TfK 2010.820/2 ØLD

Ø.L.D. 7. juni 2010 i anke 19. afd. S-602-10
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Ellen M. Bredal Nielsen, besk.).

(Linde Jensen, Jon Fridrik Kjølbro og Jesper Stage Thusholt (kst.) med domsmænd).

Nykøbing Falster Rets dom af 26. januar 2010:

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 31. august 2009.

T er tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 244, ved den 14. juni 2009 omkring kl. 02.20 i Kappel Forsamlingshus, Kappelvej 15, Nakskov, at have slået A flere gange i ansigtet med knyttet hånd samt at have tildelt A tre skaller.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaringer af A og B.

Tiltalte har forklaret, at han blev gift den 13. juni 2009. De havde haft en dejlig bryllupsfest. På et tidspunkt var de sidste gæster næsten gået, men A og B var stadig tilbage. De sad oppe i baren. Tiltalte gik op til dem og fik først en whisky sammen med dem, og derefter blandede de to en drink til ham. Den smagte af cola, men han ved ellers ikke, hvad der var i den. Efter det kan han ikke huske mere. Det næste han husker er, at han vågnede op i detentionen. Han havde været i godt humør i løbet af aftenen, og han havde ikke drukket specielt meget. Han havde fået øl og rødvin og følte sig ikke påvirket af spiritus. Han har nu taget sine forholdsregler, idet han ikke har rørt alkohol siden den dag. Han vil ikke risikere noget. Han har aldrig haft det sådan før, at han ikke kan huske, hvad der er passeret, når han har drukket. De havde været tidligt oppe den dag. De var stået op kl. 5, og de havde selv arrangeret festen, og de deltog også i borddækningen. De havde haft morgenbord for naboerne omkring kl. 07.30. Den whisky, han fik, var en normal sjus, måske fik han to whisky. A er hans nabo, og de har været venner. De har kendt hinanden i 5-6 år, og A's familie og børn var også med til festen. Da tiltalte vågnede i detentionen, talte han lidt med politiet. De sagde, at han havde været lidt for hård ved sin nabo. Et par dage efter kontaktede han selv politiet for at få mere at vide, og han talte med den betjent, som undersøgte sagen. Han fik besked på, at han ikke måtte tale med A, men A henvendte sig selv til ham på et tidspunkt, og siden den dag har de talt sammen, som de gjorde før.

Vidnet A har forklaret, at han deltog i tiltaltes bryllup den 13. juni 2009. Bryllupsfesten forløb rigtig godt. Det var alle tiders fest. De havde haft en rigtig hyggelig aften. Omkring kl. 02.00 sad vidnet og de tilbageblevne gæster oppe i baren. Det var hans moder og hans børn, samt hans ven B og tiltalte. De fik noget at drikke. Han ved ikke rigtigt, hvad der så egentligt gik galt, men tiltalte blev på et tidspunkt meget højrøstet. Vidnet besluttede sig for, at han nu ville gå hjem, og han valgte herefter at tage sine børn og sin moder, B og dennes dame med udenfor. Mens de stod udenfor, kom C, tiltaltes kone, ud til vidnet og fortalte, at tiltalte var meget ked af det, og spurgte, om vidnet ikke ville komme ind og tale med tiltalte. Vidnet gik herefter ind for at tale med tiltalte sammen med C. Han spurgte tiltalte, hvad der egentligt var galt. Alting var egentligt tilforladeligt, mens de stod og snakkede derinde, indtil tiltalte pludselig rejste sig op og begyndte at sige til vidnet, at han skulle lade være med at blande sig. Han skubbede også vidnet væk. Vidnet blev ved med at spørge tiltalte, hvad der var galt, og hvad det var, han snakkede om, men tiltalte blev ved med at sige, at vidnet ikke skulle blande sig og skubbede til ham. På et tidspunkt tog tiltalte fat i vidnet, idet han tog fat i jakken og begyndte at skubbe ham hen over et bord. Han blev ved med at råbe, at vidnet skulle lade være med at blande sig. På et tidspunkt prøvede vidnet ligesom at gå forbi tiltalte, og nu begyndte tiltalte at slå på vidnet. Han ramte ham i ansigtet. Vidnet kan ikke sige, om det var med knytnæve eller flad hånd, men det bevirkede, at vidnet faldt om. Han rejste sig op igen, og nu blev tiltalte mere hidsig og begyndte igen at slå på vidnet, som igen faldt om. Vidnet rejste sig op igen, og på et tidspunkt endte de nede ved indgangsdøren. Tiltalte pressede vidnet op i et hjørne og prøvede at holde ham fast. Han begyndte herefter at give vidnet nogen hurtige slag i ansigtet. Det var knytnæveslag, og vidnet røg ned på gulvet. Nu satte tiltalte sig overskrævs på vidnet og pressede luften ud af ham. Han prøvede at holde vidnet nede, og vidnet tog nu fat i tiltaltes hænder, så han ikke kunne slå ham. Nu begyndte tiltalte at nikke vidnet en skalle. Han ramte vidnet på næsen, som begyndte at bløde. Vidnet tænkte, at nu blev det rigtig farligt. Han blev herefter ved med at tale til tiltalte for at få ham til at rejse sig. B kom nu ind i lokalet og begyndte også at tale til tiltalte. Tiltalte rejste sig op og sagde til B, at det var hans tur næste gang. Vidnet kunne nu rejse og gå udenfor. Der var blevet ringet efter en af vidnets venner. Han tog fat i tiltalte, og kort efter kom politiet. De slag, vidnet fik af tiltalte, ramte ham primært i ansigtet. Han kan ikke huske, hvor mange slag han fik, men måske var det omkring 20 slag, hvoraf han dog parerede de fleste. Vidnet har haft dyrket kampsport, og dyrker stadig jiu-jitsu, og han ved, hvordan man skal parere. Tiltalte er stadig en god bekendt. De har stadig mange gode stunder sammen. Tiltalte er ked af det, der er sket, og vidnet er også ked af, at de sidder her i dag. Lige efter episoden ville tiltalte gerne tale med vidnet for at sige undskyld, men vidnet var på det tidspunkt sur og sagde, at det måtte vente til, han var faldt til ro. Senere fik de så talt sammen. Han har aldrig tidligere oplevet, at tiltalte var aggressiv. Det er rigtigt, at de, da de sad oppe ved baren, blandede de en drink til tiltalte, der bestod af alle mulige sjatter af stærk spiritus.

Vidnet B har forklaret, at han deltog i brylluppet. Det var en hyggelig aften indtil slutningen. På det tidspunkt var de nogle stykker, som sad oppe i baren og hyggede sig. De havde det sjovt, men på et tidspunkt blev tiltalte højrøstet, og vidnet besluttede, at han ikke ville være der længere. Han spurgte om A ville med udenfor, og sammen gik de ud. De stod udenfor, men tiltalte ville gerne tale med A, og derfor gik A ind igen. Det varede et stykke tid, og herefter gik vidnet ind for at se, hvad der var blevet af A. Nu så han, at tiltalte sad overskrævs på A, som lå på ryggen. Han slog A i ansigtet. Vidnet kan ikke sige, om det var med flad hånd eller knyttet hånd. Vidnet prøvede at råbe tiltalte op, og hans kone C prøvede også at rive ham væk fra A, men det lykkedes ikke. Der var herefter nogen, som ringede til politiet. Vidnet så nu, at tiltalte prøvede at tage kvælertag på A. Han havde fat med begge hænder om halsen på ham og trykkede. A kunne næsten ikke tale, men kaldte på vidnet. Vidnet prøvede nu igen at få tiltalte til at holde op. Det hele endte med, at tiltalte pludselig rejste sig og gik udenfor. Vidnet gik hen for at kigge efter A, men kunne ikke finde ham.

Foreholdt forklaring til politirapport, bilag 1-5, side 1, sidste sætning forklarede vidnet, at han ikke har forklaret sådan til politiet. Han har heller ikke sagt det, der står på side 2 øverst. Det, han sagde til politiet, var, at tiltalte var en stor og stærk mand, som vidnet ikke ville toppes med. Han har ikke forklaret, at tiltalte skulle have været klar over, at han havde et problem.

Der foreligger politiattest af 26. juni 2009 og foto af forurettede.

Der er udarbejdet en personundersøgelse af 22. oktober 2009 af kriminalforsorgen.

Rettens begrundelse og afgørelse


Ved de af vidnerne A og B afgivne forklaringer sammenholdt med de lægelige oplysninger findes det godtgjort, at tiltalte uden grund tildelte A flere slag, herunder bl.a. med knyttet næve, i ansigtet, og da denne lå på gulvet med tiltalte siddende oven på sig en skalle i ansigtet.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 244 til fængsel i 40 dage.

Der findes ikke tilstrækkeligt grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vikår om samfundstjeneste.

Østre Landsrets dom:

Nykøbing Falster Rets dom af 26. januar 2010 (- - -) er anket af T med påstand om formildelse, navnlig således at straffen gøres betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Tiltalte har i landsretten givet forklaring om sine personlige forhold. Han har ikke drukket alkohol siden voldsepisoden, idet han er bange for, at han igen skal få et lignende »blackout«, hvor han foretager sig ting, han ikke efterfølgende kan huske.

Landsrettens begrundelse og resultat


Under hensyn til sagens omstændigheder findes fængselsstraffen passende udmålt.

Volden er begået under tiltaltes private bryllupsfest og har haft begrænsede følger. Forurettede er tiltaltes nabo og var til stede som gæst, og de var gode venner før voldsudøvelsen, ligesom de efter både tiltaltes og forurettedes forklaringer fortsat har et godt forhold. Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for sagen. På den baggrund og henset til tiltaltes gode personlige forhold finder landsretten, at straffen kan gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste som nedenfor bestemt, jf. straffelovens §§ 62 og 63.

Thi kendes for ret:

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at fuldbyrdelsen af fængselsstraffen på 40 dage udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år på betingelse af,

at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden,

at tiltalte udfører ulønnet arbejde (samfundstjeneste) i 40 timer inden for en længstetid på 8 måneder, og

at tiltalte i længstetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen.

Prøvetid og længstetid regnes fra landsrettens dom.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.