Folketingets Ombudsmand
og fængsler, arresthuse mv.
 

 

Indsatte i danske fængsler og arresthuse kan klage til Folketingets Ombudsmand over forholdene i fængsler og arresthuse. De fleste klager til ombudsmanden fra indsatte vedrører afgørelser truffet mod den indsatte for eksempel om udgang eller om overførsler mellem fængslerne. KRIM indsender med mellemrum klager til ombudsmanden for indsatte.

Ombudsmanden vil normalt ikke behandle sager, der kræver en egentlig bevisvurdering. Når en indsat klager over vold fra personalets side, bliver sagen normalt afvist, fordi personalet benægter, at der er foregået noget forkert. Der skal således foretages den bevisvurdering, som ombudsmanden ikke vil foretage. Anklagemyndigheden rejser normalt ikke voldssager mod fængselspersonalet. Det fremgår ikke af retsplejeloven, at der ikke kan rejses strafferetlige undersøgelser i sager, hvor der klages over vold fra fængselspersonalet. Der har imidlertid udviklet sig en meget fast praksis, der fører til, at dette ikke sker.
 
 
    Vælg et emne nedenfor:  
Når fængselsbetjentene samstemmende fortæller, at en indsat blot snublede på trappen, må den indsatte oftest lade sig nøje med at få oplyst, at ombudsmanden ikke foretager bevisvurdering.

Billedet af Arresthuset i Odense er fra august 2008.
     
  Indledende om Folketingets Ombudsmand og fængsler  
  Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand om fængsler  
  Ældre udtalelser fra Folketingets Ombudsmand  
  Folketingets ombudsmands inspektioner af fængsler mv.