Bestemmelser i De Europæiske
Fængselsregler om religionsfrihed mv.

 


Se De Europæiske Fængselsregler (alle regler)

Mere om De Europæiske Fængselsregler


 

Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed

29.1 De indsattes ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed skal respekteres.

29.2 Opholdsvilkårene skal så vidt muligt organiseres således, at de indsatte kan praktisere deres religion og følge deres tro, deltage i gudstjenester eller møder, der ledes af godkendte repræsentanter for den pågældende religion eller tro, modtage ukontrollerede besøg af disse repræsentanter for deres religion eller tro samt have bøger eller litteratur vedrørende deres religion eller tro i deres besiddelse.

29.3 De indsatte må ikke tvinges til at praktisere en religion eller en tro, deltage i gudstjenester eller religiøse møder, deltage i religiøse skikke eller modtage besøg af en repræsentant for en religion eller en tro.