TfK 2005.256 ØLD
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Harry Tschernja, besk.).

(Inge Neergaard Jessen, Henrik Waaben og Kim Jensen (kst.) med domsmænd).

Helsingør Rets dom af 22. september 2004:

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 922.

Retsmødebegæring er modtaget den 20. september 2004.

T er tiltalt for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, lovbekendtgørelse nr. 391 af 21. juli 1969 § 2, stk. 4, jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 3, stk. 2, jf. bilag 1, liste B, nr. 12 ved den 18. september 2004 kl. 18.00 i Statsfængslet Horserød, Esrumvej 367, Horserød, Helsingør, hvor han var indsat til afsoning at have været i besiddelse af 4,39 gram amfetamin til eget brug.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Tiltalte har blandt andet forklaret, at det er korrekt, at han sad i Horserød og afsonede en dom fra den 23. juni 2004. Han blev ransaget og der blev fundet noget narkotika. Han havde haft stoffet i en dags tid, og det var til eget brug. Der var nok til et par dage. Han havde købt det i fængslet. Han vil ikke udtale sig om, hvor meget han har givet for det.

Rettens bemærkninger:


Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 60 dage, jf. lov om euforiserende stoffer, lovbekendtgørelse nr. 391 af 21. juli 1969 § 2, stk. 4, jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 3, stk. 2, jf. bilag 1, liste B, nr. 12.

Tiltalte har i retten accepteret konfiskation af 4,39 gram amfetamin, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Østre Landsrets dom:

Helsingør Rets dom af 22. september 2004 (- - -) er anket med påstand om formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Under hensyn til at tiltalte ikke tidligere er straffet for besiddelse af euforiserende stoffer, og da der alene er tale om besiddelse af en forholdsvis begrænset mængde amfetamin til eget forbrug, findes straffen at burde fastsættes til fængsel i 30 dage.

I øvrigt stadfæstes dommen.