TfK 2008.530 VLD

V.L.D. 28. april 2008 i anke 11. afd. S-2291-07

 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Bent Holmberg, Aalborg).

(Vogter, Kirsten Thorup og Niels Toft-Vandborg (kst.) med domsmænd).

Retten i Hjørrings dom af 8. oktober 2007:

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 831.

Retsmødebegæring er modtaget den 27. juni 2007.

T er tiltalt for

1. lovbekendtgørelse om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 2, jf. senest sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 27, jf. § 2, stk. 2, jf. bilag 1, liste B, nr. 29,

ved den 12. maj 2007 kl. ca. 14.30 under afsoning i Statsfængslet på Kragskovhede, Sindalvej 81 i Jerup, at have været i besiddelse af 9,2 gram kokain til eget forbrug,

2. lov om forbud mod visse dopingmidler § 4, jf. § 3, stk. 1, jf. § 1, nr. 2,

ved den 12. maj 2007 kl. ca. 14.30 under afsoning i Statsfængslet på Kragskovhede, Sindalvej 81 i Jerup at have været i besiddelse af én flaske indeholdende ca. 8 ml »Testosterone« til eget forbrug.

Anklagemyndigheden har i medfør af straffelovens 75, stk. 2, nr. 1, nedlagt påstand om konfiskation af 9,2 gram kokain og 1 flaske »Testosterone«.

Tiltalte har erkendt sig skyldig. Han har ingen bemærkninger til konfiskationspåstanden.

Tiltalte har blandt andet forklaret, at han den 12. maj 2007 om morgenen i fængslet havde modtaget 9,2 gram kokain og 8 ml »Testosterone«. Han havde fået stofferne, fordi han trænede meget og ønskede at kunne yde mere og at blive større.

Tiltalte er tidligere straffet ved domme af 21. oktober 1998, 10. februar 1999, 30. august 2000, og 1. oktober 2001 for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, alle vedrørende besiddelse i fængsel.

Rettens bemærkninger:

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 50 dage, jf. lovbekendtgørelse om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 2, jf. senest sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 27, jf. § 2, stk. 2, jf. bilag 1, liste B, nr. 29, og lov om forbud mod visse dopingmidler § 4, jf. § 3, stk. 1, jf. § 1, nr. 2.

- - -

Vestre Landsrets dom:

Retten i Hjørring har den 8. oktober 2007 afsagt dom i sagen i 1. instans (- - -).

Tiltalte, T, har påstået formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han skulle bruge dopingmidlet i forbindelse med sin træning. Han blev isoleret i 10 dage, da kokainen og dopingmidlet blev fundet. Han havde købt begge dele i fængslet samme dags morgen. Han blev efter isolationen flyttet til lukket afdeling og fik ikke udgangstilladelse i 10 uger. Han mistede ligeledes nogle optjente løntillæg. Han skulle have været prøveløsladt den 23. april 2008, men han har fået at vide, at han på grund af denne sag skal afsone fuld tid.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Navnlig under hensyn til mængden af kokain, som tiltalte besad i fængslet, og til, at tiltalte 4 gange tidligere er dømt for besiddelse af euforiserende stoffer under afsoning, forhøjes straffen til fængsel i 60 dage. Det kan ikke føre til andet resultat, at tiltalte som følge af overtrædelserne er blevet underlagt forskellige disciplinære foranstaltninger under sin afsoning.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen.