Du kan få erstatning, hvis du har været udsat for overgreb
og vold fra politiet eller fra fængselsmyndighederne

 


Praksis ved Den europæiske Menneskerettighedsdomstol siden sidst i 1990'erne viser, at tolerancen over for voldelige politifolk og fængselsbetjente i Europa er faldende.

Har en person, der har været i kontakt med politiet eller fængselsmyndighederne, skræmmer, buler, blå mærker eller lignende efter denne kontakt, skal myndighederne bevise, at der ikke er udøvet overdreven magtanvendelse eller egentlig vold mod den pågældende. Kan myndighederne ikke bevise dette under en klagesag ved menneskerettighedsdomstolen, bliver det pågældende land dømt for at krænke menneskerettighederne, hvilket som udgangspunkt medfører erstatning til klageren.

Har du været udsat for overgreb fra politiet eller fængselsmyndigheder, anbefales du straks at søge læge eller skadestue for at sikre dig bevis. Du skal blot fortælle, hvad der er sket, hvorpå lægen vil nedskrive dette, samtidigt med, at han eller hun undersøger, om der er overensstemmelse mellem skaderne og din forklaring. Lægen eller skadestuen gemmer oplysningerne, således at de senere kan tilvejebringes under en eventuel klagesag.

Vil du have KRIMs hjælp til at klage over politiet, kan du bruge vores særlige formular til klage over politiet.

Vil du have KRIMs hjælp til at klage over fængselsforhold, kan du bruge vores særlige formular til klage over fængselsforhold.

Du er også velkommen til at ringe til KRIM på 70 22 22 42, som besvares på hverdage fra kl. 10.00 til kl. 16.00, hvor KRIM også tager imod klager og/eller yde dig vejledning.