Værdigrundlag

De politikere, som hver gang, der har været talt om et drab eller et knivoverfald i medierne, blot spiser vælgerne af med mere straf og mere politi, medvirker efter KRIMs opfattelse til at aflede vælgernes opmærksomhed fra de årsager, der driver mennesker til at begå kriminalitet. 

KRIM tror, at vores samfund kan blive mere trygt og mindre råt, hvis vi i stedet for at putte de dårligst stillede i fængsel, giver disse mere indflydelse, bedre adgang til uddannelse og mere rimelige livsvilkår i øvrigt. 

KRIM tror, at samfundet bliver mindre handlingslammet, hvis vi flytter fokus over på årsagerne til kriminalitet. Mennesker, der ikke er handlingslammede, kigger fremad i stedet for (blot) at afreagere overfor de enkelte lovovertrædere.  

KRIM tror på, at kriminalitet (i hvert tilfælde den type kriminalitet, som politiet tager sig af) begås af mennesker med ringere adgang til uddannelse, arbejde og andre goder end deres medmennesker.