Landsforeningen KRIM yder gratis juridisk hjælp blandt andet til at klage over eller søge erstatning hos politi og fængselsmyndigheder.
KRIMs formål er også at oplyse om og skabe debat om især politi og kriminalforsorg. Hjemmesiden bidrager med regler, praksis, artikler, statistik mv.

 

 
   
Nyheder, debat, foredrag, kurser, artikler, links til forskning, statistik, brevkasse mv.
         
     
Gratis retshjælp og information om regler og praksis vedrørende ophold i fængsler og arresthuse, politi, straffeattester, straffedes økonomi og flere andre områder
       
       
Er du vidne til vold eller andre overgreb fra politi, fængselspersonale, dørmænd, vagtselskaber m. fl., kan KRIM ofte bruge dine oplysninger og eventuelle billeder
     
KRIM modtager klager over politiet eller fængselsmyndighederne på 70 22 22 42 - herunder klager om vold eller andre overgreb