Bestemmelser i De Europæiske
Fængselsregler om håndjern, transportbælter, strips mv.

 


Se De Europæiske Fængselsregler (alle regler)

Mere om De Europæiske Fængselsregler
 

68.2 Håndjern, spændetrøjer og andre midler til fiksering af kroppen må kun anvendes:
a.
om nødvendigt som sikring mod flugt under transport under forudsætning af, at de fjernes, når den indsatte fremstilles for en domstol eller administrativ myndighed, medmindre denne myndighed træffer anden beslutning, eller
b
. efter ordre fra fængslets leder, såfremt andre magtmidler er utilstrækkelige til at forhindre en indsat i at forvolde skade på sig selv eller andre eller til at forhindre alvorlig materiel skade. Det er en forudsætning, at lederen i sådanne tilfælde straks informerer lægen og indberetter anvendelsen til den overordnede administrative fængselsmyndighed.
 

Overførsel af indsatte

32.1 Mens indsatte transporteres til eller fra et fængsel eller til andre steder, f.eks. til retten eller hospitalet, må de i mindst muligt omfang udsættes for offentlig beskuelse, og der skal træffes passende forholdsregler til at beskytte deres anonymitet.

32.2 Transport af indsatte i transportmidler med utilstrækkelig ventilation eller lys, eller som på nogen måde kan udsætte dem for unødig fysisk overlast eller nedværdigelse, skal forbydes.

32.3 Transport af indsatte skal foregå på offentlige myndigheders bekostning og efter deres anvisninger.