Besiddelse af 46 gram hash i fængsel udløste betinget dom


 

Ved Retten i Tåstrup i sagen SS 7/05, 10/5 2005 blev en person, der som indsat i et åbent fængsel var fundet i besiddelse af 46 gram hash til eget forbrug, straffet med fængsel i 20 dage, som blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Den pågældende havde tidligere samme år vedtaget en bøde for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Han var fundet egnet til samfundstjeneste.

Retten udtalte om strafudmålingen:
"Straffen fastsættes til fængsel i 20 dage, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. straffelovens § 89.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Tiltalte skal herunder udføre samfundstjeneste i 40 timer, jf. straffelovens § 62.

Retten har ved fastsættelse af straffen lagt vægt på mængden af hash, som tiltalte havde i fængslet. Retten har videre lagt vægt på, at tiltalte, der tidligere er straffet flere gange, nu er ophørt med misbrug af hash og alkohol. Han har læreplads og kæreste. På den baggrund har retten fundet det forsvarligt helt undtagelsesvis at gøre straffen betinget."