Bestemmelser i De Europæiske
Fængselsregler om juridisk rådgivning til indsatte

 


Se De Europæiske Fængselsregler (alle regler)

Mere om De Europæiske Fængselsregler


 

Juridisk rådgivning

23.1 Alle indsatte er berettiget til juridisk rådgivning, og fængselsmyndighederne skal give dem en rimelig mulighed for at få adgang til sådan rådgivning.

23.2 De indsatte kan for egen regning rådføre sig om ethvert juridisk spørgsmål med en juridisk rådgiver efter eget valg.

23.3 Hvis der eksisterer en anerkendt retshjælpsordning, skal myndighederne gøre alle indsatte opmærksom på ordningen.

23.4 Rådgivning, korrespondance og anden kommunikation om juridiske spørgsmål mellem indsatte og deres juridiske rådgivere er fortrolig.

23.5 En retslig myndighed kan under ganske særlige omstændigheder tillade en begrænsning af denne fortrolighed for at forebygge alvorlig kriminalitet eller alvorlige brud på fængselssikkerheden.