Kommentarer til reglerne om medindflydelse til indsatte

 


Af advokat Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM

Sidst opdateret 21. september 2010 

§ 34. De indsatte skal have mulighed for at øve indflydelse på deres tilværelse i institutionen gennem valgte talsmænd.  
 
Stk. 2. På hver afdeling eller for bestemte grupper af indsatte vælges en talsmand. Alle indsatte kan vælges som talsmand. Alle de indsatte eller talsmændene har ret til at vælge en fælles talsmand. Valg af talsmænd og fælles talsmand foregår ved skriftlig, hemmelig afstemning, der kontrolleres af institutionen og repræsentanter for de indsatte i fællesskab.  
 
Stk. 3. De indsatte har ikke ret til at deltage i drøftelser vedrørende sager om enkeltpersoner eller sager, der vedrører institutionens sikkerhed.  
 
Stk. 4. Justitsministeren fastsætter regler om gennemførelsen af de indsattes medindflydelse.  

Talsmandshøring (nedskæringer). FOB.83.139

FOB 1963.70 - Spørgsmålet om fangers ret til at foretage kollektive henvendelser til fængselsmyndighederne. (J. nr. 283/63).