Bestemmelser i De Europæiske
Fængselsregler om priserne på indsattes dagligvarer

 


Se De Europæiske Fængselsregler (alle regler)

Mere om De Europæiske Fængselsregler


 

31.5 De indsatte er – under hensyntagen til hygiejnemæssige samt ordens- og sikkerhedsmæssige krav – berettiget til at købe eller på anden vis få mad, drikkevarer og andre personlige artikler til priser, der ikke er unormalt højere end priserne i det omgivende samfund.