TfK 2008.854 VLD

V.L.D. 15. september 2008 i anke 11. afd. S-1822-08
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Søren Fryd, Nibe).

(Vogter, Kirsten Thorup og Henrik Bjørnager med domsmænd).

Retten i Aalborg, 9. afdelings dom af 24. juli 2008:

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 24. juni 2008.

T er tiltalt for overtrædelse af

straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1 - vold i gentagelsestilfælde -

ved den 7. juni 2008 ca. kl. 17.15 på »- - -« at have tildelt F flere slag i ansigtet med knyttet hånd.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.

Tiltalte har efter bevisførelsen erkendt sig skyldig.

Tiltalte har blandt andet forklaret, at han kom til restauranten sammen med en kammerat. Tiltalte satte sig på en ledig stol ved enden af et bord, hvor også F sad. Tiltalte kender denne fra tidligere besøg på restauranten. Der var mange mennesker til stede og meget larm på stedet. Tiltalte var beruset, da han ankom. Han fik yderligere nogle øl. Pludselig så tiltalte en knytnæve komme i retning mod ham og han slog ud med knyttet hånd for at undgå at blive ramt. Tiltalte husker kun, at han slog den ene gang, hvorved han brækkede en knogle i hånden. Tiltalte ved ikke, om han ramte F og han kan ikke huske, om denne slog igen. Tiltalte blev herefter smidt ud fra restauranten.

Adspurgt af sin forsvarer forklarede tiltalte yderligere, at han ikke kan huske, om han var i diskussion med F inden episoden.

F har blandt andet forklaret, at han kom til restauranten sammen med en bekendt, A. De satte sig på bænken ved et bord i nærheden af baren. Vidnet fik en øl. Ca. en halv time efter kom tiltalte til stede sammen med en anden person. Tiltalte sad først ved baren, hvor han drak en øl. Efter nogen tid satte han sig for enden af vidnets bord. Vidnet kendte tiltalte af udseende, men han havde ikke tidligere snakket med ham. Tiltalte sagde til vidnet: »Du har nogle magre arme«. Det gav vidnet tiltalte ret i og der blev ikke sagt noget, før tiltalte pludselig gav vidnet tre hårde slag i hovedet, hvorved han faldt om på bænken. Vidnet havde ikke slået ud efter tiltalte forinden eller på anden måde givet anledning til disse slag. Det kom helt uventet. Vidnet fik nu yderligere 5-6 slag i hovedet af tiltalte, formentlig med knytnæve. Vidnet værgede for sig. Han ved ikke, om han herved ramte tiltalte, der kort tid efter blev rykket væk fra vidnet af nogle andre på restauranten. Tiltalte blev herefter bortvist fra restauranten. Vidnet ringede til politiet, der bad ham om at henvende sig på skadestuen for at få en politiattest og derefter anmelde forholdet den følgende hverdag. Vidnet tilføjede, at han kun havde drukket den ene øl inden episoden. Vidnet kørte selv til skadestuen efter episoden.

B har blandt andet forklaret, at hun den pågældende dag var på arbejde som bartender på restauranten. Hun kender tiltalte og forurettede fra besøg på restauranten. Tiltalte sad først et stykke tid ved baren, hvorefter han satte sig ned til det bord, hvor forurettede sad. Vidnet hørte, at der var en højlydt diskussion ved bordet, men ikke hvad der blev talt om. Mens vidnet var i færd med at rydde op på nogle borde 3-4 meter fra det bord, hvor tiltalte og forurettede sad, så hun, at tiltalte grinede og derefter pludselig slog ud efter forurettede. Hun kunne ikke se, om tiltalte slog med knytnæve, eller hvor han ramte forurettede. Tiltalte blev trukket væk fra forurettede af nogle andre og derefter smidt ud fra restauranten. Forurettede værgede for sig, da han blev slået af tiltalte. Tiltalte virkede beruset, mens forurettede ikke virkede påvirket.

A har blandt andet forklaret, at hun opholdt sig på restauranten sammen med forurettede, som er en god bekendt. Da tiltalte kom til stede, satte han sig først ved baren og derefter ved det bord, hvor vidnet og forurettede sad. Vidnet har talt med tiltalte tidligere, men kender ham ellers ikke. Tiltalte sagde ikke noget i starten, mens han sad ved bordet. Pludselig sagde han henvendt til forurettede: »Dine arme er for tynde«. Forurettede trak på skulderen og sagde til tiltalte, at det var der ikke noget at gøre ved. Forurettede slog ikke ud efter tiltalte, inden tiltalte pludselig gav forurettede et knytnæveslag på kæben. Forurettede forsøgte at skubbe tiltalte væk fra sig, men faldt omkuld på bænken, hvorefter tiltalte gav forurettede yderligere 8-10 knytnæveslag i hovedet. Der var tale om hårde slag. Vidnet skyndte sig at fjerne flasker fra bordet for at de ikke skulle blive brugt under voldudøvelsen. Der kom nogle andre til stede, der trak tiltalte væk fra forurettede. Tiltalte virkede beruset under episoden, mens forurettede og vidnet var ædru. Vidnet så efterfølgende, at forurettede havde fået et sår ved læben og ved øjet samt skrammer i panden. Hun er ikke klar over, hvorfor tiltalte slog forurettede. Der var ikke nogen diskussion ved bordet mellem de tilstedeværende inden episoden. Vidnet anmeldte forholdet til politiet, der henviste forurettede til at kontakte lokalpolitiet den følgende hverdag.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han bor alene i en lejlighed og modtager kontanthjælp. Han er sygemeldt på grund af skaden i hånden.

- - -

Der er dokumenteret politiattest af 7. juni 2008 vedrørende forurettede.

Tiltalte er den 13. februar 2003 straffet for vold med fængsel i 30 dage betinget med prøvetid i 1 år og en tillægsbøde.

Rettens bemærkninger:

Tiltalte findes ved sin erkendelse og det øvrige oplyste i sagen skyldig i tiltalen efter straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1.

Det lægges efter de afgivne vidneforklaringer som skærpende omstændigheder til grund, at tiltalte uprovokeret har slået forurettede flere gange i hovedet med knytnæve.

Straffen fastsættes til fængsel i 60 dage, jf. straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1.

- - -

Vestre Landsrets dom:

Retten i Aalborg, 9. afdeling, har den 24. juli 2008 afsagt dom i 1. instans (- - -).

Tiltalte, T, har påstået formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Tiltalte har supplerende forklaret, at hans personlige forhold er uændrede. Han har stadig problemer med den hånd, som han brækkede i forbindelse med episoden.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Det fremgår af politiattesten, at F er blevet påført skader 7 forskellige steder i hovedet. Herefter og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det, at straffen er fastsat som sket.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

- - -