I sagen  Brega m. fl. mod Moldova afgjort af EMD den 24. januar 2012 under sagsnummer 61485/08 var en deltager i en demonstration, som under demonstrationen tilfældigvis befandt sig ved et busstoppested, af seks polititjenestemænd blevet presset op i en bybus, der tilfældigvis ankom til busstoppestedet, hvorefter polititjenestemændene også steg på bussen, hvor de omringede ham. 8 minutter og adskillige stoppesteder senere “løslod” de ham (I præmis 19, in fine, er dette udtrykt således: “The second applicant was near a trolleybus stop when a group of six plain-clothes police officers forced him into a trolleybus. They cornered him and, in spite of his protests, released him only approximately eight minutes and several stops later”. Af præmis 43 fremgår det, at EMD anså det omhandlede indgreb for en frihedsberøvelse (“deprivation of liberty”) i EMRK artikel 5’s forstand.