Bestemmelser i De Europæiske
Fængselsregler om indsattes adgang til medierne

 


Se De Europæiske Fængselsregler (alle regler)

Mere om De Europæiske Fængselsregler

24.12 De indsatte skal have ret til at kommunikere med medierne, medmindre der er tvingende grunde til at forbyde det af hensyn til opretholdelse af sikkerhed, i offentlighedens interesse eller for at beskytte ofres, andre indsattes eller medarbejdernes integritet.