Vejledende takster blandt andet til salærer til forsvarsadvokater

 

 

 


 

Vejledende takster pr. 1. oktober 2012 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager

Vejledende takster pr. 1. januar 2010 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager

Vejledende takster pr. 1. november 2007 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater
samt til beskikkede advokater i ægteskabs- og børnefjernelsessager

Vejledende takster pr. 1. november 2005 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater
samt til beskikkede advokater i ægteskabs- og børnefjernelsessager