Cirkulære nr. 9085 af 5. marts 2012 om satsregulering pr. 1. januar 2012 for tjenesterejser

(Til samtlige ministerier mv.)

 

I medfør af Finansministeriets cirkulære af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen (Perst. nr. 057-00) reguleres satserne for godtgørelse af merudgifter på tjenesterejser hver 1. januar, jf. aftalens kapitel 7. Aftalen er indgået med centralorganisationerne.

Høj og lav sats (bilag 1) for kørsel i egen bil er ændret i 2012 som følge af, at Skatterådet har forhøjet satserne.

Godtgørelse for tjenstlig kørsel på cykel eller knallert (bilag 1) vil pr. 1. januar 2012 stige til 50 øre pr. kilometer som følge af, at Skatterådet har forhøjet satsen. Der er ikke længere et maksimum pr. år for cykelgodtgørelse.

Satserne i bilag 2, 3, 4 og 6 er uændrede i 2012 i forhold til 2011 som følge af uændrede satser i skattelovgivningen.

Hoteldispositionsbeløbene (bilag 5) for 2012 er i flere tilfælde ændret i op- eller nedadgående retning i forhold til 2011, idet beløbet for hvert enkelt land er baseret på den højeste gennemsnitspris af gennemsnitspriserne for de 2 mest besøgte byer i det enkelte land. Hertil er lagt den forventede stigning i overnatningspriser i 2012 i forhold til 2011. Hoteldispositionsbeløb for Danmark er baseret på Moderniseringsstyrelsens hotelaftale for Danmark.

Satserne pr. 1. januar 2012 fremgår af:

Bilag 1: Transportgodtgørelse

Bilag 2: Time- og dagpenge samt procentgodtgørelse i Danmark og på Færøerne

Bilag 3: Dagpenge og procentgodtgørelse i udlandet og i Grønland

Bilag 4: Måltidsfradrag i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland

Bilag 5: Hoteldispositionsbeløb i Danmark, på Færøerne og i udlandet

Bilag 6: Udokumenteret nattillæg i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland

Ikrafttræden

Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2012. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 9006 af 13. januar 2011 (Perst. nr. 001-11).

Moderniseringsstyrelsen, den 5. marts 2012

Tine Asmussen

 


Bilag 1

Transportgodtgørelse pr. 1. januar 2012

Biler og motorcykler

§ 14. Almindelig godkendt kørsel:

2,10 kr. pr. km

§ 15. Kørsel i henhold til bemyndigelse:

Indtil 20.000 km i et kalenderår 3,80 kr. pr. km

Ud over 20.000 km i et kalenderår 2,10 kr. pr. km

§ 16. Kørsel i udlandet:

2,10 kr. pr. km

Knallerter og cykler

§ 17. Der ydes godtgørelse med 50 øre pr. km.


Bilag 2

Time- og dagpenge samt procentgodtgørelse i Danmark og på Færøerne pr. 1. januar 2012

 

A. Time- og dagpenge
   
   
Dagpenge 1)
kr.
Timepenge 1)
kr.
       
I
Ureducerede satser
390,00 2) 3)
16,25 2) 3)
       
II
Satser reduceret med 1/4 i Danmark
292,50 2) 3)
12,19 2) 3)
       
III
Satser reduceret med 1/6 på Færøerne
325,00 2) 3)
13,54 2) 3)
       
B. Procentgodtgørelse 1)
   
       
Procentgodtgørelse udgør 113,75 kr. pr. døgn
       
       
1) Der kan aldrig samtidig ydes både time- og dagpenge og procentgodtgørelse. Procentgodtgørelse ydes alene i det tilfælde, der er nævnt i tjenesterejseaftalens § 20, stk. 2
2) Satserne for time- og dagpenge er højere i det omfang, der efter tjenesterejseaftalens § 22, stk. 3, er indgået lokal aftale herom. Satserne kan dog ikke overstige:
I Ureducerede satser: Dagpenge 455 kr. og timepenge 18,96 kr.
II Satser reduceret med 1/4 i Danmark: Dagpenge 341,25 kr. og timepenge 14,22 kr.
III Satser reduceret med 1/6 på Færøerne: Dagpenge 379,17 kr. og timepenge 15,80 kr.
3) Måltidsfradrag foretages i overensstemmelse med bilag 4.
 

 


Bilag 3

Dagpenge og procentgodtgørelse i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2012

 

 
Dagpenge 1)2)
kr.
Procentgodtgørelse 1)
kr.
Europa
   
Belgien
455
113,75
Bulgarien
337 3)
101,10 3)
Cypern
455
113,75
Estland
455
113,75
Finland
455
113,75
Frankrig
455
113,75
Grækenland
455
113,75
Grønland
455
113,75
Holland
455
113,75
Irland
455
113,75
Island
455
113,75
Italien
455
113,75
Letland
455
113,75
Litauen
455
113,75
Luxembourg
455
113,75
Norge
455
113,75
Polen
455
113,75
Portugal
455
113,75
Rumænien
455
113,75
Rusland
455
113,75
Schweiz
455
113,75
Slovakiet
322 3)
96,60 3)
Spanien
455
113,75
Storbritannien
455
113,75
Sverige
455
113,75
Tjekkiet
455
113,75
Tyrkiet
455
113,75
Tyskland
455
113,75
Ukraine
455
113,75
Ungarn
455
113,75
Østrig
455
113,75
     
Afrika
   
Elfenbenskysten
455
113,75
Kenya
455
113,75
Marokko
455
113,75
Mozambique
302 3)
90,60 3)
Sydafrika
250 3)
75,00 3)
Tanzania
455
113,75
Tunesien
357 3)
107,10 3)
Zambia
344 3)
103,20 3)
Zimbabwe
260 3)
78,003)
Ægypten
347 3)
104,10 3)
     
Amerika
   
Argentina
455
113,75
Bolivia
260 3)
78,00 3)
Brasilien
455
113,75
Canada
455
113,75
Chile
455
113,75
Colombia
344 3)
103,20 3)
Cuba
363 3)
108,90 3)
Mexico
455
113,75
USA
455
113,75
Venezuela
455
113,75
     
Asien
   
Arabiske Emirater,
De forenede
455
113,75
Bangladesh
344 3)
103,20 3)
Bhutan
189 3)
56,70 3)
Filippinerne
455
113,75
Hong Kong
455
113,75
Indien
250 3)
75,00 3)
Indonesien
455
113,75
Iran
260 3)
75,00 3)
Israel
455
113,75
Japan
455
113,75
Jordan
455
113,75
Kina
455
113,75
Korea (Syd)
455
113,75
Kuwait
455
113,75
Malaysia
255 3)
76,50 3)
Nepal
211 3)
63,30 3)
Oman
455
113,75
Pakistan
214 3)
64,20 3)
Qatar
455
113,75
Saudi Arabien
455
113,75
Singapore
455
113,75
Syrien
455
113,75
Thailand
311 3)
93,30 3)
     
Australien
   
Australien
455
113,75
New Zealand
455
113,75
     
Ikke særligt nævnte lande
455
113,75
     

 

1) Der kan aldrig samtidig ydes både dagpenge og procentgodtgørelse. Procentgodtgørelse ydes alene i det tilfælde, der er nævnt i tjenesterejseaftalens § 21, stk. 2.

2) Måltidsfradrag foretages i overensstemmelse med bilag 4.

3) Dagpengesatsen og procentgodtgørelsen (her på 30 pct.) er højere i det omfang, der efter tjenesterejseaftalens § 22, stk. 3 er indgået lokal aftale om højere dagpenge. Dagpenge kan dog ikke overstige 455,00 kr. og procentgodtgørelse kan ikke overstige 113,75 kr.


Bilag 4

Måltidsfradrag i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2012

Time- og dagpengene skal reduceres, hvis den ansatte får gratis måltider i tilknytning til tjenesterejsen.

Fradraget foretages i den time- og dagpengesats, der er gældende, jf. herved Bilag 2 med note 2 og Bilag 3 med note 3.

Fradraget udgør følgende:

 

       
Morgenmad
15 pct.
   
Frokost
30 pct.
   
Middag
30 pct.
   
Fuld kost
75 pct.
   

 

Fremkommer der en tredje decimal på 5 eller mere afrundes opad til nærmeste hele ørebeløb, ellers nedad.

Eksempel 1

Fradragene udgør ved en ureduceret sats på 390 kr. følgende:

 

       
Morgenmad
58,50 kr.
   
Frokost
117,00 kr.
   
Middag
117,00 kr.
   
Fuld kost
292,50 kr.
   

 

Eksempel 2

Fradragene udgør ved en ureduceret sats 455 kr. følgende:

 

       
Morgenmad
68,25 kr.
   
Frokost
136,50 kr.
   
Middag
136,50 kr.
   
Fuld kost
341,25 kr
   

 


Bilag 5

Hoteldispositionsbeløb i Danmark, på Færøerne og i udlandet pr. 1. januar 2012

A. Danmark og Færøerne

I Ureducerede satser:

 

 
Hovedstadsområdet
1.025 kr.
 
 
Århus
1.025 kr.
 
 
Øvrige land
1.025 kr.
 
 
Færøerne
1.170 kr.
 

 

II Satser reduceret med 1/4 i Danmark:

 

 
Hovedstadsområdet
770 kr.
   
 
Århus
770 kr.
   
 
Øvrige land
770 kr.
   
         
IIISats reduceret med 1/6 på Færøerne
975 kr.
 

 

B. Udlandet

 

Belgien
EUR
175
 
Canada
CAD
190 + tax
 
Finland
EUR
150
 
Frankrig
EUR
180
 
Grækenland
EUR
145
 
Holland
EUR
150
 
Irland
EUR
115
 
Island
ISK
33.460
 
Italien
EUR
150
 
Luxembourg
EUR
150
 
Norge
NOK
1.490
 
Portugal
EUR
95
 
Schweiz
CHF
260
 
Spanien
EUR
130
 
Storbritannien
GBP
150
 
Sverige
SEK
1.750
 
Tyskland
EUR
110
 
USA (New York og Washington D.C.)
USD
285 + tax
 
USA (i øvrigt)
USD
235 + tax
 
Østrig
EUR
150
 

 


Bilag 6

Udokumenteret nattillæg i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2012

I

Ureduceret sats:195,00 kr.

II

Sats reduceret med 1/4 i Danmark: 146,25 kr.

III

Sats reduceret med 1/6 på Færøerne:162,50 kr.

IV

Sats reduceret med 1/4 i udlandet og i Grønland:146,25 kr.