Bestemmelser i De Europæiske
Fængselsregler om indsattes krav på fortrolighed ved juridisk rådgivning

 


Se De Europæiske Fængselsregler (alle regler)

Mere om De Europæiske Fængselsregler23.4 Rådgivning, korrespondance og anden kommunikation om juridiske spørgsmål mellem indsatte og deres juridiske rådgivere er fortrolig.

23.5 En retslig myndighed kan under ganske særlige omstændigheder tillade en begrænsning af denne fortrolighed for at forebygge alvorlig kriminalitet eller alvorlige brud på fængselssikkerheden.