TfK 2008.850/2 ØLD

 

  Ø.L.D. 10. september 2008 i anke 19. afd. S-1714-08
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Sanne Bager (kst.) med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Henrik Juul Halberg, Kbh., besk.).

Københavns Byrets dom 16. maj 2008.

Sagens baggrund og parternes påstande.

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 11. april 2008 og berigtiget anklageskrift er modtaget den 30. april 2008.

T og T1 er tiltalt for overtrædelse af

1.

straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1,

ved den 16. marts 2008 ca. kl. 06.00 i S-tog ved Spor 12, Banegårdspladsen 7, 1570 København V, i forening at have øvet vold mod F, idet de flere gange slog ham i ansigtet og sparkede ham i ansigtet og på kroppen.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

De tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om rettens mildeste dom.

Forklaringer.

Der er afgivet forklaring af de tiltalte og af vidnerne F, A, B, C og D.

T har i grundlovsforhør den 16. marts 2008 afgivet følgende forklaring til retsbogen:

»Anholdte erkendte sig delvist skyldig og forklarede, at han kan erkende at have tildelt forurettede et knytnæveslag efter en provokation fra forurettede i form af et slag eller et skub, hvilket gav anholdte et mærke på læben.

Anholdtes læbe blev besigtiget, og der konstateredes et mærke.

Anholdte forklarede, at han var i byen i går sammen med medsigtede. Han var lidt fuld, da de tog toget hjem. Han havde ikke taget stoffer. De hyggede sig i toget på vej hjem og hørte musik. Pludselig fór forurettede op fra sit sæde og var helt oppe at køre, Der opstod noget tumult mellem ham og forurettede, men anholdte kan ikke huske præsist, hvad der skete. Anholdte kan huske, at han blev hidsig, og han fik nærmest et black-out. Han har ikke lagt mærke til, om T1 har slået eller sparket nogen. Han har ikke selv sparket nogen, hverken i ansigtet eller på kroppen. Han stak ikke af fra stedet, selvom han sagtens kunne have gjort det, fordi han ikke mente, at han havde gjort noget galt. Han har ikke hængt i et gelænder i loftet.«

T har under hovedforhandlingen vedstået denne forklaring og afgivet følgende supplerende forklaring til retsbogen:

». . . at han den pågældende morgen fulgtes med cirka fem andre personer hjem i toget, herunder to piger, som ikke er blevet afhørt af politiet. Toget holdt på perronen, da de kom. Han satte sig i den del af vognen, hvor der er klapsæder. Han både sad ned og gik frem og tilbage i toget, mens han sang sange af rapgruppen »Suspect«. Teksten kan være provokerende, herunder med ord som »lorteluder«, men der var ikke nogen i toget, der reagerede herpå. Der var en god stemning, og de råbte ikke ad de andre passagerer. Han lagde første gang mærke til forurettede, da forurettede rejste sig op og spurgte, om tiltalte var fra rap-gruppen »Suspect«. T sagde nej, hvorefter forurettede fór hen imod tiltalte. Han var meget hidsig. Det næste tiltalte husker var, at han lå ned. Han var blevet ramt af et slag af forurettede på læben. Han havde set, at det var forurettede, der slog ham. T rejste sig op og slog igen, hvorved han ramte forurettede på kinden med højre hånd, fordi han var bange for, at forurettede kunne finde på at angribe ham med kniv. Forurettede faldt om, og herefter fik tiltalte et black-out og husker ikke mere. Han så ingen af de andre gøre noget i forhold til forurettede. Det næste han husker er, at en pige kom ind i toget, mens hun råbte og skreg. Kort tid herefter var forurettede væk.

Forevist bilag - - -, billede, bekræftede T, at det er et billede af ham.

På Hovedbanegården stod tiltalte på perronen sammen med politiet, da forurettede truede ham.«

T1 har i grundlovsforhør den 16. marts 2008 afgivet følgende forklaring til retsbogen:

»Anholdte erkendte at have sparket forurettede på kroppen, men det var efter, at forurettede havde startet et slagsmål med anholdte og T.

Anholdte forklarede, at han og T samt to andre var i S-tog på vej mod Ballerup. De sang nogle rapsange. Pludselig råbte forurettede, at de skulle tale ordentligt. Han truede med, at han ville komme og smadre dem allesammen. Herefter fór han hen til T og gav T et knytnæveslag i ansigtet. T stod på dette tidspunkt ved cykelstativerne i S-toget. Ved slaget faldt T omkuld, men han rejste sig og slog tilbage mod forurettede. Anholdte så ikke, hvor T ramte ham. T og forurettede var nu i slåskamp, og der var megen tumult. De lå halvt nede og sad halvt oppe ved sæderne. På et tidspunkt lå forurettede på gulvet og sparkede opad mod anholdte, der blev ramt i maven. Anholdte tog herefter fat i gelænderstangen i loftet og sparkede forurettede 2 gange på kroppen. Slagene ramte på overkroppen eller på maven. Der var en dame, der herefter kom ind og stoppede dem. Anholdte var en smule fuld. Han havde ikke taget nogen stoffer.«

T1 har under hovedforhandlingen i sagen vedstået denne forklaring med den korrektion, at T og forurettede ikke sloges, men at der var tumult imellem dem, idet de begge lå ned og hen over cykelstativerne og tumlede rundt.

T1 har herudover afgivet følgende supplerende forklaring til retsbogen:

». . . at stemningen i gruppen var god. De var fem drenge og to piger. De to piger var vistnok gået ned i den anden ende af toget. T1 var i godt humør, men ikke beruset. De var nok lidt larmende og sang provokerende sange, mens han gik rundt mellem vennerne. Men sangene var ikke ment som en provokation. De var bare glade. Det varede nok et kvarters tid, inden forurettede rejste sig og spurgte, om de var fra »Suspect«, og om ikke de ville »lukke røven«. Han så, at forurettede løb hen og slog T i hovedet. Han stod kun to til tre meter væk. T rejste sig op og slog forurettede med et knytnæveslag i ansigtet. Der var lidt tumult mellem de to på gulvet, men herefter afssluttedes denne hændelse. Han gik over for at tage fat i forurettede, så han kunne få forurettede ud af toget. Forurettede, der virkede meget fuld, begyndte at sparke ud mod tiltalte, mens forurettede lå ned og halvt sad op. T sad på dette tidspunkt et stykke væk sammen med nogle af de andre. T1 var ved at miste balancen og tog fat i bøjler i loftet og sparkede forurettede to gange for at forsvare sig. Han ramte forurettede i maven og på overkroppen. Denne episode varede cirka 20 sekunder. En dame kom over og fik forurettede rejst op og fulgte ham ud af toget.

Forevist bilag - - -, billede, bekræftede T1, at det er et billede af ham, men at han den pågældnede aften var iført grå hættetrøje med noget skrift henover.

Efter at de var blevet kontaktet af politiet og gået ud på perronen, fik tiltalte øjenkontakt med forurettede, der truede med at få slået dem ihjel i Ballerup.

Foreholdt bilag - - -, politirapport af 16. marts 2008, side 2, 3. afsnit, hvoraf fremgår blandt andet:

»Pludselig rejste en mand sig op - forurettede. Han sad i den anden ende af den samme kupe. Han gik hen til sigtede og hans venner og råbte: »I skal tale pænt!«

forklarede T1, at han ikke kan huske at have forklaret således til politiet, men at det godt kan passe.

Foreholdt samme bilag, samme side og afsnit, hvoraf fremgår blandt andet:

»Han stormede hen imod dem og råbte: »Så kom så skal jeg smadre jer alle sammen«.

forklarede T1, at han kan huske, at forurettede truede dem, mens han for over mod T. Inden da havde der ikke været nogen kontakt mellem dem.«

Vidnet F har afgivet følgende forklaring til retsbogen.

». . . at han befandt sig i toget efter en bytur i København. Han havde fået meget af drikke og var meget beruset. Han var på vej hjem alene og havde sat sig i toget for at spise nogle burgere, han lige havde købt. En gruppe kom inde i toget. En af dem, T, råbte højt: »Fucking luder« og lignende. Han gik rundt og råbte efter nogle personer. Da der var gået nogen tid, sagde vidnet fra sin plads, at tiltalte skulle »lukke røven«. Han sad på det tidspunkt i den ende ende af toget, og tiltalte stod i midten. De råbte lidt ad hinanden på afstand, og vidnet gik over til tiltalte, for at de ikke skulle råbe så meget. De skændtes, da han pludselig kunne mærke et slag på den ene side af ansgitet. Han så ikke, hvem der slog, men det var ikke T. Han så ikke, hvor T1 stod. Vidnet slog ikke først. Han faldt om på gulvet på grund af slaget. Han lå langs med klapsædet. Han kiggede op og så nogle fødder, der sparkede ham, og at den pågældende holdt fast i bøjlerne i loftet. Han så ikke, hvem der sparkede. Han blev ramt af spark hovedsageligt i hovedet. Nogle af sparkene kom oppe fra. Han lå ned og sprællede noget med benene som reaktion på gruppens spark. Han husker ikke, hvordan epsioden stoppede. Det næste, han kan huske, er, at han stod sammen med en pige og en anden mand ude på perronen, og at politiet kom. Han så politiet stå og snakke med de to tiltalte. Ude på perronen råbte han trusler efter dem.

Foreholdt bilag - - -, afhøringsrapport af 16. marts 2008, side 2, 3. sidste afsnit, hvoraf fremgår blandt andet:

»På et tidspunkt begynder A, at råbe skældsord efter forskellige folk, som kommer ind i toget. De andre i gruppen råber også, men det er A, der er den mest aggressive.«

forklarede vidnet, at det er korrekt, at det var A, der var den mest aggressive, og at A var T.«

Vidnet forklarede, at han, der i forvejen havde dårlig ryg, har haft ondt i ryggen siden episoden. Hans næse og et et område til højre for næsen sover.«

Vidnet A har afgivet følgende forklaring til retsbogen.

». . . at han den 16. marts 2008 var på vej hjem fra byen. Han havde drukket cirka 10 øl. Han var lettere beruset. Han havde lige sat sig ind i S-toget, da han hørte nogen, der talte højt. Han kiggede derhen og så lidt tumult mellem tre personer, således at to af personerne skubbede til den tredje. Den tredje skubbede igen, formentlig i brystet på en af de andre eller dem begge. Han kiggede væk. Da han så derhen igen, var der en person, der hang i bøjlerne, mens han sparkede på en person, der lå ned. Han ramte personen i nærheden af hovedet, men vidnet husker ikke, om han ramte forurettede i hovedet. Det var en af de to skubbende personer, der nu sparkede, og den anden stod ved siden af. Han husker ikke, om den anden gjorde noget. Han ved ikke, hvem der skubbede og sparkede til forurettede. Vidnet gik derhen og trak forurettede ud af toget. Der var en kvinde, der stod og råbte. Ude på perronen ringede han efter politiet.

Foreholdt bilag - - -, afhøringsrapport af 17. marts 2008, side 1, 2. afsnit, hvoraf fremgår blandt andet:

»Anmelder forklarede, at drengene råbte grimme ord efter de andre passagerer«

forklarede vidnet, at det var noget, som forurettede havde sagt til ham.

Foreholdt samme bilag side - - -, 1. afsnit, forklarede vidnet, at han i dag kun husker, at det var to personer, der slog og sparkede.«

Vidnet B har afgivet følgende forklaring til retsbogen:

». . . at hun den 16. marts 2008 var på vej hjem fra en tur i byen sammen med en veninde. Hun var meget påvirket. Mens hun stod og klippede sin billet, kiggede hun ind i toget og så, at der var nogen, der var oppe og slås. Hun stod et par meter væk. Der var en tre-fire personer involveret. Det gik op for hende, at det var meget voldsomt. En person lå ned langs med cykelstativerne, mens en lyshåret mand hang i hattehylden og et par gange lavede trampebevægelser ned mod den person, der lå ned. Hun kan ikke forestille sig andet, end af den liggende perosn blev ramt, men hun så det ikke. Den liggende person lå med hænderne for hovedet og krummet lidt sammen for at skærme mod sparkene. Hun gik ind og hjalp den liggende person væk fra de to andre. Efterfølgende udpegede hun de to tiltalte som dem, der var med i slagsmålet, og T1 som ham, der sparkede forurettede. Begge de tiltalte var sammen om det, men hun har svært ved at sige præcist, hvad T gjorde over for forurettede. Det var T1, der efter det, hun så, var den mest udfarende. Der var en tredje person til stede, men da hun ikke var sikker på, hvem den tredje var, eller hvad han gjorde, udpegede hun ikke ham over for politiet. Ude på perronen fremsatte forurettede trusler over for de to, herunder at han kendte dem og nogen fra Bandidos.

Foreholdt bilag - - -, afhøringsrapport af 16. marts 2008, side 2, 5. afsnit, hvoraf fremgår følgende:

»Hun forklarede, at hun ikke så A slå eller hoppe på forurettede. men han var tydeligvis med i grupperingen«

forklarede vidnet, at det også er således, hun husker det i dag. Hun var ikke i tvivl om, at T var med i overfaldet.

Hun var bagefter chokeret over, at der ikke var nogen, der havde grebet ind.«

Vidnet C har afgivet følgende forklaring til retsbogen:

». . . at han den 16. marts 2008 om morgenen var sammen med de tiltalte på Hovedbanegården. Han havde været med dem i byen. De er gode venner. Da de satte sig ind i toget, var de lidt fulde og glade. De råbte lidt. Vidnet sad på sæderne ved barnevognene. De andre gik måske lidt rundt. Han husker, at forurettede råbte højt på et tidspunkt, hvor han var sammen med de to tiltalte. Han så forurettede komme løbende gennem togvognen og løbe ind i T's bryst, således at T mistede balancen og faldt ned på gulvet. Han husker det som en tackling fra NFL-fodbold. Herefter rejste T sig op og slog forurettede. Han husker ikke, hvor T ramte. Forurettede faldt ikke omkuld herved. Han ved ikke, hvor T1 var på det tidspunkt. Herefter gik vidnet ud af toget, da han ikke er vild med slåskamp.«

Vidnet D har afgivet følgende forklaring til retsbogen.

». . . at han er ven med de to tiltalte og var sammen med dem og nogle andre den 16. marts 2008 om morgenen efter en tur i byen. Han var meget fuld. Han forsøgte at sove, mens han var i toget. Han hørte de tiltalte gå og råbe. På et tidspunkt hørte han en mand uden for gruppen råbe højt og piske en stemning op. Han så og hørte, at T1 og T og manden gik og råbte ad hinanden. Han husker ikke yderligere.«

Oplysningerne i sagen.

Der er under sagen dokumenteret politiattest af 5. april 2008 fra F's henvendelse på skadestuen den 16. marts 2008, hvoraf om de objektive fund fremgår:

ȯjenomgivelser

Rødme og hævelse omkring hø øje. Ømhed ved berøring af øjenomgivelser. Normal øjenundersøgelse. Blålig misfarvning.

Næse

Hævet, ikke øm ved berøring. Blodtryk 139/93, puls 103. VÅgen og klar. Bevægede arme og ben normalt.«

Personlige oplysninger.

Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse vedrørende T1 - - -

T1 har om sine personlige og økonomiske forhold forklaret, - - -

Tiltalte T1 er tidligere straffet

- - -

T har om sine personlige forhold forklaret, at han bor i Ballerup. Han vil gerne uddanne sig til kok.

T er tidligere straffet, senest

ved Ballerup Rets dom af 26. oktober 2006 med fængsel i 30 dage, betinget med 2 års prøvetid for overtrædelse af straffelovens § 244.

ved Frederiksberg Rets dom af 14. februar 2008 med fængsel i 3 måneder for overtrædelse af straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1. Straffen omfatter også den betingede straf i dom af 26. oktober 2006, jf. straffelovens § 61, stk. 2.

T1 har under sagen været frihedsberøvet fra den 16. marts 2008.

T har under sagen været frihedsberøvet fra den 16. til den 18. marts 2008.

Rettens begrundelse og afgørelse:


Vedrørende T finder retten det i overensstemmelse med hans egen forklaring og det i øvrigt foreliggende bevist, at han tildelte forurettede et knytnæveslag i ansigtet.

Efter den meget troværdige forklaring fra vidnet F finder retten det ubetænkeligt at tilsidesætte T's og de divergerende forklaringer fra T1 og C om den påståede forudgående voldsudøvelse fra forurettedes side.

Det findes endvidere i overensstemmelse med T1's egen forklaring og efter forklaringerne fra vidnerne A og B bevist, at T1 herefter tildelte forurettede mindst to spark, heraf mindst ét spark i ansigtet.

Det findes ikke bevist, at de tiltalte udøvede volden i forening, eller at de tiltalte deltog aktivt i voldsudøvelsen ud over det, der er anført ovenfor.

De tiltalte findes i det således beskrevne omfang skyldige i den rejste tiltale.

Straffen for T fastsættes til fængsel i 50 dage, jf. straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1.

Straffen for T1 fastsættes til fængsel i 4 måneder. Straffen omfatter også den betingede straf i dommen af 22. januar 2007, jf. straffelovens § 61, stk. 2.

Efter forholdets karakter, og henset til at der er tale om vold i gentagelsestilfælde, finder retten ikke grundlag for at gøre straffene helt eller delvist betinget, ej heller med vilkår om samfundstjeneste.

- - -

Østre Landsrets dom.

Københavns Byrets dom af 16. maj 2008 - - - er anket af T med påstand om frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Kriminalforsorgen har til brug for ankesagen afgivet en udtalelse af 2. september 2008. Anklagemyndigheden har oplyst, at tiltalte blev prøveløsladt den 4. juli 2008 efter afsoning af Frederiksberg Rets dom af 14. februar 2008 med en prøvetid på 2 år og reststraf på 32 dage.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet F, der har forklaret i det væsentlige som i byretten.

For landsretten er endvidere afgivet forklaring af E, der har forklaret, at han befandt sig i toget på vej hjem med sine venner blandt andre T. Han var rimelig meget beruset. De var alle glade og højrystede. Pludselig kom F »løbende som en bjørn«. Han løb over og ind i T, der faldt ned. T rejste sig herefter, hvorpå F faldt ned. Det hele var meget tumultagtigt.

De i byretten af vidnerne A, B, C og D afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Landsrettens begrundelse og resultat:


Efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at T har tildelt forurettede et knytnæveslag i ansigtet. Det tiltrædes endvidere, at det ikke kan anses for godtgjort, at forurettede, F, inden voldsudøvelsen har tildelt T et slag i ansigtet.

Efter en samlet bedømmelse af de afgivne forklaringer om hændelsesforløbet finder landsretten imidlertid, at den udøvede vold er udført i en oprørt sindstilstand, der var fremkaldt af forurettede ved dennes aggressive henvendelse til tiltalte. Forholdet er derfor omfattet af straffelovens § 82, nr. 5.

Som følge af det ovenfor anførte finder landsretten, at straffen bør nedsættes til fængsel i 40 dage. Det findes endvidere undtagelsesvist forsvarligt at gøre straffen betinget som nærmere anført nedenfor.

Thi kendes for ret:


Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at han straffes med fængsel i 40 dage. Fuldbyrdelsen af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid, der udløber den 4. juli 2010. Tiltalte undergives tilsyn af Kriminalforsorgen i en periode, der udløber den 4. juli 2009.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.