KRIM tager med glæde imod bidrag – også ganske små bidrag

KRIMs Retshjælp støttes gennem retsplejelovens regler om retshjælpsinstitutioner. Landsforeningen KRIM finansieres derimod af midler fra private. Arbejdet udføres af frivillige. Der er brug for midler til kontorartikler, edb, litteratur mv.

Når du støtter Landsforeningen KRIM, støtter du en organisation, der ikke bekæmper lovovertrædere men derimod de forhold, der gør mennesker til lovovertrædere. KRIM tror, at såvel lovovertrædere som andre mennesker får det bedre, når vi indretter vores samfund således, at færrest muligt finder det relevant at overtræde lovene eller udvise anden destruktiv eller selvdestruktiv adfærd.

Bidrag til KRIM anvendes blandt andet til indsamling og offentliggørelse af dokumentation og viden om, hvordan politi, fængselsmyndigheder og domstolene fungerer. KRIM giver offentligheden adgang til sine oplysninger på denne hjemmeside.  

KRIM er for mange næppe en oplagt institution at støtte. Der ville sikkert falde flere penge af til KRIM, hvis vi hjalp forkomne kattekillinger eller strandede blåhvaler frem for at bruge folks penge på tyveknægtes, rockeres eller pædofiles retssikkerhed eller på at kritisere politiet og fængselsmyndighederne – de myndigheder, der beskytter almenheden, når KRIMs kæledækker er på spil.

Adskillige af Danmarks jurister, advokater, journalister og repræsentanter fra andre faggrupper har gennem snart et halvt århundrede ofte med stort engagement taget del i det frivillige arbejde i KRIM. KRIM har opbygget en stor intellektuel kapital – ganske gratis. KRIM opretholder således uden at betale derfor et stort forbrug af ekspertbistand. Når KRIM beder om penge, skyldes dette blandt andet, at vores arbejde kraver adgang til edb, skrivematerialer, telefon, litteratur mv. KRIM har en hjemmeside, der tager sig friheder – en hjemmeside hvor læseren ikke skal bruge tid på at klikke sig igennem farvestrålende logoer fra store selskaber, som giver penge til almennyttige foreninger og måske forventer lidt pæn omtale til gengæld.        

Med blot et mindre bidrag for eksempel 50 eller 100 kr. kan du styrke KRIM. Du kan sende en check (se adressen) eller betale via netbank på kontonummer: 0400 108 17 55 806. Du kan også betale til Giro nr. 115 9984. Den, som finder det nødvendigt men alligevel lidt pinligt at støtte KRIM, kan gøre det anonymt. Donationer, der bringer KRIM på kant med hvidvaskningsreglerne, afvises.