare smidt ind og efterladt. Selv om A satte sig på det yderste sæde, var der plads til D. A sad på det yderste sæde lige ved sidedøren. D kom løbende og ligesom kastede sig ind ad skydedøren og landede ovenpå A's lår, så de lå lår mod lår ind i bilen. Tiltalte ved ikke, hvorfor D steg ind i bilen på den måde. D må vel have syntes, at det var sjovt at hoppe ind på den måde. Da D var sprunget ind i bilen, igangsatte tiltalte bilen og begyndte at køre fremad. Tiltalte vil tro, at han kørte omkring 7 meter, hvorefter han stoppede. Bilen har en længde på cirka 4-5 meter. Tiltalte mener ikke, at han var kørt mere end en billængde. Tiltalte ved ikke, hvorfor han satte bilen i gang, inden D var inde i bilen. Det var barnligt. Han forventede, at D var inde i bilen, og alt var i orden. Så snart han satte bilen i gang, forventede han, at døren ville blive smækket, hvorefter de kunne trille hjem til det sted, hvor de sov. Tiltalte ved ikke, hvor stærkt han kørte. Han vil tro, at han kørte mellem 7 og 10 km i timen. Han accelerede ikke specielt voldsomt. Det er en bil, der ikke er nem at accelerere. Der er ikke megen motorkraft i den. Det er en gammel bil. Fra parkeringspladsen til det sted, hvor de skulle sove, var der omkring 2-3 km. De ville ikke komme ud på offentlig vej. Det hele er inden for kasernen og øvelsesområdet. Tiltalte husker ikke, om der var lys om aftenen på parkeringspladsen. Tiltalte stoppede med at drikke øl kl. 00.30. Musikken sluttede kl. 03.00. Da de kørte fra stedet kl. 03.30, følte han sig ikke beruset. Han ville ikke have kørt, hvis han havde følt sig beruset. Han er uddannet sammen med B, A D og - - -. - - - var ikke med i bilen. D var en god kollega og en god ven. Tiltalte har ikke haft det særlig godt siden ulykken. Han har tænkt på det siden. Det har ikke været det samme at være på arbejde og deltage i øvelser og tænke på, at han også ville have været der. Tiltalte har skrevet lidt sammen med D's mor og prøvet at aftale en dag, hvor de kunne mødes. De har talt om den tid, D og tiltalte har haft sammen derinde og om selve ulykken. D's mor har svaret tilbage, at hun også gerne vil mødes, når det var muligt. Tiltalte deltog ved begravelsen sammen med D's mor og søster. Tiltalte gør fortsat tjeneste i forsvaret. Tiltalte har fået et brev fra Forsvarets Personeltjeneste, hvor der stod, at de ville tage yderligere kontakt til tiltalte efter sagens afslutning. De har ikke sagt noget om konsekvenserne, om han eventuelt kan blive ved med at være i forsvaret. Tiltalte fik kørekort på sin 18 års fødselsdag i 2005. På ulykkestidspunktet havde han haft kørekort i 5-6 år. Tiltalte er ikke tidligere straffet. Tiltalte har ikke et alkoholproblem.


På dommerens forespørgsel forklarede tiltalte, at han ikke mener, at der blev sagt eller råbt noget, da D kom løbende og sprang ind i bilen. Tiltalte mener ikke, at der blev sagt: »Kør«.


Vidnet A har forklaret, at han arbejder i Søværnets Frømandskorps, hvor han også arbejdede den 23. marts 2011. Han var på øvelse i Karup i perioden den 21. til den 25. marts 2011. Fra frømandskorpset deltog vidnet, tiltalte, B, D og - - -. De er gode kammerater. De har været på elevhold sammen i 2010 og i gang med efteruddannelse, så de var gode venner og en sammentømret enhed. Da de var færdige med øvelsen den 22. marts 2011 om aftenen, blev de enige om at køre ned til messen på flyvestationen for at drikke en fyraftensøl. Han ved ikke, hvilket tidspunkt de ankom, men det var efter aftensmaden. De kørte i deres bil, en buslet, derned. Vidnet mener, at det var ham, der kørte den til messen. D og vidnet drak mere end en fyraftensøl i messen. Der var en fest i messen. De blev hængende dernede. Vidnet mener, at de blev hængende til omkring kl. 03.00 om natten. D og vidnet fik klart mest at drikke. Vidnet mener, at han har fået omkring 8-10 genstande. D drak mere end vidnet. Det var en god fest. Forevist kortet, bilag B 2-4, side 2, forklarede vidnet, hvor på billedet messen ligger. Omkring kl. 03.00 besluttede de at tage hjem. Da vidnet kom hen til bilen, sad tiltalte og B i bilen klar til at køre. Vidnet mener, at han var inde for at hente D. Vidnet pegede på det sted på billedet, hvor bilen holdt. Bilen holdt med fronten udad klar til at køre videre. Vidnet åbnede sidedøren og satte sig på det sæde, der er først for ved sidedøren. Forevist foto nr. 4 forklarede vidnet, at det var en sådan type bil, de kørte i. Forevist det sidste foto i bilag A 2-4 forklarede vidnet, at han ikke husker, om bilen så således ud, som vist på billedet, da han satte sig ind i den den pågældende nat. Noget af udstyret har ligget i nogle af deres tasker. Da de gav førstehjælp til D, flåede de tøj ud af taskerne for at lægge det under hovedet. De brugte også en stor portion tøj til at pakke ham ind i. Forevist billede nr. 2 forklarede vidnet, at han satte sig normalt ind i bilen. Vidnet kan ikke huske, om han har været ude af bilen og sagt til D, at »nu er det nu«, og derefter sat sig ind igen. Vidnet ved, at han sad på det forreste bagsæde lige ved døren, da D kom gående hen imod vidnet. D hoppede op på vidnet. Vidnet kan ikke huske, om han sad med højre fod nede på reposet, en lille smule drejet, men D kom i hvert fald ind over vidnet, så de tumlede omkring på sædet. Vidnet ved ikke, om han har siddet helt ude på kanten af sædet eller den inderste del af sædet. Han havde fået for meget at drikke til at kunne huske det. D kom i hvert fald ind over vidnet og ligesom boksede rundt. De havde fat i hinanden. Vidnet røg længere ind i bilen, da D hoppede ind. Bilen blev sat i gang. Da de kørte lige så stille og roligt, hvor de skulle til at have lukket døren, mistede D balancen. D havde fat i vidnet, og de røg ud af bilen begge to. D lå mere oppe på vidnet end på skødet. Vidnet mener, at D var inde i bilen. Vidnet kunne ikke se, hvor D havde placeret sine fødder, men det var ikke således, at de lå og strittede ud af bilen. Vidnet kunne få armen om D og lukke døren. Bilen satte i gang. Det var tiltalte, der førte bilen. Bilen var på det sted, hvor døren var over mod det åbne stykke. Vidnet viste på billedes, hvilken vej de kørte ud. På det tidspunkt, hvor tiltalte satte bilen i gang, var døren åben. Det var ligesom en glidende bevægelse, hvor de var kommet ind, og vidnet var ved at lukke døren, og bilen blev startet lige så stille og roligt. Vidnet var ikke fastspændt. D var heller ikke fastspændt. Det var en stille og rolig igangsætning. Det var en glidende fornemmelse. Tiltalte fortsatte stille og roligt fremad, derfra hvor bilen holdt. Bilen drejede ikke skarpt og blev ikke sat i gang med hjulspin. Lige efter de kom ind i bilen, kunne vidnet mærke, at D og vidnet ville ryge ud af bilen. De kom til at ligge ved siden af hinanden på asfalten, hvor D lå på ryggen og vidnet på maven. Vidnet husker ikke, om det var på vidnets højre eller venstre side. Vidnet kunne kigge på ham. De talte ikke sammen. Vidnet blev lidt forskrækket over pludselig at ligge på vejen. Vidnet havde overhovedet ikke slået sig. Han fandt senere ud af, at han havde fået en hudafskrabning på hoften. Vidnet er ret sikker på, at han rejste sig op. B og tiltalte steg ud af bilen og spurgte, om de var o.k. Vidnet svarede, at han var helt o.k. og ikke fejlede noget. Vidnet mener, at tiltalte sagde, at der var noget helt galt med D. Vidnet har tidligere prøvet at sætte bilen i gang på denne måde, hvor de ikke var fastspændte. De sker tit, at de kommer ind i bilen, hvor sidste mand inde er klar til at lukke døre, og så er de klar til at køre, hvorefter de spænder sig fast. Det er én lang glidende bevægelse. Det har han prøvet mange gange før.


Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at der lå en legetøjsmaskinpistol nede til venstre på sædet. Pistolen er fuldstændig ufarlig. D havde den i hænderne. Til selve festen var D kommet løbende med maskinpistolen, som larmede. Han løb rundt med den inde til festen. Vidnet ved ikke, hvor han havde den fra, men havde fået fat i den af nogen af de andre fra festen. Vidnet mener, at D også havde den med, da han kom ud. Vidnet mener, at han havde den i hænderne, da han sprang ind i bilen oven på vidnet. Han havde den i hvert fald med, da han kom løbende eller gående imod vidnet. Vidnet fik den ikke i hovedet. Vidnet mener, at han har haft den i hænderne, da han hoppede ind i bilen. D var fuld. Vidnet havde fået noget at drikke, men D var klart mere fuld end vidnet. D kunne sagtens have sat sig ind på ét af de sæder, der var længere inde end vidnet. Han kunne også bare have sagt, at vidnet skulle rykke et sæde ind, så han kunne have sat sig på det yderste sæde. D ville gerne ind og »mosle« med vidnet på det sæde, hvor vidnet sad, i stedet for at vidnet skulle flytte sig. Inden de kom på plads i bilen, faldt de ud. Bilen nåede at køre omkring 5 meter, inden de faldt ud. Det var i hvert fald under 10 meter. Vidnet var meget overrasket over, at D kom så alvorligt til skade. Vidnet gik væk i starten. Han var ikke kommet til skade. Da tiltalte sagde til vidnet, at den var helt gal med D, var det ligesom et »virkeligheds wake up call« for vidnet, at det var så slemt. Det var han overhovedet ikke klar over.


Adspurgt af retsformanden forklarede vidnet, at de holdt fast i hinanden. Vidnet kan ikke huske, hvordan han havde fat i D, men D havde i hvert fald fat i trøjen på vidnet. Da D kom løbende ind i bilen, var vidnet ret sikker på, at han sagde noget til D, da han var irriteret over, at D overfaldt ham. De har ikke haft en lang ordveksling. Han husker ikke ordvekslingen.


Vidnet B har forklaret, at han er ansat i frømandskorpset, hvor han også var ansat den 23. marts 2011. I perioden den 21. marts til den 25. marts 2011 var han på øvelse sammen med nogle af sine frømandskollegaer i Flyvestation Karup. Det var et kursus i, hvordan man forholder sig efter tilfangetagelse. De var omkring 5 frømænd, der deltog. Dem, han var afsted sammen med, var dem, han blev færdig med. De er venskabelige kollegaer.


Vidnet forklarede, at de var på øvelse den 22. marts 2011. Han husker ikke, hvad de lavede, da de lige var færdlige med øvelsen, men senere spiste de aftensmad. De gik lidt senere ned i hallen. Han husker ikke tidspunktet. Der var fest i hallen. De drak nogle øl til festen. Vidnet mener, at han fik mellem 4 og 8 genstande. Han lagde ikke mærke til, hvad de andre fik at drikke. De var alle i festlig stemning, men de var blandt fremmede mennesker, så de ville ikke vække for megen opsigt. Han mener, de var til fest i 2-3 timer. Han husker ikke, hvilket tidspunkt de besluttede sig for at tage fra festen. Vidnet tog fra festen sammen med tiltalte, A og D. Vidnet og tiltalte gik ud for at hente bilen. Forevist oversigtskort over parkeringspladsen forklarede vidnet, at han først gik med tiltalte ud for at hente bilen. Han viste på kortet, hvor de gik. Vidnet satte sig på passagersædet foran i bilen. De startede bilen og trillede lidt frem, A og D kom og gik ind ad sidedøren. Vidnet mener, at bilen holdt stille, da A og D steg ind i bilen. Vidnet husker ikke, om de stadig holdt i båsen, eller de var trillet et par meter frem. Vidnet så, at A og D kom gående, men vidnet kiggede ligeud, så han så ikke, hvordan de kom ind i bilen. Vidnet så ikke, hvor A og D satte sig i bilen, Da de var kommet ind i bilen, kørte de frem. Ved svinget faldt A og D ud af bilen. Vidnet kan ikke huske, om han har set eller hørt, at døren ikke var blevet lukket. Vidnet så ikke, de faldt ud, men kunne fornemme det. Han kiggede ud og så, at de lå der. Vidnet viste på kortet, hvor de svingede ud. Det er ikke et skarpt sving, heller ikke et lige sving. Tiltalte kørte ikke ret hurtigt. Det var en buslet, som ikke har nogen særlig kraftig motor. Vidnet bemærkede ikke noget voldsomt ryk. Han mærkede, at de standsede, og da han kiggede ud, kunne han se, at de lå der. Vidnet hoppede ud af bilen og gik hen til D. D lå på ryggen og mumlede. A var på vej op at stå. Tiltalte kom også ud af bilen. Det hele skete så hurtigt. Der gik et stykke tid, inden ambulancen kom. Vidnet prøvede at snakke til D, men der var ikke rigtig nogen reaktion. Vidnet husker ikke, om det var tiltalte eller A, der tog over, da vidnet ringede 112. D lå med lukkede øjne og stønnede. Vidnet kunne ikke få dem til at sende en ambulance. Vidnet prøvede at ringe igen efter 2-3 minutter. Vidnet løb bagefter ned i hovedvagten. Flyvestationens eget beredskab tog herefter over. Derefter husker vidnet ikke noget. A og tiltalte ydede førstehjælp. Han husker ikke, om måden at komme ind i bilen på uden at lukke døren er noget, de træner.


Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at han mange gange har oplevet, at en bil bliver igangsat, inden skydedøren lukkes til. Vidnet har ikke tidligere oplevet, at folk er faldet ud af bilen og har slået sig ihjel. Vidnet kan ikke huske, om der var noget tumult, eller blev råbt eller sagt noget, da A og D satte sig ind. Vidnet sad med ryggen til. Vidnet mener, at bilen kørte med lav hastighed. Fra A og D steg ind i bilen, til de standsede igen, havde de kørt 5-10 meter. Det er mindre end 10 meter. Vidnet husker ikke, om der var lys på parkeringspladsen, da de skulle hjem. Vidnet husker ikke, om der var lys i kabinen på bilen, da skydedøren var åben. Vidnet har været påvirket af ulykken. Tiltalte har også været påvirket af ulykken. Tiltalte drikker ikke, når han kører bil, ellers ville vidnet ikke have ladet tiltalte køre den aften. Vidnet husker ikke, om de talte om, hvem der skulle køre bilen hjem den pågældende aften.


Vidnet C har forklaret, at han er kaptajnuddannet i søværnet, og i frømandskorpset er han chef for uddannelsesafdelingen. Han har været i forsvaret siden 1991. Vidnet har haft kendskab til tiltalte i den periode, hvor tiltalte har gennemgået det, der hedder EUF, som er en efteruddannelse som frømand, efter man er kommet igennem som elev. Også i forløbet efter sagen fra sidste år, hvor tiltalte har fungeret i en patrulje, har vidnet haft kendskab til tiltalte. Tiltalte er en god mand, som gør det, de forventer af folk, der skal gøres i tjenesten. Han er pligtopfyldende, og han lever op til de ting, som de gerne vil have. Han er en rigtig god mand for forsvaret. Det er svært at have et alkoholproblem i frømandskorpset, da folk har et meget tæt forhold til hinanden. De i patruljen burde lægge mærke til noget, hvis der var noget. De bliver også indimellem udsendt. Det kan være 3 måneder på et skib ud for Afrika. Her er det svært at have et skjult alkoholproblem. Man skal have adgang til alkoholen, hvilket i et sådan tilfælde kun kan ske igennem et skib. Man skal derefter også kunne indtage det i det skjulte. Det vil være svært, når man opholder sig på et skib i 3 måneder. Så vidt vidnet ved, har tiltalte ikke et alkoholproblem. Vidnet er overbevist om, at tiltalte har været påvirket af uheldet. Det har påvirket alle i frømandskorpset. Det, at man igangsætter et motorkøretøj, inden sidedørene er blevet lukket, er ikke usædvanligt i forsvaret. Der er ikke nogen regel, der siger, at man må gøre det, men det har desværre været en kutyme i al den tid, han har været i forsvaret. Han har oprevet det rigtig mange gange. Ved livgarden har han oplevet det. I al den tid, han har været i søværnet, har han oplevet det. Det er først, når det får så fatal udgang som sidste år, at man tænker over det. Det er ikke noget, man lærer folk i forsvaret. Det er ikke noget, kørelærerne lærer dem. Det er en kutyme, der har sneget sig ind.


Der blev den 23. marts 2011 kl. 06.08 udtaget en blodprøve fra tiltalte. I blodprøven blev fundet en mindsteværdi på 0,9 promille alkohol.


Det fremgår af obduktionserklæring af' 28. marts 2011 vedrørende D:


». . .


Kvæstningssår i baghovedet (1) med underliggende blødning i hovedets bløddele og længdegående midtliniebrud i kraniekalotten gennem den naturlige kraniesøm frem i højre side af pandebenet, blødning under den hårde og bløde hjernehinde og hjernekvæstelse af begge pande- og tindingelapper. Der var trykspor på hjernens underside. Derudover fandtes enkelte kvæstningsblødninger i højre lunge og bristning af leverkapslen samt blod- og væskeopstemning i lungerne.


. . .


Af læsioner i øvrigt påvistes hudafskrabninger og blodunderløbne mærker i nakken (2), på brystet (3-5), højre arm (9.16), højre ben (17-18) og venstre ben (19).


Der var udbredt forekomst af punktformede blødninger øjenlågshuden og øjnenes bindehinder.


Det er oplyst, at afdøde sammen med fire andre kammerater befandt sig i en minibus, da han faldt ud af skydedøren og slog hovedet. Der blev hurtigt opstartet genoplivningsforsøg, og han blev indbragt på Traumecenteret, Aarhus Sygehus NBG, hvor der blev konstateret kraniebrud og hjernelæsion. Efter diagnosticering af hjernedød blev han indstillet som organdonor.


Dødsårsagen må ud fra det oplyste og fundne antages at være nedpresning af hjernen som følge af kraniebrud med deraf følgende blødning under den hårde og bløde hjernehinde og hjernekvæstelser.


Alle de påviste læsioner (1-19) er friske og kan være opstået på ulykkestidspunktet. De er følger efter stumpe traumer som efter fald eller stød/skuren mod hårdt underlag.


Kraniebruddet og hjernekvæstelsen er følger efter et kraftigt stumpt traume. Hjernekvæstelsen har karakter af en modstødlæsion (contrecoup), som er et karakteristisk fund efter fald.


Kvæstningsblødningen i højre lunge og leverkapselbristningen er ligeledes følger efter stumpe traumer. Det kan ikke med sikkerhed afgøres hvorvidt de kan være følger efter fald eller den oplyste genoplivning.


De punktformede blødninger i øjenlågshuden og øjnenes bindehinder kan være følge til den oplyste genoplivning.


Der er ikke påvist karakteristiske slagsmåls- eller afværgelignende læsioner.


. . .«


Tiltalte er ikke tidligere straffet.


Det er oplyst, at tiltaltes bruttoindkomst for 2011 var ca. 545.000 kr.

Rettens begrundelse og afgørelse:Færdselslovens § 53, stk. 1.


Tiltalte bar erkendt sig skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 53, stk. 1. Det lægges til grund, at alkoholkoncentrationen i blodet blev målt til 0,90 promille kl. 06.08. Det lægges herefter til grund, at den relevante alkoholpromille på kørselstidspunktet har været mellem 1,1 og 1,2. I dette omfang findes tiltalte skyldig i denne del af tiltalen.


Færdselslovens § 3, stk. 1, og straffelovens § 241.


Det lægges til grund, at tiltalte har begyndt kørslen, efter vidnet A var kommet ind i bilen, og efter at D var kommet næsten ind i bilen. Tiltalte har ikke sikret sig, at D var kommet helt ind i bilen, og at bilens skydedør var lukket, inden han påbegyndte kørslen. Det lægges til grund, at det var mørkt på parkeringspladsen, og at D nærmest havde kastet sig ind i bilen hen over A, og at A og D havde fat i hinanden, samt at de to faldt ud af bilen, kort efter den var sat i gang stille og roligt. Bilen standsede herefter med det samme.


Det lægges til grund, at alle fire var påvirkede af spiritus, og at tiltaltes alkoholpromille var målt som ovenfor angivet, og at D's alkoholpromille blev målt til 1,71 kl. 6.45.


Det lægges til grund, at det ikke var en ukendt praksis inden for militæret, at man satte biler i gang i samme bevægelse, som bilens dør blev lukket og sikkerhedsselerne taget på. Det var en meget uheldig konsekvens af uheldet, at den ene, der faldt ud, afgår ved døden - sammenholdt med at den anden, der faldt ud, var nærmest uskadt.


Under disse omstændigheder finder retten, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 3, stk. 1, men det findes betænkeligt at lægge til grund, at tiltalte har udvist en sådan grad af uagtsomhed, at han tillige har gjort sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 241. Han frifindes derfor for overtrædelse af straffelovens § 241.


Straffen fastsættes til en bøde på 25.000 kr., jf. færdselslovens § 118 stk. 1, jf. § 3, stk. 1, og § 117, stk. 1, jf. § 53, stk. 1.


Tiltalte frakendes førerretten betinget med en prøvetid på 3 år fra endelig dom, jf. færdselslovens § 125, stk. 5, jf. § 125, stk. 1, nr. 8.


Den betingede frakendelse af førerretten medfører, at tiltalte skal bestå en kontrollerende køreprøve, jf. færdselslovens § 60, stk. 3.

Thi kendes for ret:


Tiltalte, T, skal straffes med en bøde på 25.000 kr.


Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 14 dage.


Tiltalte skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, betinget med en prøvetid på 3 år fra endelig dom.


Tiltalte skal betale sagens omkostninger, dog betaler statskassen halvdelen af forsvarersalæret.

Østre Landsrets dom.Holbæk Rets dom af 7. maj 2012 (- - -) er anket af Den Militære Anklagemyndighed med påstand om domfældelse efter anklageskriftet. Anklagemyndigheden er enig i bødefastsættelsen for de pådømte overtrædelser af færdselsloven.


T har påstået stadfæstelse.


Der er til brug for ankesagen foretaget personundersøgelse af 11. september 2012 i henhold til retsplejelovens § 808. Det konkluderes, at T er egnet til at modtage en helt eller delvist betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, hvortil det anbefales, at der tilknyttes vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden. Hvis T idømmes en helt eller delvist betinget dom, anbefales det alene, at der tilknyttes vilkår om prøvetid.


Forklaringer


Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne A og B, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.


Den i byretten af vidnet C afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.


Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at A sad på det yderste sæde mod højre. D kastede sig ind over A. Tiltalte følte sig ikke beruset, da han kørte. Han var stoppet med at drikke 3 timer inden. Da D kom løbende, havde han et legetøjsmaskingevær i hånden. Det er noget, han har fået at vide efterfølgende. Han så det ikke selv. D råbte eller sagde ikke noget. Noget af D's ben var uden for bildøren, da han satte bilen i gang. Det var kun fødderne. Han opfattede det sådan, at D var så langt inde, at A havde kunnet lukke døren straks efter igangsætningen. Foreholdt afhøringsrapport af 23. marts 2011 om, at D ikke havde benene helt inde bilen, bekræftede han at have forklaret sådan. Det var efter det, han fik oplyst, i venstresvinget, at A og D faldt ud. Det var et blødt venstresving. Hastigheden var lav. Foreholdt, at han ifølge den nævnte rapport skulle have forklaret, at han drejede »skarpt«, fastholdt tiltalte, at svinget var blødt, også henset til den lave fart. Det, han har forklaret om, at de i frømandskorpset nogle gange springer ind i biler i fart, drejer sig om øvelsessituationer. Det, han sagde i byretten om, at det var »barnligt«, er udtryk for, at det var noget, han ikke skulle have gjort. Det var ikke for at drille, at han satte i gang og svingede. På ny foreholdt afhøringsrapporten, hvor han er citeret for at have villet »lave lidt sjov med dem/drille dem«, forklarede han, at det, som også forklaret til rapporten, var i dumhed, at han gjorde det - og at det var forkert. Han mener ikke, at kørslen var årsagen til, at D og A faldt ud. Han kunne ikke dengang se, at der var en risiko for, at D ville falde ud. Han så jo D komme ind med langt det meste af kroppen og benene og gik ud fra, at døren ville blive lukket hurtigt efter igangsætningen. Der var plads til, at både D og A kunne sidde på sæderne bagi.


De har et tæt kammeratskab i frømandskorpset, som er opbygget gennem deres uddannelsesforløb og i tiden herefter. D's død har påvirket ham meget. Tiltalte går til psykolog. Han har kontakt til D's forældre.


Vidnet A har supplerende forklaret blandt andet, at årsagen til, at de faldt ud, var, at D ikke sad ordentligt på sædet, men i stedet lå oven på ham og holdt fast i ham. Det havde ikke noget med bilens hastighed eller svingning at gøre. Det med at springe ind i en bil med skydedør er også noget, han har været med til at gøre i fritiden i tjenesten. Han kan ikke sige med sikkerhed, om han har gjort det i beruset tilstand. Det er noget, han har gjort mange gange - også under øvelser. Han oplevede ikke igangsætningen som risikofyldt. Foreholdt afhøringsrapport af 23. marts 2011, hvor han er citeret for at forklare, at årsagen til ulykken var kurven i kombination med 2 fulde mennesker på bagsædet, som ikke sad korrekt, og at de mistede balancen, bekræftede han at have forklaret sådan. Han fik måske i et vist omfang ordene lagt i munden af auditøren. Som han ser det i dag, var årsagen, at de var 2 fulde mennesker, som »moslede« på bagsædet. Når han i rapporten er citeret for, at bilen formentlig allerede var »i buen«, er det noget, han tænkte sig måske kunne være tilfældet. Han kan ikke sige det med sikkerhed. D vejede i hvert fald 70 kg. Han kan ikke sige, om D havde et ben inde og stå på reposen, eller om begge ben var i luften. Han blev irriteret over D's »mosleri«. Han havde hånden ved håndtaget og var klar til at lukke døren, da bilen satte i gang, men D's adfærd hindrede ham heri. Ellers kunne han godt have lukket den. Fra D kom ind, og til de faldt ud, var det som en lang glidende bevægelse. D mistede balancen, men han tror ikke, at det var på grund af kørslen. D havde vist stadig fat i maskinpistolen med højre hånd og fat i vidnet med venstre hånd. Tumleriet mellem dem fortsatte, lige til de faldt ud.


Vidnet B har supplerende forklaret blandt andet, at A og D ikke var i hans synsvinkel, men han fornemmede, at de faldt ud. Det var ikke ham, der bad tiltalte stoppe bilen. Han mener ikke, at man i frømandskorpset træner noget med at springe ind i en bil i fart. Men han har gjort det mange gange før i biler med skydedør.


Personlige oplysninger


Tiltalte har bekræftet oplysningerne i personundersøgelsen og har supplerende forklaret, at han ikke er klar over, hvad de nærmere konsekvenser af en domfældelse vil være for hans fremtid.

Landsrettens begrundelse og resultat:Også efter bevisførelsen for landsretten lægges det til grund, at alle, som var til stede i bilen, herunder tiltalte, var spirituspåvirkede. Ifølge de afgivne forklaringer er det i forsvaret ikke ualmindeligt at begynde at køre med en åbentstående skydedør. Efter tiltaltes og vidnet A's forklaringer lægges det til grund, at D kastede sig ind i bilen, hvor han - som havde en alkoholpromille på 1,71 - i spøg tog fat i og tumlede rundt med A, og herved hindrede denne i at lukke døren. Tiltalte startede ifølge sin egen og vidnerne A's og B's forklaringer først kørslen, som skete i et roligt tempo, da D var kommet ind i bilen og havde det meste af kroppen og benene inde. Det var ganske kort tid herefter, at D og A faldt ud af skydedøren, da tiltalte, som kørte med en hastighed på ikke over 15 km/t., svingede til venstre. Efter de afgivne forklaringer kan det ikke lægges til grund, at der var tale om en skarp eller hasarderet svingning.


5 voterende udtaler herefter:


Tiltalte findes at have udvist manglende agtpågivenhed ved i spirituspåvirket tilstand at have sat bilen i gang uden at sikre sig, at alle bilens døre var behørigt lukkede.


Under de givne omstændigheder finder vi, at hovedårsagen til, at A og D faldt ud af bilen, var D's betydelige beruselse og tumlen rundt med A, hvilket bevirkede, at A ikke kunne lukke døren, samt at D mistede balancen, hvorefter han i venstresvinget faldt ud af bilen sammen med A. Herefter finder vi, at tiltalte ikke har handlet med en sådan uagtsomhed, at den - sammenholdt med den af D udviste betydelige egen skyld - kan føre til domfældelse for overtrædelse efter straffelovens § 241.


1 voterende udtaler:


Jeg finder ikke, at den af D udviste egen skyld kan opveje den uagtsomhed, som tiltalte har udvist, og stemmer derfor for at finde tiltalte skyldig i overtrædelse af straffelovens § 241.


Der afsiges dom herom efter stemmeflertallet.


Alle voterende tiltræder, at tiltalte ikke ved sin kørsel har tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, jf. færdselslovens § 125, stk. 1, nr. 1.


I overensstemmelse med parternes samstemmende påstand stadfæstes bødestraffen og forvandlingsstraffen herfor, ligesom det tiltrædes, at der er sket betinget førerretsfrakendelse som bestemt ved byrettens dom.


Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret:


Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.


Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.