Vejledning til formular til klage over fængselsforhold

 
Klager over fængselsforhold (f. eks. vold fra fængselspersonalet, magtmisbrug eller en urimelige afgørelse)

KRIM hjælper med at klage eller søge erstatning, hvis du har været udsat for vold fra fængselspersonalet, magtmisbrug eller anden form for ukorrekt adfærd fra fængselsfolk. KRIM hjælper også, hvis du uden rimelig grund for eksempel har været udelukket fra fællesskab (isoleret), har modtaget en disciplinærstraf, er nægtet lægehjælp, er nægtet adgang til uddannelse, er nægtet besøg, eller hvis du er blevet nægtet udgang fra fængslet. 

Klager du over en afgørelse, skal du normalt kun udfylde felt 4 og 5 i formularen. Klager du over en hændelse, vil KRIM gerne vide, hvor hændelsen skete og hvornår, og om den blev overværet af vidner. Derudover skal vi bede om dit navn, adresse og evt. telefonnummer, således at vi kan kontakte dig. Endelig skal du (gerne kortfattet) fortælle din version af, hvad der skete. Du skal normalt udfylde alle fem lyseblå felter - dvs. felt 1, 2, 3, 4 og 5. Du bedes fortælle, hvis du er i tvivl om hændelsesforløbet eller ikke (længere) kan huske det.

Ønsker du hjælp til at udfylde formularen, er du velkommen til at skrive til KRIM eller ringe på 70 22 22 42
 
     
 
 

Klik her for at gå til formularen

 
 
     
   


Søg hurtigst muligt læge eller skadestue, hvis du har mærker efter overgreb, så de kan blive registreret.

Indsatte, der klager over vold i fængslet, har ret til kontakt med en uvildig læge straks.