TfK2014.217

Ø.L.D. 26. november 2013i anke 9. afd. S-2219-13

Anklagemyndigheden mod T (adv. Søren Bech, besk.).

(Anne Thalbitzer, Karen-Anke Tørring og Henrik Kirk Jensen (kst.) med nævninger).

Københavns Byrets dom af 2. juli 2013:

Sagens baggrund og parternes påstande.

Der har medvirket nævninger ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 1. maj 2013, og tillægsanklageskrift er modtaget den 19. juni 2013.

T er tiltalt for

1. røveri efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 2,

ved den 2. november 2012 ca. kl. 08.30 i S-toget, linie B, mellem Nørreport Station og Østerport Station at have stjålet en mobiltelefon til en værdi af ca. 4.300 kr. fra A og derefter ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold at have bragt den stjålne mobiltelefon i sikkerhed, idet tiltalte, efter at have stjålet mobiltelefonen fra A, gik væk fra hende, hvorefter A gik efter og udtalte: »Giv mig min telefon« eller lignende, hvorpå tiltalte gentagne gange udtalte til A »Jeg smadrer dig« eller lignende, og forlod stedet medbringende telefonen,

2. vold efter straffelovens § 244 og trusler efter straffelovens § 266,

ved den 2. november 2012 ca. kl. 08.20 umiddelbart efter det i forhold 1 passerede, i S-toget, linie B mellem Nørreport og Østerport station, at have tildelt en pt. ukendt mand et skub i brystet, ligesom tiltalte henvendt til den ukendte mand udtalte: »Jeg smadrer dig« eller lignende, hvilket var egnet til at fremkalde frygt for mandens eget eller andres liv, helbred eller velfærd,

3. tyveri efter straffelovens § 276,

ved den 3. november 2012 ca. kl. 17.25 i 7-Eleven, Banegårdspladsen 7 i København, at have stjålet en cooler til en værdi af 20 kr.,

4. tyveri efter straffelovens § 276,

ved den 10. november 2012 ca. kl. 12.25 i Rema 1000, Hammerichsgade 1 i København, at have stjålet 17 poser kaffe til en samlet værdi af 595 kr.,

5. tyveri efter straffelovens § 276,

ved den 14. november 2012 ca. kl. 16.15 i Føtex i Frederiksberg Centeret, Falkoner Alle 21 på Frederiksberg, at have stjålet en oksemørbrad, en oksetyndstegsfilet og en kalvefilet til en samlet værdi af 1.195,66 kr.,

6. tyveri efter straffelovens § 276,

ved den 16. november 2012 ca. kl. 12.30 i 7-Eleven, Ved Vesterport 2 i København, at have stjålet 8 dåseøl til en samlet værdi af 89,95 kr.,

7. tyveri efter straffelovens § 276,

ved den 16. november 2012 ca. kl. 17.20 i 7-Eleven, Banegårdspladsen 1 i København, at have stjålet en café latte til en værdi af 24 kr.,

8. tyveri efter straffelovens § 276,

ved den 20. december 2012 ca. kl. 08.00 i Netto, Gasværksvej 16 i København, at have stjålet en svinekam og en oksesteg til en samlet værdi af 121,68 kr.,

9. tyveri efter straffelovens § 276,

ved den 23. november 212 ca. kl. 10.35 i Fakta, Nørrebrogade 14 i København, at have stjålet 6 poser kaffe til en samlet værdi af 270 kr.,

10. straffelovens § 119, stk. 1,

ved den 28. december 2012 ca. kl. 06.30 på Københavns Hovedbanegård, Banegårdspladsen 7 i København, med vold eller trussel om vold at have overfaldet nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, idet tiltalte til tjenestegørende DSB inspektør B udtalte: »Vil du dø før tid« eller »Du dør før tid« eller lignende,

11. tyveri efter straffelovens § 276,

ved den 30. december 2012 ca. kl. 12.25 i Netto, Matthæusgade 46 i København, at have stjålet 24 dåseøl til en samlet værdi af 220 kr.,

12. røveri efter straffelovens § 288, stk. 1. nr. 1,

ved den 2. januar 2013 ca. kl. 03.55 foran Københavns Hovedbanegård, Banegårdspladsen 7 i København, ved med vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold, at have frarøvet C en rygsæk, idet tiltalte råbte: »Smoke, smoke« eller lignende, alt i mens han klappede C på lommerne, og derefter sparkede ud efter C, og efterfølgende slog C i maven med knyttet hånd, hvorefter tiltalte tog C's rygsæk og løb fra stedet,

13. forsøg på røveri efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, jf. § 21,

ved den 2. januar 2013 ca. kl. 4.00 foran Københavns Hovedbanegård, Banegårdspladsen 7 i København, med vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold, at have forsøgt at frarøve D en rygsæk, idet tiltalte henvendt til D udtalte: »Giv mig 40 kr.« eller lignende, hvorefter tiltalte klappede D på lommerne og slog ud efter D, ligesom tiltalte tog fat i D's rygsæk og rykkede i den, i den hensigt at fratage D rygsækken, hvilket dog mislykkeds, idet rygsækken var spændt fast om D's brystkasse,

14. forsøg på tyveri efter straffelovens § 276, jf. § 21,

ved den 2. januar 2013 ca. kl. 04.05 på Omena Hotel, Colbjørnsensgade 11 i København, at have forsøgt at stjæle fra E, idet tiltalte henvendt til E udtalte: »Hvad har du?« eller lignende, hvorpå tiltalte fulgte efter E og gik ind på Omena Hotel tog fat i E's krave og holdt hende tilbage, mens han følte på E's jakkelommer og udtalte: »Giv mig hvad du har« eller lignende, i den hensigt at fratage hende penge eller værdigenstande, hvilket imidlertid mislykkedes, idet E skubbede tiltalte væk og gik fra stedet,

15. tyveri efter straffelovens § 276,

ved den 12. april 2013 ca. kl. 23.10 i 7-Eleven, Banegårdspladsen 5 i København, at have stjålet en Coca Cola til en værdi af ca. 24,45 kr.,

16. overtrædelse af lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1. jf. § 1, stk. 3, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, bilag 1, liste A, nr. 1,

ved den 13. april 2013 ca. kl. 21.10 på Københavns Hovedbanegård, Banegårdspladsen 7 i København, at have været i besiddelse af en tredjedel af en joint og ca. 1,34 gram hash,

17. tyveri efter straffelovens § 276,

ved den 18. april 2013 ca. kl. 13.00 i Netto, Matthæusgade 46 i København, at have stjålet fire vine til en samlet værdi af ca. 338 kr.,

18. tyveri efter straffelovens § 276,

ved den 26. april 2013 ca. kl. 19.45 i 7-Eleven, Vesterbrogade 77 i København, at have stjålet en kakaomælk til en værdi af ca. 17,95 kr.,

19. straffelovens § 119, stk. 1,

ved den 17. maj 2013 ca. kl. 11.00 i gården, Halmtorvet 9D i København, med vold eller trussel om vold at have overfaldet tjenestegørende personale F og G, som begge var ansat på værestedet »Sundhedsrummet«, idet tiltalte til F og G udtalte, »jeg slår jer ihjel« og »jeg ved hvor I bor« eller lignende udtalelser, samtidig med at tiltalte truede F og G med en fyldt kanyle, som han holdt frem mod dem.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte dømmes til anbringelse i psykiatrisk afdeling, jf. straffelovens § 68, og at der ikke fastsættes længstetid for foranstaltningen, jf. straffelovens § 68 a, stk. 2. Anklagemyndigheden har subsidiært nedlagt påstand om, at tiltalte dømmes til behandling i psykiatrisk afdeling med tilsyn af Kriminalforsorgen i forbindelse med afdelingen under udskrivning, således at Kriminalforsorgen sammen med overlægen kan træffe bestemmelse om genindlæggelse, og uden fastsættelse af længstetid.

Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 4, 5, 8, 9, 11, 12, 16, 17 og 18 og nedlagt påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang.

A har påstået, at tiltalte skal betale 3.900 kr. i erstatning svarende til værdien af en telefon med fradrag af udbetaling fra forsikringsselskabet.

Tiltalte har ikke anerkendt erstatningspligten, men har godkendt kravets størrelse.

D har påstået, at tiltalte skal betale erstatning for en rygsæk på 799 kr., svie og smerte, udgift til taxa m.v.

Tiltalte har ikke anerkendt erstatningspligten og har heller ikke godkendt kravets størrelse.

Forklaringer.

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne - - -.

- - -

Personlige oplysninger.

Af retspsykiatrisk erklæring af 18. februar 2013 fremgår blandt andet følgende:

»…

I skrivelse fra den 04.09.12 fra Psykiatrisk Center Nordsjælland til Københavns Politi, Advokatur City, i forbindelse med sigtelse for 21 kriminelle forhold skal vurderingen citeres:

»37 årig mand med tidlig debut af misbrug af alkohol, hash og senere multiple psykoaktive stoffer og opiater inkluderende intravenøst misbrug.

Det har været et roligt forløb i distriktspsykiatrien fra december 2011 til juni 2012, hvor man ikke har set tegn på tilbagefald i misbrug, bortset fra at T under tiden røg hash, hvad han ikke har lagt skjul på. Han har ikke været i en stabil psykofarmakologisk behandling under forløbet her, da det ikke har været muligt at gennemføre pt.

T er forsøgt behandlet med Seroquel, men ophørte med dette grundet bivirkninger og behandling med anden stemningsstabiliserende medicin Lamictal blev heller ikke gennemført. Med udvikling gennem de seneste 2 mdr. har T vist en udadreagerende personfarlig adfærd, udløst af en manioform psykose i forbindelse med indtagelse af stoffer. T befinder sig nu, efter at have været efterlyst i flere døgn, i Vestre Fængsel. Han kan vanskeligt rummes på en almen lukket psykiatrisk døgnafdeling og er visiteret til en retspsykiatrisk afd. Man må anbefale at den idømte retlige foranstaltning fortsætter og at behandlingsdommen følges op med en indlæggelse på en retspsykiatrisk afdeling«.

Signeret overlæge Bodil Haastrup.

Der blev fra Psykiatrisk Center Nordsjælland den 21.11.12 udfærdiget skrivelse til Statsadvokaten i forbindelse med observandens psykiatriske særforanstaltning, og vurderingen skal citeres:

»37-årig mand med diagnosen bipolar affektiv sindslidelse, en diagnose han fik under de senere indlæggelser på Retspsykiatrisk Afdeling Glostrup. Yderligere et mangeårigt afhængighedssyndrom af psykoaktive stoffer og dom til behandling. T har gennem de seneste 5 måneder været særdeles ustabil og er utvivlsomt tilbage i et misbrug af centralstimulerende midler. Han har været tiltalt for en række forhold igennem de seneste 5 måneder. Tiltale frafaldet, da T havde en behandlingsdom. T har været indlagt nu 5 gange på lukket Psykiatrisk Afdeling i Hillerød. Han er ved indlæggelserne fundet affektivt eksplosiv og persontruende og har foretaget det ene flugtforsøg efter det andet fra lukket Psykiatrisk Afsnit. Under de nuværende forhold er man fra psykiatrisk sygehus Hillerød ikke i stand til at varetage behandlingsdommen, og man anbefaler, at dommen skærpes, og at T behandles på en Retspsykiatrisk Afdeling med et Opsøgende Psykiatriteam under Retspsykiatrien«.

Signeret overlæge Bodil Haastrup.

Konklusion

Observanden er herefter ikke aktuelt sindssyg, men der er ikke tvivl om, at han lider af en svær behandlelig stemningssvingningssygdom/bipolar affektiv sindslidelse med primært manier med psykotisk symptomatologi. Tilstanden er kompliceret af et betragteligt blandingsmisbrug inkl. i.v. misbrug. Han er normalt begavet og lider ikke af epilepsi.

Observanden blev sommeren 2011 dømt til at undergive sig behandling på psykiatrisk afdeling med tilsyn af Kriminalforsorgen, men denne foranstaltning har kun i perioder kunne reducere en omfattende ligeartet kriminalitet.

På tidspunkterne for det påsigtede var Observanden utvivlsomt påvirket af indtil flere stoffer inkl. muligvis alkohol, men der er ikke mistanke om patologisk rustilstand.

På baggrund af hans alvorlige bipolare affektive sindslidelse, må han grundlæggende henføres til straffelovens § 16, stk. 1, og selvom han ikke på tidspunkterne for det påsigtede med sikkerhed kan opfattes som klinisk sindssyg, er der ikke tvivl om, at han på disse tidspunkter enten må henføres til straffelovens § 16, stk. 1, alternativt straffelovens § 69, stk. 1.

Såfrem observanden findes skyldig, skal man som mere formålstjenlig foranstaltning til at imødegå ligeartet kriminalitet anbefale dom til anbringelse i psykiatrisk afdeling.

…«

Sagen har været forelagt Retslægerådet, der i erklæring af 20. marts 2013 har udtalt:

»…

Med sagens tilbagesendelse skal [ ] Retslægerådet henvise til tidligere afgivne responsa, senest af 21.10.99, og nu, på baggrund af fremsendte akter med erklæring af 18.02.13 fra overlæge Nils Lauge, Hillerød, om T udtale, at han ikke aktuelt er sindssyg, men med stor sandsynlighed var sindssyg på tiden for det påsigtede. Han er normalt begavet. På gerningstiden var T påvirket af rusmidler, men der er ikke holdepunkter for, at han befandt sig i en heraf udløst psykisk abnormtilstand.

T har siden ungdomsårene været lidende af psykisk sygdom, og på baggrund heref har han siden 15-års-alderen været indlagt talrige gange på psykiatriske afdelinger. Hans stemningssindsygdom (bipolar affektiv sindslidelse) har især været præget af maniske perioder med affektlabilitet, aggressiv adfærd og øget psykomotorisk tempo. T har langvarigt haft et omfattende og blandet misbrug. Han har levet omskifteligt og kun kortvarigt været samlevende og tilknyttet arbejdsmarkedet. Aktuelt er han boligløs og har i lange perioder boet på gaden. Det har vist sig umuligt at fastholde T i et målrettet behandlingsforløb. Ved den aktuelle mentalundersøgelse findes ikke sikre sindssygdomssymptomer.

Retslægerådet finder, at T med overvejende sandsynlighed er omfattet af straffelovens § 16, stk. 1. Skulle dette ikke være tilfældet er han med sikkerhed omfattet af samme lovs § 69. Retslægerådet vurderer, at T har behov for langvarig stabiliserende indlæggelse. Såfremt han findes skyldig i det påsigtede, skal Retslægerådet som mest formålstjenlig foranstaltning, jf. straffelovens § 68, 2. pkt., anbefale dom til anbringelse i psykiatrisk afdeling.

…«

Tiltalte er tidligere fundet skyldig, blandt andet

ved Københavns Byrets dom af 28. august 2002 efter straffelovens § 119, stk. 1, § 232, § 285, stk. 1, jf. § 276, § 290, stk. 1, og § 293, stk. 1, jf. tildels § 21, og i medfør af § 16, stk. 1, jf. § 68a, stk. 1, dømt til psykiatrisk behandling på psykiatrisk hospital med tilsyn af hospitalet og Kriminalforsorgen under udskrivning, således at Kriminalforsorgen i forbindelse med overlægen kunne træffe bestemmelse om genindlæggelse, længstetid 5 år,

ved Københavns Byrets dom af 30. august 2010 efter straffelovens § 119, stk. 1, § 121, § 171, § 266, § 276, § 279, jf. § 21, § 290, § 291, stk. 1, bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. liste A, nr. 1, lov om jernbanevirksonhed m.fl. § 22, stk. 1, punkt 5, jf. § 21, stk. 1, våbenlovens nugældende § 10, stk. 2, jf. § 4, stk. 1, i det hele jf. § 89, og i medfør af § 16, jf. § 68, og § 68a, dømt til psykiatrisk behandling på psykiatrisk afdeling med tilsyn af afdelingen og Kriminalforsorgen under udskrivning, således at Kriminalforsorgen i forbindelse med overlægen kunne træffe bestemmelse om genindlæggelse, længstetid 5 år, samt

ved Københavns Byrets dom af 6. juli 2011 efter straffelovens § 119, stk. 1, § 276, § 277, § 293, stk. 1, lov om jernbanevirksomhed m.v. § 22, stk. 1, punkt 5, jf. § 21, stk. 1, lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer 27, stk. 1, jf. § 2, jf. liste A, nr. 1, samt færdselslovens § 118, jf. § 4, stk. 1, og stk. 2, og i medfør af straffelovens § 16, stk. 1, jf. § 68, jf. § 68, stk. 2, dømt til behandling på psykiatrisk afdeling med tilsyn af Kriminalforsorgen i forbindelse med afdelingen under udskrivning, således at Kriminalforsorgen sammen med overlægen kunne træffe bestemmelse om genindlæggelse, længstetid 5 år. Ophævelse af den ved dom af 30. august 2010 idømte foranstaltning.

Tiltalte har under sagen været frihedsberøvet fra den 2. januar 2013 til den 29. januar 2013 samt fra den 1. juli 2013.

Rettens begrundelse og afgørelse.

Der er under sagen afsagt følgende kendelse om skyldsspørgsmålet:

»Kendelse

4 nævninger og tre dommere udtaler følgende:

Ad forhold 4, 5, 8, 9, 11, 12 og 16-18:

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Ad forhold 1 og 2:

Efter forklaringen afgivet af vidnet A og den afspillede overvågningsvideo findes det bevist, at tiltalte er skyldig i tiltalen.

Ad forhold 3:

Der findes ikke mod tiltaltes benægtelse og uden anden bevisførelse at være ført det til domfældelse i en straffesag fornødne bevis.

Ad forhold 6:

Efter forklaringen afgivet af vidnet H findes det bevist, at tiltalte er skyldig i tiltalen.

Ad forhold 7:

Efter forklaringen afgivet af vidnet I findes det bevist, at tiltalte er skyldig i tiltalen.

Ad forhold 10:

Det findes efter forklaringerne afgivet af vidnerne B og J bevist, at tiltalte er skyldig i tiltalen.

Ad forhold 13:

Efter forklaringerne afgivet af K og D, herunder D's forklaring om, at tiltalte klappede ham på kroppen, slog ud efter ham og sparkede ham på anklen, mens han hev i vidnets rygsæk, findes det bevist, at tiltalte er skyldig i tiltalen for forsøg på røveri.

Ad forhold 14:

Mod tiltaltes benægtelse og uden anden bevisførelse findes der ikke at være ført det til domfældelse i en straffesag fornødne bevis.

Ad forhold 15:

Tiltalte har forklaret, at han ikke kan huske at have begået tyveriet, men at han kan genkende sin underskrift på butikstyveri-rapporten vedrørende forholdet. På denne baggrund findes det bevist, at tiltalte er skyldig i tiltalen.

Ad forhold 19:

Det findes ved forklaringerne afgivet af vidnerne F, G og L bevist, at tiltalte har fremsat trusler mod F og G som beskrevet i tiltalen, og at han i forbindelse hermed holdt en brugt kanyle uden hætte foran sig. Tiltalte findes i dette omfang skyldig i tiltalen.

1 nævning, der i øvrigt er enig med flertallet, finder, at tiltalte endvidere skal frifindes i forhold 2.

1 nævning, der i øvrigt er enig med flertallet, finder, at tiltalte endvidere skal frifindes i forhold 16.

Tiltalte er herefter skyldig i forhold 1, 2, 4-13 og 15-19, jf. retsplejelovens § 891, stk. 4.

Thi bestemmes:

Tiltalte T er skyldig i forhold 1, 2, 4-13 og 15-19.

Tiltale frifindes i forhold 3 og 14.«

Tiltalte har således overtrådt straffelovens § 119, stk. 1, § 244, § 266, § 285, stk. 1, jf. § 276, jf. til dels § 21, § 288, stk. 1, nr. 1, og nr. 2, jf. til dels § 21, og lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 3, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, bilag 1, liste A, nr. 1.

Der er enighed om, at tiltalte på gerningstidspunktet har været utilregnelig på grund af sindssygdom eller en tilstand, der må sidestilles med sindssygdom.

Der er lagt vægt på den retspsykiatriske erklæring sammenholdt med de øvrige lægelige oplysninger om tiltaltes personlige forhold, hvorefter tiltalte på gerningstidspunktet har været utilregnelig på grund af sindssygdom eller en tilstand, der må ligestilles med sindssygdom.

Tiltalte straffes derfor ikke, jf. straffelovens § 16, stk. 1.

De tidligere behandlingsdomme har ikke forebygget ny alvorlig kriminalitet. Efter de foreliggende oplysninger om tiltaltes psykiske tilstand, lovovertrædelsernes beskaffenhed og Retslægerådets udtalelse af 20. marts 2013 er en mindre vidtgående foranstaltning end anbringelse i psykiatrisk afdeling herefter ikke tilstrækkelig, jf. straffelovens § 68, 2. punkt.

Under hensyn til arten af den pådømte kriminalitet vil de tre juridiske dommer og tre nævninger ikke fastsætte nogen længstetid for den idømte foranstaltning, jf. straffelovens § 68 a, stk. 2.

Et mindretal på tre nævninger finder, at der bør fastsættes en længstetid på 5 år.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Østre Landsrets dom:

Påstande

Københavns Byrets dom af 2. juli 2013 (- - -) er anket af T med påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang og i øvrigt formildelse således, at tiltalte dømmes til behandling i psykiatrisk afdeling.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne - - -.

- - -

Landsrettens begrundelse og resultat

Skyldsspørgsmålet

Af landsrettens kendelse vedrørende skyldspørgsmålet fremgår:

»Samtlige nævninger og dommere finder også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte af de grunde, der er anført af byretten, er skyldig i forhold 1, 2, 6, 7, 10, 13, 15 og 19.

Efter udfaldet af afstemningen, jf. retsplejelovens § 931, stk. 2, findes tiltalte herefter skyldig som fastslået af byretten.

Thi bestemmes:

Tiltalte T findes skyldig i forhold 1, 2, 6, 7, 10, 13, 15 og 19.«

Sanktionsspørgsmålet

Landsretten tiltræder med samtlige stemmer og med den af byretten anførte begrundelse, at tiltalte på gerningstidspunkterne har været utilregnelig på grund af sindssygdom eller en tilstand, der må sidestilles hermed.

Tiltalte straffes derfor ikke, jf. straffelovens § 16, stk. 1.

Der blev afgivet 16 stemmer for at dømme tiltalte til anbringelse i psykiatrisk afdeling. Der blev herved lagt vægt på samme forhold som anført i byrettens dom.

Der blev afgivet 2 stemmer for at dømme tiltalte til behandling i psykiatrisk afdeling.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, således at tiltalte skal anbringes i psykiatrisk afdeling.

Der blev afgivet 10 stemmer for at fastsætte en længstetid for foranstaltningen på 5 år.

Der er herved lagt vægt på, at det efter de foreliggende oplysninger, herunder karakteren af de pådømte forhold, efter omstændighederne findes forsvarligt at fravige udgangspunktet i straffelovens § 68 a, stk. 2.

Der er afgivet 8 stemmer for, at der under hensyn til arten af den pådømte kriminalitet, der omfatter flere tilfælde af røveri eller forsøg herpå samt trusler efter straffelovens § 266, ikke er grundlag for at fravige lovens udgangspunkt, hvorefter der ikke fastsættes en længstetid for foranstaltningen, jf. straffelovens § 68a, stk. 2.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, således at der fastsættes en længstetid på 5 år for foranstaltningen.