Tidligere udgaver af Rigsadvokatens meddelelser om behandlingen af
straffesager vedrørende psykisk afvigende kriminelle og personer omfattet af straffelovens § 70

 

 

   
 
  Rigsadvokatens meddelelse nr. 5 af 12. juli 2007 om behandlingen af straffesager vedrørende psykisk afvigende kriminelle og personer omfattet af straffelovens § 70