Bestemmelser i De Europæiske
Fængselsregler om særlige sikkerhdsforanstaltninger

 


Se De Europæiske Fængselsregler (alle regler)

Mere om De Europæiske Fængselsregler


Særlige sikkerhedsforanstaltninger

53.1 Særlige sikkerhedsforanstaltninger må kun anvendes under ganske særlige omstændigheder.

53.2 Der skal være klare procedurer, der skal følges, når sådanne foranstaltninger skal anvendes over for indsatte.

53.3 Arten af sådanne foranstaltninger, deres varighed samt begrundelserne for deres anvendelse skal være fastlagt i den nationale lovgivning.

53.4 Anvendelsen af foranstaltningerne i det enkelte tilfælde skal godkendes af den kompetente myndighed for et bestemt tidsrum.

53.5 En afgørelse om at forlænge det godkendte tidsrum kræver en ny godkendelse fra den kompetente myndighed.

53.6 Sådanne foranstaltninger må kun anvendes på enkeltpersoner og ikke på grupper af indsatte.

53.7 Enhver indsat, der udsættes for sådanne foranstaltninger, har ret til at klage i overensstemmelse med bestemmelserne i regel 70.