Ovenfor under  advokater behandles retsplejelovens generelle bestemmelser om advokater.