KRIM har siden slutningen af 1960’erne sendt tidligere straffede ud som foredragsholdere til ungdomsklubber, skoler, seminarier og andre institutioner, hvor disse fortæller om egne erfaringer med politi, retsvæsen og fængselsophold. De fleste steder i landet ydes der tilskud gennem det lokale SSP-samarbejde til kriminalpræventive projekter som for eksempel foredrag på skoler fra KRIM. Foredragene afvikles nogle gange på temadage, hvor der også kan være en repræsentant fra det lokale politi eller en politiker til stede foruden KRIM-repræsentanten.

KRIM afvikler i dag også kurser med kriminologiske og kriminalpolitiske temaer. Målet er at øge deltagernes indsigt blandt andet i årsagerne til, at nogle straffes, medens andre aldrig eller sjældent straffes. Endelig holder KRIM kurser om juridiske emner om for eksempel straffuldbyrdelsesret, poltiret, strafferet eller menneskerettigheder.