I “The CPT standards, “Substansive” sections of the CPT’s Generel Reports” udgivet af Europarådet i 2006 behandles spørgsmålet om dommerens og anklagemyndighedens pligter, hvis der fremkommer oplysninger om eller blot mistanke om, at en person, der er eller har været anholdt (været i “police custody”), kan have været udsat for vold eller overgreb fra poltiet. Se nærmere præmis 45 (side 14).