Fængselsbetjente frygter at komme i "bad standing" hos tyranniske kolleger, beskylder hinanden for at lyve
og kalder kriminalforsorgens disciplinærstraffe mod kolleger for "ulovlige"


 

Af Claus Bonnez, formand for Landsforeningen KRIM

10. november 2007


Dansk Fængselsforbunds formand Kim Østerbye beskylder i en redegørelse til direktøren for Kriminalforsorgen fængselsledelsen i Anstalten ved Herstedvester for at have idømt tre fængselsfunktionærer "urimelige og ulovlige disciplinærstraffe" og er vred over, at kriminalforsorgen har forflyttet en fængselsbetjent i stedet for blot at give den pågældende en advarsel eller en irettesættelse. Formanden udtaler videre, at han "går efter" den form for "ledelsesstil", der ligger bag sanktionerne mod kollegerne. Læs brev af 5. november 2005 fra forbundsformanden til Direktøren for Kriminalforsorgen. I redegørelsen benægter forbundsformand Kim Østerbye, at han tidligere skulle have udtalt, at han ville "nakke" tidligere inspektør i Anstalten ved Herstedvester Lene Møller- Nielsen.

Ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten online den 12. november 2007 skulle fire ledere fra kriminalforsorgen til avisen have beskyldt forbundsformanden for at "digte og lyve" i redegørelsen. I forhold til forbundsformandens påstand i redegørelsen om, at man på det møde, hvor udtalelserne skulle være fremkommet, kun talte om tre "personalesager", citerer avisen afdelingsleder Kim Voss for at sige: "Sagerne blev overhovedet ikke diskuteret på mødet". Han skulle videre have udtalt til avisen: "Det er meget betænkeligt, at en landsformand omgår sandheden i en redegørelse til direktøren i Kriminalforsorgen for at redde sit eget skind".

Morgenavisen Jyllands-Posten online den 9. november 2007 citerer fra et brev, som Lars Pedersen på vegne af den fælles lederforening i Statsfængslet i Vridsløselille og Anstalten ved Herstedvester få dage forinden har afsendt til Direktoratet for Kriminalforsorgen og forbundsformanden. Af brevet skulle blandt andet fremgå:
 
  "Vi tager afstand fra, at Kim Østerbye som vores demokratisk valgte formand står frem i pressen og
giver udtryk for, at tre navngivne ledere lyver i en mail sendt til direktøren. I samme moment
siger Kim Østerbye, at Jan Pedersen som formand for lederne ligeledes lyver..."

Endvidere skulle følgende fremgå af brevet:
  "Vi må med stor beklagelse blot konstatere, at vi ikke længere har tillid til, at Kim Østerbye i
fremtiden på en saglig og ærlig måde vil kunne repræsentere ledere i Kriminalforsorgen. Det skal
heller ikke være nogen hemmelighed, at mange af vores medlemmer er ved at miste tålmodigheden med
Dansk Fængselsforbund - og seriøst overvejer at lægge deres kontingent et andet sted."

Fængselslederne beklager i brevet også, at kriminalforsorgens ledelse ikke er mere kritiske overfor formanden for Dansk Fængselsforbund. De anfører ifølge avisen herom blandt andet:
"At William Rentzmann som direktør for Kriminalforsorgen efterfølgende udtaler, at han i det store
hele stadig har tiltro til Kim Østerbye - og dermed indirekte bakker op om Kim Østerbye - er blot
endnu et skub i retning af manglende tiltro på fremtiden og de udfordringer, som Kriminalforsorgen
står over for."

Om direktoratets manglende reaktion på tidligere fremkomne advarsler om fængselsbetjentes tyranni mod ledelsen i Anstalten ved Herstedvester anføres der i brevet videre:
»Vi kan blot endnu en gang konstatere, at den fuldstændig manglende reaktion er et tegn på enten
ligegyldighed eller, at der måske er tale om en manglende evne til at løse konflikten. Den
pågældende leder kan i hvert fald ikke sidde med en opfattelse af opbakning,« lyder kritikken af
William rentzmann.

Avisen citerer videre fængselslederne fra de to anstalter for i deres brev at give udtryk for bekymring for den "fremtidige ledelsessituation" i "hele kriminalforsorgen. Citatet lyder:
  Vi har med stor beklagelse måttet sande, at vi havde siddet i en anden situation i dag, hvis
konflikten var blevet håndteret på en anden måde. Eller for nogens vedkommende bare håndteret. Vi
ser med stor bekymring og skepsis på den fremtidige ledelsessituation ikke blot på Herstedvester,
men så sandelig i hele Kriminalforsorgen

Tidligere formand for Dansk Fængselsforbund Carsten Pedersen citeres i Jyllands-Posten online den 4. november 2007 for at udtale, at kriminalforsorgen er en institution, der er i dyb krise, hvor det er lykkes ledelsen at holde "Rigets sande tilstand" skjult for offentligheden. Krisen har ifølge Carsten Pedersen resulteret i en voldsom forråelse af tonen i fængslerne, som blandt andet har bevirket, at medarbejdere i dag har adopteret rockertermer og taler om at være i "good" eller "bad standing" i forhold til negativt styrende betjente.

Den omstændighed, at direktøren for kriminalforsorgen tidligere skulle have udtalt til avisen, at han intet kunne gøre ved fængselsbetjentenes adfærd, får den tidligere forbundsformand til at udtale til avisen:

"Hvis det står til troende, er det et signal til alle i hele systemet: Opfør jeg så råddent, som I vil, for der sker ingenting! I kan blæse på alt, hvad der hedder Kriminalforsorgens visioner, udvikling af Kriminalforsorgen og alt muligt andet. I skal bare være sikre på, at vi ikke kan bevise jeres opførsel. Det er det signal, William Rentzmann sender ud til alle ansatte i Kriminalforsorgen. Så kan vi lige så godt lukke butikken og give op. Og så er det spørgsmålet, om man fra politisk side ikke skal spørge sig selv: Vi har en relativt dyr kriminalforsorg. Er de i stand til at løse den opgave, hvis det er holdningen i den øverste ledelse?"

Videre citeres den tidligere forbundsformand for at udtale:
"Hvilken anden virksomhed ville acceptere eller overleve at slå ud med armene og give op? Det er den mest defensive udmelding, jeg nogensinde har hørt fra Kriminalforsorgens ledelse."

Ifølge avisen udtaler den tidligere forbundsformand derpå, at direktør William Rentzmann er "bange" for "Justitsministeren og formanden for Dansk Fængselsforbund", der har den "altoverskyggende magt i kriminalforsorgen".

I Jyllands-Posten online den 4. november 2007 citeres de radikales retsordfører Simon Emil Ammitzbøll for at udtale således om de udtalelser, som formanden for Dansk Fængselsforbund beskyldes for at have fremsat:
"Der er to ting at sige til det. For det første må Kim Østerbye trække sig som formand for Dansk Fængselsforbund. For det andet tyder noget på, at Dansk Fængselsforbunds ledelse er præget af en syg kultur, som medlemmerne af forbundet ikke kan være med tjent med."