De Europæiske Fængselsreglers krav vedrørende
sikkerhedsforanstaltninger vedrørende undvigelse

 


Se De Europæiske Fængselsregler (alle regler)

Mere om De Europæiske Fængselsregler
 


Sikkerhedsforanstaltninger mod undvigelse

51.1 Der må kun anvendes sikkerhedsforanstaltninger over for de enkelte indsatte, i det omfang det er nødvendigt for at opnå, at de er effektivt frihedsberøvet.

51.2 Sikkerhed baseret på fysiske barrierer og andre tekniske midler skal suppleres med dynamisk sikkerhed baseret på en årvågen medarbejderstab, som kender de indsatte, som de har ansvar for.

51.3 Snarest muligt efter indsættelsen skal de indsatte vurderes for at fastslå:
a.
hvilken risiko de udgør for samfundet, hvis de skulle undvige,
b.
hvilken risiko der er for, at de vil forsøge at undvige enten alene eller med bistand udefra.

51.4 Den indsatte skal herefter være underlagt passende sikkerhedsforhold i forhold til risikoniveauet.

51.5 Det nødvendige sikkerhedsniveau skal revurderes med regelmæssige mellemrum under en persons frihedsberøvelse.