Relevante bestemmelser i De Europæiske
Fængselsregler om indsattes grundlæggende rettigheder

 


Se De Europæiske Fængselsregler (alle regler)

Mere om De Europæiske Fængselsregler1. Alle frihedsberøvede personer skal behandles med respekt for deres menneskerettigheder.

2. Frihedsberøvede personer bevarer alle rettigheder, der ikke lovligt er frataget dem ved den afgørelse, hvorved de blev dømt eller varetægtsfængslet.

3. De begrænsninger, der pålægges frihedsberøvede personer, skal være så få og små som muligt og skal stå i rimeligt forhold til det lovlige formål, hvormed de er pålagt.

4. Fængselsforhold, der krænker de indsattes menneskerettigheder, kan ikke retfærdiggøres af manglende ressourcer.

5. Hverdagen i fængsel skal ligne de positive sider af livet i samfundet udenfor mest muligt.

6. Enhver form for tilbageholdelse skal administreres med henblik på at lette reintegreringen af personer, der har været frihedsberøvet, i samfundet udenfor.

Målsætning for opholdsvilkårene for dømte indsatte

102.1 Foruden de regler, der gælder for alle indsatte, skal opholdsvilkårene for dømte indsatte have som målsætning at gøre de indsatte i stand til at leve et ansvarligt liv uden kriminalitet.

102.2 Frihedsberøvelse er en straf i sig selv, og opholdsvilkårene for dømte indsatte må derfor ikke forværre den lidelse, der er forbundet med frihedsberøvelsen.