De europæiske Fængselsregler
 

 

De Europæiske Fængselsregler er blevet meget detaljerede og citeres i stigende grad i de afgørelser, der træffes af Den europæiske Menneskerettighedsdomstol. Medlemsstaterne kan således indirekte blive forpligtet af reglerne.

Vicedirektør Annette Esdorf, Direktoratet for Kriminalforsorgen, har i "Nyt fra Kriminalforsorgen", nr. 3, 2006, udtalt, at Kriminalforsorgen sætter en ære i at overholde reglerne. Hun udtaler nærmere:   

 

"..De Europæiske fængselsregler er en rekommandation, dvs. en anbefaling af god praksis inden for alle aspekter af fængselsadministration. I modsætning til en konvention eller et charter er reglerne ikke bindende for Europarådets medlemslande. Kriminalforsorgen har dog altid sat en ære i at overholde reglerne og sikre overensstemmelse mellem dem og vores nationale regler om fængsler. ..."
 

 

Det er naturligvis ikke uvæsentligt, at de straffuldbyrdende myndigheder således giver udtryk for, at man har til hensigt at overholde reglerne. Det er til trods herfor KRIMs opfattelse, at der er gode grunde til at være opmærksom på reglerne og anvende dem i konkrete sager. Som nævnt andre steder, er det KRIMs opfattelse, at de danske myndigheder ikke altid lever op til de europæiske fængselsregler, uanset at dette angiveligt er hensigten.

 
 
    Vælg et emne nedenfor:  
De europæiske fængselsregler blev ændret i 2006 og er efterhånden ganske detaljerede. De gælder også i danske fængsler og arresthuse.
Billedet viser Arresthuset i Århus og er taget i maj 2008.
     
  De europæiske fængselsregler (alle regler)  
  Fængselsreglerne opdelt i emner  
  Nærmere om fængselsreglernes anvendelsesområde  
  Grundprincipperne i fængselsreglerne  
  Frihedsberøvelsen er en straf i sig selv  
  De europæiske fængselsregler binder (indirekte) medlemslandene  
     
  De europæiske fængselsregler fra 1987 m. kommentarer (ophævede)