TfK 2011.106 ØLD

 

  Ø.L.D. 21. oktober 2010 i anke 18. afd. nr. S-1539-10

(Ulla Staal, Michael Dorn, Andreas Kærsgaard Mylin (kst.) med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Henrik Emil Rasmussen, Næstved, besk.).

Næstved Rets dom 5. maj 2010, 1-1170/2010.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 16. marts 2010.

T [født 1940] er tiltalt for

1.

overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1 og 2, jf. § 224, samt § 232, ved mellem den 1. januar 1968 og den 1. januar 1979 på adresserne - - - og - - - at have haft samleje med sin steddatter A, født - - - 1964, idet tiltalte på pigens værelse stak sit lem ind i pigens skede bagfra, medens hun lå på knæ og albuer, hvorefter han foretog samlejebevægelser til sædafgang, samt i ikke under 50 tilfælde at have forøvet anden kønslig omgang end samleje med steddatteren, idet han stak sine fingre op i skeden på pigen, samtidig med at han onanerede, til han fik sædafgang, ligesom han flere gange stak et stearinlys op i skeden på pigen og kørte lyset frem og tilbage,

2.

overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 2, jf. § 224, samt § 232, ved i perioden fra omkring juni 1978 til 1984 på - - - at have udsat B, født - - - 1972, for anden kønslig omgang end samleje, idet tiltalte 6-8 gange befølte pigen i skridtet og stak sin finger op i skeden på pigen, ligesom han 1 gang i samme periode udsatte pigen for blufærdighedskrænkelse, idet han siddende i en lastbil ved - - - tvang hende til at beføle sit lem,

3.

overtrædelse af straffelovens § 232 ved i perioden fra 1978 til 1980 på adressen - - - at have befølt C, født - - - 1966, på brysterne,

4.

voldtægt efter straffelovens § 216, stk. 1, ved i perioden fra den 1. januar 1978 til den 1. september 1981 på adressen - - - 2 gange at have tiltvunget sig samleje med den retarderede D, født - - - 1968, idet tiltalte 1. gang tiltvang sig samleje med pigen ude i garagen og 1 gang tiltvang sig samleje med pigen i soveværelset, hvor han begge gange forinden slog hende i maven,

5.

overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 2, jf. § 224, subsidiært overtrædelse af straffelovens § 232, ved i perioden fra omkring sommeren 1980 til sommeren 1981 på adressen - - - at have befølt E, født - - - 1974, i kønsdelen inden for tøjet, ligesom han bevægede sine fingre frem og tilbage,

6.

overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 2, jf. § 224, subsidiært overtrædelse af straffelovens § 232, ved i perioden fra den 1. januar 1981 til den 1. januar 1984 på adressen - - - at have befølt F, født - - - 1971, i kønsdelen inden for tøjet, ligesom han bevægede sine fingre frem og tilbage, mens pigen lå i tiltaltes seng,

7.

overtrædelse af straffelovens § 232 ved i perioden fra 1. januar 1984 til den 31. december 1984 i drivhuset på adressen - - - at have lokket G, født - - - 1978, til at tage sine bukser og underbukser af og formået pigen til at vise sin kønsdel for tiltalte,

8.

overtrædelse af straffelovens § 232 ved i perioden fra 1987 til 1989 i et sommerhus beliggende - - - at have krænket blufærdigheden hos B, født - - - 1972, idet tiltalte, da B sad på køkkenbordet, kørte sine hænder op ad pigens lår, således at tiltaltes tommelfingre kom op i skridtet på pigen,

9.

overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 2, jf. § 224, jf. til dels § 21, ved i perioden fra den 1. januar 1989 til den 31. december 1997 dels på adressen - - -, dels på adressen - - - omkring 25 gange at have udsat H, født - - - 1986, for forsøg på samleje samt anden kønslig omgang end samleje, idet tiltalte gentagne gange kørte sit lem frem og tilbage i kønsdelen på pigen, indtil han fik sædafgang, ligesom han forsøgte at presse sit lem op i skeden på pigen, samtidig med at han fastholdt hende. Tiltalte havde i et tilfælde stukket et stearinlys op i skeden på pigen, så det gjorde ondt og blødte.

10.

overtrædelse af straffelovens § 232 ved i perioden fra den 1. januar 2004 til den 14. januar 2009, dels på en legeplads på adressen - - -, dels på adressen - - - flere gange at have befølt sit barnebarn J, født - - - 2000, i kønsdelen inden for tøjet.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf og gjort gældende, at ingen af forholdene er forældede, da der en fortsat forbrydelse.

Tiltalte har i det hele nægtet sig skyldig og gjort gældende, at forhold 1-8 er forældet.

Der er nedlagt påstand om godtgørelse som nedenfor anført.

Tiltalte har påstået frifindelse for alle godtgørelseskrav.

Sagens oplysninger

Tiltalte T har forklaret, - - -

Vedrørende forhold 9 forklarede tiltalte, at H boede på - - - og kom og legede med hans børnebørn, når de var på besøg. Når de havde købt en ting med hjem fra ferie til børnebørnene, fik H også en lille ting, og hun har også altid fået en lille ting til sin fødselsdag. Han husker også, at hun har fået en lille rød pung, men ikke anledningen.

Foreholdt H's forklaring om et stearinlys erklærede han, at fantasien løber af med hende. Han har aldrig haft noget seksuelt med H at gøre. H's mor gjorde rent overalt på - - -, og H var tit med hende, men han har ikke haft H med ind i et baderum. H har været på hans værksted i udhuset, ligesom andre børn, når de skulle se, hvad han lavede.

Foreholdt sin forklaring som gengivet i bilag C-6, side 5, om, at han havde haft hovedet oppe under H's kjole, forklarede han, at det er korrekt. Han lå på gulvet og reparerede en plæneklipper, da H pludselig stillede sig og trak kjolen ud over hovedet på ham. Da han skulle gøre sig fri, har han muligt ramt hende med hovedet. Han mener, at hun havde underbukser på.

Adspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at på - - - var de 17 mand og en formand, der have nøgler, ligesom ingeniørerne havde nøgler. Alle benyttede værkstedet på forskellige tidspunkter, når der var noget, der skulle repareres. H var en lidt ensom lille pige, og hun kom tit over til dem og spurgte, om der var børnebørn hjemme, som hun kunne lege med. Men fra hun blev ca. 12 år, så de ikke så meget til hende, da hun gik til ridning og til musik, men han har altid haft et godt forhold til hende og til hendes forældre, og han var også inviteret til hendes konfirmation. De gaver, H fik, var altid gaver, som han og hans kone havde købt i fællesskab og var enige om, hun skulle have.

Vedrørende forhold 10, forklarede tiltalte, at J er hans søn S' datter. S' kone havde, inden de blev gift, en datter, - - -, fra et tidligere forhold. Han har leget med J, som han har leget med alle børn, rystet hende og svinget hende. Hun kunne godt lide at blive kløet på ryggen. Når han sad i sin lænestol, lå hun sommetider på maven hen over hans knæ, mens han kløede hende på ryggen inde under tøjet. Hun har muligt trukket sine strømpebukser ned for også at blive kløet på balderne.

Foreholdt sin forklaring som gengivet i rapport, bilag C-6, side 4, erklærede tiltalte, at han ikke husker, hvad han har skrevet under på, da han var i gråd, når han blev afhørt, fordi det kom bag på ham, at der var anmeldt sådan noget. Han mener ikke, at det er muligt, at røre hende på tissekonen, når hun lå på maven, og han har ikke rørt hende på tissekonen.

Vedrørende en legeplads, forklarede han, at han var sammen med S og J til indvielse af en legeplads. Der var en masse børn, og de sad på et tidspunkt på en bænk, men han har ikke rørt J på det tidspunkt. I deres hus er der en loftlem, hvor en stige bliver slået ud, når man åbner den. En dag skulle S op og hente noget på loftet. J ville med, men det måtte hun ikke. S sagde, at hun kunne få lov at stå på stigen og se, hvad han lavede. Tiltalte var nervøs for, om J skulle falde ned, og han stillede sig bag hende og holdt en hånd op i rumpen på hende, for at holde hende på stigen. Episoden var omkring deres bryllupsdag, der er den - - -. Mens J stod på stigen, havde hun underbukser og strømpebukser på, og han havde ikke fat inden under tøjet. Den episode var i 2009.

- - -

H har som vidne forklaret, at at hun har boet på - - - på en ejendom, der tilhører - - - fra sin fødsel og til nu, bortset fra enkelte år, hvor hun har boet andetsteds. Hendes forældre havde lejet en lejlighed på ejendommen. Hun kender T, der er hendes fars tidligere arbejdskollega. Han har kendt hende, fra hun blev vist frem efter fødslen. Hun legede på pladsen, når det var fyraften. Hun er enebarn og først fra ca. 8-års-alderen begyndte der at komme legekammerater ind på pladsen. Fra pladsen kunne hun over en stige komme ind på T's ejendom. Det gjorde hun blandt andet, når han skulle lave cykel for hende og lignende. Hun har også leget med hans børnebørn - - - og - - -. Hun mener, at hun har været inde hos ham et par gange årligt. T var ofte på pladsen. Han skulle blandt andet fylde øl i køleskabet, og han kom der også, når han skulle lave bil. De snakkede godt sammen, men fra 3-års-alderen begyndte han at begå overgreb mod hende. Hun husker, at hun blev løftet op på en fryser eller et arbejdsbord og fik bukser og trusser trukket ned, hvorefter han kørte sin penis op og ned i skridtet på hende. Det er 6-8 gange sket på en fryser, han havde stående i et skur på sin ejendom. Nogle gange sagde han uopfordret, at hans kone ikke var hjemme, og andre gange spurgte hun, hvor han fortalte, at hun ikke var der. Der er sket noget tilsvarende i frokoststuen på - - -. Der er hun 3-4 gange efter fyraften eller i weekender blevet lagt enten på et bord i frokoststuen eller på en bænk ude i et vaskerum. Hun var nogle gange alene hjemme, fordi hendes forældre var ude at køre eller lignende. Ude i en stor hvid garage stod der det køleskab, der skulle fyldes op med øl, og derude er der sket det samme 6-8 gange, og i et loftrum over dette er det sket en ca. 3 gange, og en enkelt gang på trappen ned til et rum, hvor der står en græsslåmaskine. Hun huskede også en gang, hvor hun i et andet rum blev lagt på nogle brædder. Han spurgte, om det gjorde godt, og hun sagde ja, ja, men husker, at hun lå og talte søm. I et lokale, hvor der blev opbevaret noget julepynt, er det også sket, og ved den lejlighed prøvede han at stikke et julelys op i skeden på hende. Hun sagde av og prøvede at samle benene. Hun var dengang 4 år. Han holdt op med at bruge julelyset, og da hun græd, prøvede han at trøste hende. Efter den episode var der lidt blod i hende trusser. Hun har nogle gange, når de skulle ud og snerydde, siddet i en rendegraver, fordi de ikke ville have, at hun løb rundt, når maskinerne var i gang. Hun huskede, at hun har siddet der ca. 4 gange, og at T 2 gange har forsøgt at røre ved hende, mens hun sad der. Der er hun sluppet fri og løbet væk op til sin mor. Hun mener, at der i alt en ca. 10 gange har været tale om, at han har prøvet at stikke stearinlys op i skeden på hende, og det er lykkedes for ham, i hvert fald så hun begyndte at bløde. Det er også sket, at han har prøvet at stikke sit lem op i skeden. Det gjorde han første gang, da hun var ca. 5 år, og hun mener, at det har han prøvet i alt 10-11 gange. Han ophørte med overgrebene, da hun fik sin menstruation. Det var ham, der spurgte, om hun havde fået den, og hun fortalte det, og efter det tidspunkt er der ikke sket noget. En gang blev hun taget med ud i baderummet ved frokoststuen. Der fik hun en lille rød pung, som betingelse stillede han, at han skulle gøre det samme ved hende som de andre gange. Han har næsten altid, når det skete, spurgt på en elskelig lav måde »er det i dejligt ?« Det har betydet, at hun har store problemer med sit sexliv i dag og slet ikke kan tåle det spørgsmål. Hun har nogen gange sagt, at hun ikke ville havde det, men så tog han fat i hendes arm og holdt hende og lagde hende op på fryseren eller andre steder og holdt hende i benene. Hun har ingen tidsfornemmelse om, hvor lang tid de enkelte overgreb tog.

Foreholdt forklaring som gengivet i rapport, bilag B-5-1, om, at han fik udløsning på gulvet, erklærede vidnet, at det husker hun ikke i dag, men hvis hun har sagt det, så er det korrekt. Når hun lå på kummefryseren, lå hun med bagdelen ud over kanten og somme tider, fik hun lagt sine bukser under hovedet. Hun legede med - - - og - - - fra hun var 4 - 5 år, og en dag tog den mindste hende i skridtet og sagde, »sådan gør morfar også med mig«. Det er en bemærkning, som har printet sig i hendes hukommelse. Hun fik konfirmationsgave af T og - - -, men de var ikke inviteret til hendes konfirmation. Hun har i sin opvækst haft svært ved at koncentrere sig. Hun har gået i 2 folkeskoler og er droppet ud af flere uddannelser. Først i 2008 fik hun ved samtale med en kammerat og dennes mor mod til at komme frem med sine barndomserindringer, og i sommeren 2008 har hun fortalt sine forældre om overgrebene. De vidste indtil det tidspunkt intet om dem.

Adspurgt af forsvareren forklarede hun, at hun var på efterskole 2002-2004. Der var en pigegruppe, hvor man snakkede om seksuelle overgreb. En lærer, - - -, sagde, at hun skulle henvende sig til skolesekretæren om, hvad hun havde fortalt i gruppen, men hun vidste, at det så ville gå videre til hendes forældre, og derfor har hun ikke fortalt noget til sekretæren. Det var en kæreste, der fik hende til at søge kontakt til en psykolog og derigennem gå videre og komme frem til at anmelde tiltalte. Omkring sin konfirmation havde hun en streptokokinfektion. Det medførte visse hukommelsesproblemer. Hun husker bedre det, der er sket for 5 år siden, end det, der er sket for nylig. I 2006 var hun på produktionsskole, og der fortalte hun 3 gode veninder om, hvad hun havde været udsat for. Inden hun anmeldte forholdet, havde hun haft en 8-10 samtaler med psykologen.

Til forsvarerens bemærkning om, at det må være svært at leve med, erklærede vidnet, at hun også har overvejet og forsøgt selvmord. Nærmere adspurgt forklarede hun, at hun boede på - - - og havde skrevet brev og skaffet piller, men en veninde skaffede sig adgang til hendes værelse og stoppede det, inden der skete noget.

Adspurgt af anklageren, om vidnet har talt med - - -, erklærede vidnet, at det har hun ikke gjort i de sidste mange år.

Den beskikkede advokat nedlagde på sin klients vegne påstand om godtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26 på 100.000 kr. og henviste blandt andet til U 2008.1261 Ø.

Den beskikkede forsvarer påstod principalt frifindelse, og subsidiært at beløbet fastsættes til et mindre beløb.

V har som vidne forklaret, at hun er gift med tiltaltes søn S. Sammen har de datteren J, som er født - - - 2000. - - -. J var meget glad for sin farfar. - - -. Imens talte hun med J på J's værelse og spurgte direkte, om farfar havde rørt ved hendes tissekone. J sagde, at det havde han. Hun fortalte, at han tit tog hånden ned i hendes trusser, og da vidnet spurgte, hvornår det sidst var sket, fortalte hun, at det var den dag oppe på loftet, hvor han tog hånden ned i mine trusser og nulrede min tissekone. Vidnet kom i affekt og blev helt ude af den og løb ned ad trappen og ringede til S og sagde, at han skulle komme hjem omgående. Hun græd, og begge børn blev chokerede og ulykkelige over at se, hvordan hun reagerede. J sad i stuen og holdt sig for hovedet og sagde stop mor. Da S kom, kørte hun til - - -. Hun gik ind i køkkenet, hvor - - - sad ved spisebordet, og T stod i hjørnet. Hun råbte meget grimt til ham, kaldte ham et pædofilt svin. - - -

- - -

Der har under hovedforhandlingen været afspilning af videooptagelse af de forurettede D og J.

Af optagelserne fremgår, at begge er meget berørte, men forklarer om hændelser, der svarer til beskrivelserne i anklageskriftet.

- - -

Den for J beskikkede advokat, advokat Helle Hald, har påstået tortgodtgørelse med 20.000 kr. Hun gør gældende, at der er tale om krænkelse i familieforhold og krænkelse af tillid fra et barn, der så op til tiltalte.

Den beskikkede forsvarer har påstået frifindelse for godtgørelseskravet. Han gør subsidiært gældende, at det maksimalt kan andrage 5.000-10.000 kr. ud fra sædvanlig praksis.

- - -

Tiltalte har været mentalundersøgt. Det fremgår af erklæringen af 22. oktober 2009:

». . .

Konklusion

Observanden er herefter ikke sindssyg og han skønnes ikke at have været det på tidspunktet for den påsigtede kriminelle handling.

Observanden er personlighedsforstyrret i en sådan grad, at han skønnes omfattet af straffelovens § 69.

Såfremt observanden findes skyldig, kan der imidlertid ikke peges på andet en straf som forskyldt.

. . .«

Cand.psych.aut. Marianne Gunneskov har i en psykologisk undersøgelse af 16. oktober 2009 blandt andet udtalt følgende:

». . .

Sammenfatning og konklusion

Observanden er en 69-årig mand, der er sigtet for 7 forhold af sædelighedskriminalitet mod børn under 12 og 15 år. Han er ikke tidligere straffet. Der er iværksat ambulant mentalundersøgelse, hvortil der er anmodet om en psykologisk undersøgelse for udredning af observandens karaktertræk og personlighed.

I undersøgelsen vurderes det, at observanden samarbejder efter bedste evne og han besvarer undersøgers spørgsmål uden latenstid. Han er stemningsmæssigt nogenlunde neutral, men svinger dog i løbet af undersøgelsen mellem anspændthed og vrede. Han bryder i voldsom gråd ved følelsesladede emner, især ved omtale af ægtefælle, der begik selvmord i marts 2009. Det kliniske indtryk er at observanden forsøger at opretholde en fejlfri facade, men under stærkt følelsesmæssigt pres forekommer han mindreværdig med tilbøjelighed til selvdevaluering. Han vurderes at være skrøbelig og ensom. På baggrund af de personlihedsorienterede prøver er observanden fundet garderet, socialt hæmmet og med en følelse af at være utilstrækkelig. Selvbilledet er præget af forvirring. Han har svært ved at opleve og udtrykke følelser og han har ikke en realistisk kontakt til eget følalsesregister. Der kan være tale om et forsvar, der gør det muligt at mestre følelsesmæssige belastninger og negative sociale påvirkninger. Det betyder samtidigt, at observandens følelsesmæssige indlevelsesevne er stærkt begrænset og han mangler tilknytning til andre og forståelse for, hvornår han overskrider andres grænser. Der kan desuden være tale om, at observanden har begrænset selvkontrol og forholder sig til omverdenen på en rigid måde, hvor hans lave frustrationstolerance over for stress fører til forvrængede perceptioner.

Observanden viser tegn på stærke opposionelle tendenser. Han er ikke særlig følsom overfor andres følelser eller reaktioner og kan derfor komme til at udnytte dem. Han provokeres mere end normalt af drifter og impulser, der stammer fra et indre behov og som han vil være tilbøjelig til at følge. Seksuelle forestillinger optager ham en hel del og han kan være seksuel forstyrret. Diagnostisk vil man mene der er tale om en dyssocial personlihedsforstyrrelse. Man savner nuancer hos observanden omkring indlevelsesevne og affektregulering Hans fantasier relateret til krop og kropskontakt forekommer forstyrrede og løsrevet fra følelsesmæssig indlevelse i form af gensidighed. . . .«

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han er pensionist og har gennemgået en hjerteoperation og haft to blodpropper.

Rettens begrundelse og afgørelse:


Ad forhold 1

Efter A's forklaring, der indeholdt detaljer om stearinlys, betræk på madras og en episode, hvor hendes mor kom til stede, hvilken episode vidnet - - - har bekræftet, at - - - har fortalt om, er retten overbevist om, at A har været udsat for de handlinger, hun har beskrevet, og som svarer til beskrivelsen i anklageskriftet.

Ad forhold 2 og 8

Efter vidnet B's forklaring, der er detaljeret og indeholder samme oplysninger, som hun har nedskrevet i skrivelsen fra 1994, på et tidspunkt, hvor det ikke var med formål at anmelde forholdet, er det bevist, at hun har været udsat for de beskrevne handlinger fra tiltalte.

Ad forhold 3

Da C efter sin forklaring genoplevede episoden, der berørte hende voldsomt, er retten overbevist om, at tiltalte har befølt hende på brysterne som forklaret af hende.

Ad forhold 4

Den afspillede forklaring med D's reaktion og forklaring godtgør overbevisende, at tiltalte har udsat hende for to voldtægter som beskrevet i anklageskriftet.

Ad forhold 5 og 6

Efter E's og F's forklaringer, er det bevist, at tiltalte har befølt dem som beskrevet.

Ad forhold 7

Vidnets forklaring sammenholdt med hendes fars efterfølgende reaktion beviser, at hun er blevet lokket af tiltalte til at vise sin tissekone som beskrevet.

Ad forhold 9

H's forklaring må i sin helhed lægges til grund, da der er detaljer og beskrivelser af lokaliteter og om anvendelse af stearinlys, som udelukker, at det er noget, hun har opdigtet eller fundet på, hvorfor tiltalte findes skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Ad forhold 10

Efter videoafhøringerne af J og oplysningen om urinvejsinfektion i 2004 og barnets forklaring om konkrete episoder findes det bevist, at tiltalte flere gange har befølt hende i perioden, hvorfor han findes skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Vedrørende forhold 1-8 finder retten, at de beskrevne forhold sammenholdt med forhold 9 og 10 indeholder så ensartede handlingsmønstre fra det første overgreb til overgrebene mod H og J, at der, selvom der er perioder for hvilke, der ikke er forhold til pådømmelse, er en sådan sammenhæng i den kriminelle aktivitet, at der foreligger en fortsat forbrydelse, hvorfor der ikke er forældelse for nogen del af forholdene.

Straffen fastsættes til fængsel i 3 år og 6 måneder, jf. straffelovens § 216, stk. 1, § 222, stk. 1 og 2, jf. § 224, jf. til dels § 21, samt § 232.

Retten har herved lagt vægt på grovheden af forholdene, at de er begået over for mindre børn over længere perioder og med ødelæggende konsekvenser for de pågældende, hvilket fremgår af disses fremtræden for retten og reaktion på sagen.

Retsformanden tager påstandene om godtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26 til følge som nedenfor bestemt, og har ved fastsættelsen af beløbsstørrelsen lagt vægt på det ovenfor vedrørende strafudmålingen anførte.

Thi kendes for ret:
Tiltalte, T, skal straffes med fængsel i 3 år og 6 måneder.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Inden 14 dage betaler tiltalte:

- - -

100.000 kr. til H, c/o advokat Per R. Andersen, Torvet 4, 4180 Sorø

15.000 kr. til J, c/o advokat Helle Hald, Holmens Kanal 7, 1060 København K.

Alle beløb forrentes med procesrente fra den 3. juni 2010, jf. erstatningsansvarslovens § 16.

Østre Landsrets dom.

Næstved Rets dom af 5. maj 2010 (- - -) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse. 

Supplerende oplysninger

I resumeet i mentalobservationserklæringen afgivet den 22. oktober 2009 af overlæge, speciallæge i psykiatri Benedikte Volfing, Psykiatrien i Nykøbing Sjælland, retspsykiatrisk afdeling, hedder det:

»Resumé

Observanden er 69 år. Han er sigtet for adskillige forhold af seksuelle overgreb begået mod mindreårige. Mange af forholdene er langt tilbage i tiden, men observanden er også sigtet for 3 forhold begået i perioden 2004 til 2009.

Observanden beskriver sig selv som et meget socialt menneske. Hans og hustruens hjem har altid været et samlingspunkt for venner og familie samt de 4 børnebørn.

Observandens hustru søgte separation efter at observanden blev sigtet i den aktuelle sag. Kort derefter tog hustruen sit eget liv.

Observanden har altid haft arbejde, indtil han måtte gå på efterløn efter en stor hjerteoperation samt 2 efterfølgende blodpropper i hjernen.

Observanden har været fællestillidsmand igennem 15 år på sin sidste arbejdsplads i - - - Kommune.

Observanden lider ikke af en sindssygdom og han er ikke præget af alvorligere svækkelse af åndsevnerne.

Observanden lider af en personlighedsforstyrrelse, hvor han er idylliserende og appellerende samt afglidende og udad projicerende. Der er i forbindelse med mentalundersøgelsen foretaget en grundig psykologisk udredning med hensyn til observandens personlighedsstruktur. Undersøgelsen konkluderer at observanden lider af en dyssocial personlighedsforstyrrelse. Han mangler indlevelsesevne og affektregulering. Derudover forekommer hans fantasier relateret til krop og kropskontakt forstyrrede og følelsesmæssigt løsrevet fra følelsesmæssig indlevelse i form af gensidighed.«

Forklaringer m.m.

- - -

Tiltalte har yderligere forklaret blandt andet ad forhold 1, at - - - Ad forhold 9 fastholder han, at han ikke har handlet som angivet i anklageskriftet, og at han i øvrigt ikke har nogen erindring om at have været alene med H. Han havde det bedste forhold til H's forældre, men han har hørt, at det skulle være H's ven, der står bag anmeldelsen. Ad forhold 10 fastholder han, at han ikke har krænket J's blufærdighed som beskrevet i anklageskriftet. Han og hans ægtefælle hentede flere gange om ugen J i institution og havde hende hos sig, indtil hun blev hentet af sine forældre. Det var yderst sjældent, at hun overnattede hos dem.

- - -

H har yderligere forklaret blandt andet, at tiltaltes seksuelle overgreb mod hende fandt sted fra hun var 3 år til 11 år. Første overgreb fandt sted i skuret på tiltaltes ejendom, hvor der var placeret en kummefryser, som tiltalte løftede hende op på, hvorefter han trak hendes bukser ned og førte sin penis frem og tilbage i hendes kønsdel. Hver anden eller tredje gang hun var på tiltaltes ejendom, blev hun udsat for seksuelle overgreb fra tiltalte, som mange gange forgæves forsøgte at presse sin penis ind i hendes skede. Fra 9-års-alderen spurgte han hende jævnligt, om hun havde fået menstruation, og da hun bekræftede dette, ophørte overgrebene.

V har yderligere forklaret blandt andet, at J lå i sin seng, da hun spurgte hende, om hendes farfar havde rørt ved hendes tissekone. J reagerede ved at tage dynen over hovedet og sige, at hun ikke ville tale om det. Hun vedblev at spørge ind til emnet, og J fortalte herefter, at det var sket flere gange. Da hun råbte »pædofile svin« til tiltalte, reagerede han ikke, men stod ganske udtryksløs.

Landsrettens begrundelse og resultat:


Ad forhold 1-8:

Der er enighed om, at hvert enkelt forhold isoleret bedømt er forældet, jf. straffelovens § 93. Straf er derfor udelukket, medmindre forholdene sammen med forhold 9 må opfattes som en fortsat forbrydelse, fordi forholdene findes at udgøre en sammenhængende række af forbrydelser, hvor forældelsesfristen for alle forhold under ét regnes fra ophøret af den sidste strafbare handling.

Samtlige forhold angår forbrydelser mod kønssædeligheden mod piger, der bortset fra forhold 8 alle har været mindreårige. Forholdene er imidlertid begået mod flere forskellige piger og er af forskellig karakter, ligesom forholdene ikke er begået kontinuerligt.

På denne baggrund finder landsretten ikke grundlag for at fravige udgangspunktet, hvorefter forældelsesspørgsmålet, når flere strafbare forhold foreligger til samtidig pådømmelse, afgøres isoleret for hvert forhold for sig.

Tiltalte frifindes derfor.

De nedlagte erstatningspåstande tages herefter ikke under påkendelse, jf. retsplejelovens § 992.

Ad forhold 9 og 10:

Også efter bevisførelsen for landsretten, herunder navnlig den af H afgivne vidneforklaring samt videoafhøringen af J, tiltrædes det, at tiltalte er skyldig efter anklageskriftet.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 222, stk. 2, jf. § 21, § 224, jf. § 222, stk. 2, og § 232, til fængsel i 2 år og 6 måneder. Landsretten har ved straffastsættelsen navnlig henset til, på den ene side at forhold 9 er begået forud for de strafskærpelser, der fandt sted ved ændringerne af straffeloven ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 og lov nr. 501 af 17. juni 2008, og på den anden side de i forhold 9 adskillige alvorlige seksuelle overgreb, herunder mange forsøg på samleje, begået over en længere årrække mod forurettede, fra hun var ganske lille.

De nedlagte påstande om godtgørelse for tort tages efter de juridiske dommeres bestemmelse til følge som nedenfor bestemt. De juridiske dommere har ved fastsættelsen af godtgørelsen til H på den ene side lagt vægt på, at forholdene er begået forud for den forhøjelse af niveauet for godtgørelse for tort ved sædelighedsforbrydelser, som forudsattes ved lov nr. 463 af 7. juni 2001 om ændring af lov om erstatningsansvar m.m., og på den anden side de ovenfor anførte omstændigheder, som ved straffastsættelsen er tillagt vægt i skærpende retning.

Tiltalte har været frihedsberøvet under anken.

Thi kendes for ret:

Byrettens dom ændres, således at T straffes med fængsel i 2 år og 6 måneder.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Inden 14 dage betaler T 30.000 kr. med procesrente i henhold til erstatningsansvarslovens § 16 til H c/o advokat Per Rosenberg Andersen, Torvet 4, 4180 Sorø, og 8.000 kr. med procesrente i henhold til erstatningsansvarslovens § 16 til J c/o advokat Helle Hald, Holmens Kanal 7, 1060 København K.