TfK2013.182

V.L.D. 20. november 2012 i anke 13. afd. S-2161-12
 

 

Anklagemyndigheden mod T (adv. Kurt Kvist, Viborg).

(Henrik Twilhøj, Eva Staal, Jimmy Bøgh Veitland (kst.) med domsmænd).

Retten i Viborgs dom af 18. september 2012:Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.


Anklageskrift er modtaget den 27. marts 2012.


T er tiltalt for overtrædelse af:


1. straffelovens 224, jf. § 222, stk. 2, anden kønslig omgængelse end samleje med et barn under 12 år,


ved i perioden fra ca. den 19. oktober 2003 til ca. den 19. oktober 2004 på sin bopæl - - - at have befølt F1, født den - - - oktober 1993 i skridtet under tøjet, ligesom tiltalte stak sine fingre op i hendes skede.


2. straffelovens § 224, jf. § 222. stk. 1 og stk. 2, anden kønslig omgængelse end samleje med et barn under 12 år, og § 232, blufærdighedskrænke,


ved i perioden fra februar 2006 til ca. den 11. august 2008 på sin bopæl - - - at have befølt F2, født den - - - august 1995, i skridtet og på lårene under tøjet, samtidig med at tiltalte kyssede hende, og ligesom tiltalte gik i bad sammen med F2 og holdt om hende, hvilket var egnet til at krænke hendes blufærdighed.


3. straffelovens § 224, jf. § 222, stk. 2, anden kønslig omgængelse end samleje med et barn under 12 år, og § 232, blufærdighedskrænkelse,


ved i perioden fra ca. den 11. juni 2004 til ca. den 11. juni 2007 på sin bopæl - - - flere gange at have befølt F3, født den - - - juni 1998, i skridtet og på lårene under tøjet, samtidig med at tiltalte kyssede og slikkede hende på ryggen, og ligesom tiltalte gik i bad sammen med F3 og holdt om hende, hvilket var egnet til at krænke hendes blufærdighed.


4. straffelovens § 225, jf. § 222, stk. 2, anden kønslig omgængelse end samleje med et barn under 12 år,


ved i perioden fra ca. den 13. marts 2005 til ca. den 13. marts 2007 på sin bopæl - - - at have befølt F4, født den - - - marts 2001, i skridtet under tøjet, ligesom tiltalte befølte F4 på hans lem.


Påstande:


Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.


Tiltalte har nægtet sig skyldig.


Advokat Charlotte Jørgensen har nedlagt følgende erstatningspåstande:


På vegne F1 20.000 kr.


På vegne F2 25.000 kr.


På vegne F3 25.000 kr.


På vegne F4 20.000 kr.


alt med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 25. maj 2012, og til betaling sker.


Tiltalte har bestridt erstatningspligten og erstatningskravenes størrelse.


Sagens oplysninger:

- - -


Rettens begrundelse og afgørelse:Retten lægger efter de afgivne vidneforklaringer og tiltaltes egen forklaring til grund, at der i tiltaltes hjem blev talt om intime seksuelle forhold med børnebørnene, F1, F2, F3 og F4. Efter børnebørnenes samstemmende vidneforklaringer lægger retten endvidere til grund, at tiltalte i adskillige tilfælde har taget bad sammen med børnebørnene. Alle børnebørnene har forklaret, at de har været udsat for seksuelle krænkelser i tiltaltes hjem, men omstændighederne i forbindelse med de enkelte krænkelser er forskellige.


Såvel F1, F2, F3 som F4's forklaringer forekommer troværdige. Forklaringerne er detaljerede og sammenhængende. Retten finder ikke, at børnenes problemer med at tidsfæste overgrebene mere præcist overstiger, hvad der må betragtes som naturligt henset til den tid, der er gået.


Heller ikke de forskelle, der er mellem F1sforklaring til politiet og i retten, har større omfang end, hvad der naturligt forekommer, når der er længere tid mellem afhøringer, og når der er tale om et forhold, der ligger langt tilbage i tiden.


Der er større forskelle mellem F2's forklaring, således som den er gengivet i politirapporten, og hendes forklaring i retten. Retten finder dog ikke, at disse forskelle gør, at hendes forklaring i retten ikke kan lægges til grund.


Som følge heraf finder retten til ubetænkeligt at tilsidesætte tiltaltes forklaring og lægge F1, F2, F3 og F4's forklaringer til grund. Retten finder det herefter bevist, at tiltalte har befølt F1 i skridtet under tøjet og stukket fingre op i hendes skede. Det findes dog ikke godtgjort, at krænkelserne fandt sted, før F1 var fyldt 12 år.


I forhold 2 er der ført bevis for, at tiltalte har berørt F2 på maven under tøjet og ved trussekanten, ligesom tiltalte gik i bad sammen med F2 og holdt om hende, hvilket var egnet til at krænke hendes blufærdighed.


Det er endvidere bevist, at tiltalte har gjort sig skyldig i de handlinger, der fremgår i forhold 3, og endelig er der ført bevis for, at tiltalte har befølte F4's lem, men ikke for, at tiltalte har berørt F4 i skridtet under tøjet. Retten har ikke fundet, at resultat af den lægelige undersøgelse medfører, at det er udelukket, at tiltalte har kunnet berøre F4's lem.


Straffen fastsættes til fængsel i 1 år, jf. straffelovens § 224, jf. § 222, stk. 1 og 2, og § 232.


Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på krænkelsernes karakter og omfang, samt på at de forurettede i kraft af de familiære relationer var i et afhængighedsforhold til tiltalte.


Retsformanden tager erstatningspåstandene til følge som nedenfor bestemt. Der er ved udmålingen af godtgørelsernes størrelse lagt vægt på omfanget og arten af krænkelserne.


Vestre Landsrets dom:Retten i Viborg har den 18. september 2012 afsagt dom i 1. instans (- - -).


Påstande:


Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.


Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.


F1, F2, F3 og F4 har gentaget deres påstande for byretten om tortgodtgørelser.


Tiltalte har påstået frifindelse for tortgodtgørelseskravene. I tilfælde af domfældelse kan byrettens udmåling af kravene godkendes.


Supplerende oplysninger:


Anklageren har oplyst, at tiltalte den 12. maj 2011 telefonisk blev sigtet for at have krænket de fire børn seksuelt, og at der blev beskikket forsvarer for tiltalte den 16. maj 2011.


Det er oplyst, at H var indlagt på Viborg Sygehus fra den 13. februar til den 21. februar 2006.


Forklaringer:


Tiltalte og vidnerne M, F1, F2, H, A og S har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.


Der er endvidere afgivet forklaring af F3 og F4.


Tiltalte har supplerende forklaret, at han lærte sin kone at kende kort efter, at F1 var født. Børnene har været rigtig meget ude hos dem, i hvert fald en gang om ugen. M kunne også efter skilsmissen finde på at ringe og spørge, om børnene måtte komme. Han har badet F4 flere gange, og han har også hjulpet pigerne med at vaske hår. Børnene var meget urene, og håret var filtret, så de skulle have hjælp til hårvask. Han kan ikke huske, at han har været alene med F3 i bad. F3 fik hurtigt en tremmeseng at sove i, fordi hun lå meget uroligt i sengen. Mens H var på sygehuset, sov F1 sammen med ham en nat, og F2 sov sammen med ham en anden nat. Han har ikke ligget i ske med F2. Han har ikke holdt om hende, mens hun var i bad. De har leget futtog, mens hun var i bad. Ungerne har fået masser af knus og krammere, og han kan ikke skelne den ene gang fra den anden. Han har aldrig slikket F3 på ryggen, mens farmor lå ved siden af og sov. Han har ikke peget på hendes skridt eller rørt ved hende. Han har en gang i køkkenet peget på hendes skridt og spurgt, om S havde rørt hende seksuelt. Han har aldrig nusset F4's tissemand. Han har aldrig berørt F1. Han vil betegne sig selv som sent udviklet. Han har udviklet sig meget siden dommen fra 1991, der drejede sig om noget, han havde begået i firserne. Han har aldrig haft seksuelle tanker i forbindelse med børnebørnene. Han og H har ikke haft et sexliv, siden han fik konstateret sukkersyge. Han var ked af det, da M og lille B blev skilt, for han holdt meget af M. M sagde, at børnene skulle blive ved med at se ham og farmoren. Da S flyttede ind hos M i 2002, blev der »krig«. Kommunen fik anonyme breve om B og de forhold, som børnene boede under. Han er ikke i tvivl om, at det var S, der sendte brevene. Han har talt med S' ekskone om S, og hun advarede ham mod S. Han tror, at S og M har brugt F1's vrede til at rejse beskyldningerne mod ham. F3 skrev på sin facebookprofil samme dag, som byretten afsagde dom, at hun var verdens lykkeligste pige, og at de havde besejret ham. Han har aldrig haft en finger oppe i F1. Hans fingre er tykke, og det ville have gjort meget ondt på F1. Det passer ikke, at hun siden 2004/2005 har været bange for at være alene med ham. F1 passede jordbærbutikken i 2006. Han har både kørt hende og hentet hende på en skole på Fyn omkring 2009. Han skulle hente hende i en 4-hjulstrækker, for at de andre kunne se hende køre i sådan en. Han har også hentet hende på et diskotek i Herning i 2006 eller 2007, og hun blev meget glad for at se ham, da han kom. Hun har sovet flere gange i hans seng, og en gang måtte hendes far hive hende ud af sengen. Han har en gang ved køkkenbordet talt om de ydre og indre skamlæber, fordi F1 havde fået en kæreste. A overværede samtalen. Han fortalte bl.a., at hun skulle gøre sin finger våd, for at det ikke skulle gøre ondt. Da F3 i køkkenet fortalte, at S gik rundt med en lygte, pegede han på hendes skridt og spurgte, om S havde rørt hende der. Han har ikke rørt ved hende i sengen. Han har ikke siddet på hug i brusekabinen og rørt ved F3. Han har ikke presset F3 mod sin tissemand. Det er fri fantasi. Han har kun rørt ved F2's skuldre, mens hun var i bad, og det var i forbindelse med, at de legede futtog. Han stod bag ved F2 i brusekabinen. De skiftedes til at stå under vandstrålen. F2 var ikke ret gammel dengang. Han har altid sagt, når han skulle på toilettet, at han skulle ud at trykke en god ven i hånden, og det må være forklaringen på, at F4 siger noget om, at tissemanden kan være en ven. Engang F1 var umulig, var det fordi, hun havde menstruation, og de talte så om, hvad det er for noget. Der har aldrig været en børste på badeværelset, og han har derfor aldrig vasket nogen med en børste.


M har supplerende forklaret, at hun ikke var glad for, at børnene var så meget hos deres farmor og farfar, fordi hun vidste, at tiltalte var dømt for overgreb mod børn. I en periode på ½ til et helt år efter at hun havde hørt om den gamle dom, havde hun og børnene ikke kontakt med tiltalte, men det løsnede sig efterhånden, og børnenes forældre begyndte så igen at komme på besøg sammen med børnene. Forholdet mellem »lille« B og S blev dårligt, da det gik op for S, at »lille« B ikke skulle have haft nogen af børnene, da de gik fra hinanden. Hun har det dårligt med, at hun har ladet børnene komme hos en tidligere pædofildømt. F2 fortalte en aften, at farfar havde pillet ved hende. F2 sagde også, at F1 og F3 havde været udsat for overgreb. Hun anmeldte det til politiet næste dag. F1 vidste vist, at farfaren havde en gammel dom. F1 og F4 boede hos deres far, da de gik fra hinanden.

- - -


H har supplerende forklaret, at hun var bekendt med tiltaltes dom, da hun blev gift med tiltalte. Hun fortalte B og M om dommen, for at de ikke skulle høre det fra anden side. Børnebørnene var hos dem næsten hver weekend. De så ikke så meget til F3 og F2, da forældrene blev skilt, fordi de ikke måtte besøge dem for deres mor. De kom dog på besøg sammen med deres far. Hun har aldrig observeret tegn på noget som helst mellem tiltalte og børnebørnene. Det er hændt, at tiltalte har badet børnene. Børnene har kun sovet i deres seng, da de var helt små. Hun fik at vide, at F2 havde sovet i sengen, mens hun var på sygehuset, men det tænkte hun ikke over. Børnene har altid opført sig på samme måde over for deres farfar. Tiltalte fik efter byretsdommen besked over F3's facebook, at de havde besejret ham. De fik at vide, at F2 ville i kontakt med dem. Tiltalte ringede så til hende, og det betød, at de fik besøg af politiet et par dage efter. F3 sagde på et tidspunkt, at S gik rundt med en lommelygte inde på deres værelse, og det fik tiltalte til at spørge, om han havde gjort noget ved dem, og han pegede samtidig på deres underliv. Forældrenes skilsmisse tog hårdt på børnene, og de fortalte tiltalte om deres problemer også med moderens nye kæreste.


A har supplerende forklaret, at tiltaltes kone er hendes svigermor. Hun er kommet meget hos tiltalte og H efter 2008. Børnebørnene var glade for at komme i hjemmet. Hun har ikke bemærket ændret adfærd hos børnene efter, at hun begyndte at komme i hjemmet. Hun har hørt F1 og F4 spørge tiltalte til råds om seksuelle emner, mens de var i køkkenet. F1 havde fået en kæreste, J. F1 spurgte tiltalte, hvordan hun skulle forholde sig ved det første samleje. Tiltalte fortalte så om vagina, og det forstod F1 ikke, og så tegnede tiltalte.


S har supplerende forklaret, at han lærte M at kende i 2002, og han hørte først om tiltaltes tidligere dom i 2008 eller 2009. Han havde ikke et godt forhold til tiltalte, som han ikke kender, men han fik bl.a. en sms fra tiltalte, hvori der stod, at vidnet skulle tage stilling til farven på sin kiste.


Tiltalte har yderligere forklaret, at det er rigtigt, at han sendte en sms til S, men det var fordi, S behandlede børnene så dårligt.


Landsrettens begrundelse og resultat:Efter skilsmissen i 2001 eller 2002 mellem de fire børns far og mor kom F1 og F4 til at bo hos faren, mens de to mellemste børn fik bopæl hos moren og kun besøgte farmoren og tiltalte, når de besøgte deres far.


Forhold 1:


Anklagemyndigheden har i dette forhold påstået tiltalte dømt i overensstemmelse med byrettens bevisresultat. Tiltalte blev i byretten dømt for overtrædelse af straffelovens § 224, jf. § 222, stk. 1, og der er derfor tale om, at forholdet er begået efter den 19. oktober 2005, hvor F1 fyldte 12 år. Tiltalte har forklaret, at han sov sammen med F1 en nat i februar 2006, hvor farmoren var på sygehuset, og forholdet kan derfor meget muligt have fundet sted i februar 2006. Det må efter F1's forklaring anses for bevist, at tiltalte har haft en finger oppe i hendes skede. Gerningsperioden er i anklageskriftet angivet til perioden fra ca. den 19. oktober 2003 til ca. den 19. oktober 2004. Anklageskriftet har herefter ikke opfyldt kravet i retsplejelovens § 834, stk. 2, nr. 4, hvorefter det kræves, at bl.a. tidspunktet for det strafbare forhold skal være angivet. Da der er tale om en væsentlig ændring af gerningstidspunktet, er der ikke tale om en biomstændighed, som kan berigtiges. Tiltalen i forhold 1 kan derfor ikke danne grundlag for domfældelse af tiltalte, og tiltalte frifindes herefter i dette forhold.


Forhold 2:


Tiltalte er i dette forhold blevet dømt for at have berørt F2 på maven under tøjet og ved trussekanten, ligesom tiltalte havde holdt om F2 på en uterlig måde, mens de var i bad. Tiltalte blev herefter alene dømt for overtrædelse af straffelovens § 232. F2 har forklaret, at forholdet blev begået i februar 2006, mens hendes farmor var på sygehuset, og tiltalte har også forklaret, at F2 sov sammen med ham en nat på dette tidspunkt. Forholdet er derfor begået mere end 5 år forud for det tidligst mulige tidspunkt for foretagelsen af rettergangsskridt i 2011. Forholdet er derfor forældet, og tiltalte skal frifindes.


Forhold 3:


F3 kan i dag kun huske to episoder, der fandt sted, mens hun var 7 eller 8 år, det vil sige efter den 11. juni 2005, hvor hun fyldte 7 år. Den ene episode fandt sted på badeværelset, hvor tiltalte sad på hug foran brusenichen og omfavnede hende, så hun kunne mærke hans lem, der ikke var erigeret. Den anden episode fandt sted, mens hun lå sammen med tiltalte i dobbeltsengen, mens farmoren lå ved siden af og sov. De berøringer, som F3 har forklaret om både i landsretten og på videooptagelsen, har alene karakter af berøringer, der kan være omfattet af straffelovens § 232, og der er ikke tale om anden kønslig omgængelse end samleje efter straffelovens § 224. Det er ikke bevist, at berøringerne fandt sted så sent, at der ikke er indtrådt forældelse. Dette forhold må herefter anses for forældet, og tiltalte frifindes derfor også i forhold 3.


Forhold 4:


Tiltalte er i dette forhold dømt for at have overtrådt straffelovens § 225, jf. § 222, stk. 2, ved at have befølt F4's lem. F4 har i landsretten forklaret, at tiltalte på et tidspunkt, mens han gik i børnehave og var 4, 5 eller 6 år gammel, det vil sige efter den 13. marts 2005, tog hans lem i hånden og nussede det, og at det varede omkring et halvt minut. En sådan beføling af et lem har ikke karakter af anden kønslig omgængelse end samleje, og der er derfor tale om blufærdighedskrænkelse. Da det ikke med sikkerhed kan fastslås, hvornår befølingen fandt sted, har anklagemyndigheden ikke bevist, at dette forhold ikke er forældet. Forholdet må herefter anses for forældet, og tiltalte frifindes også i forhold 4.


Da tiltalte frifindes i alle forhold, tages ingen af tortgodtgørelseskravene under påkendelse.