Retsplejelovens § 734, stk. 2, har følgende ordlyd: “Er flere personer sigtede under samme sag, kan forsvaret kun udføres af den samme person, når de sigtedes interesser under sagen ikke er modstridende”.