De Europæiske Fængselsreglers krav vedrørende
personlig sikkerhed

 


Se De Europæiske Fængselsregler (alle regler)

Mere om De Europæiske Fængselsregler
 

Personlig sikkerhed

52.1 Snarest muligt efter indsættelsen skal de indsatte vurderes for at fastslå, om de udgør en sikkerhedsrisiko for andre indsatte, fængselspersonalet eller andre personer, der arbejder i eller besøger fængslet, eller om der er risiko for, at de vil gøre skade på sig selv.

52.2 Der skal være fastsat forholdsregler for at sikre indsatte, fængselspersonalet og alle besøgende og for at minimere risikoen for vold og andre begivenheder, der kan true den personlige sikkerhed.

52.3 Der skal træffes enhver mulig foranstaltning for, at alle indsatte i sikkerhed kan deltage fuldt ud i de daglige aktiviteter.

52.4 Det skal være muligt for indsatte at få kontakt med personalet til enhver tid, også om natten

52.5 Den nationale sundheds- og sikkerhedslovgivning skal overholdes i fængslerne.